Katoliška univerza tudi v sloveniji?

Konec decembra je marsikoga presenetila novica, ki jo je sporočila Slovenska škofovska konferenca, ki razmišlja o ustanovitvi katoliške univerze v Sloveniji. Priprave za ustanovitev univerze so sicer še v fazi načrtovanja, vendar je med slovenskimi škofi že dosežen načelni dogovor, da bo k ustanovitvi pristopila celotna SŠK.

Univerza je v fazi ustanavljanja in bo predvidoma začela z izvajanjem prvih študijskih programov v študijskem letu 2009/10. Katoliška univerza se bo financirala tako kot ostali zasebni visokošolski zavodi v Sloveniji. Ustanovitev pa je podprla Mednarodna zveza katoliških univerz s sedežem v Parizu, ki šteje več kot 200 univerz z vsega sveta. Temelj ustanovitve katoliške univerze bo predvidoma Slovenska škofovska konferenca, ki jo sestavljajo škofje vseh slovenskih škofij. Temelje pravne podlage pa predstavljajo:
1. Ustava Republike Slovenije;
2. Sporazum med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih;
3. Zakonik cerkvenega prava;
4. Sklepi sinode Cerkve na Slovenskem;
5. Apostolska konstitucija Ex Corde Ecclesiae.

Cilj ustanovitve katoliške univerze oziroma poglavitne točke, ki navajajo zakaj se ustanavlja katoliška univerza so, da se:
1. slovenski visokošolski prostor obogati  z dejavno vključitvijo v mednarodno skupnost več kot 1000 katoliških univerz in raziskovalnih inštitucij z vsega sveta;
2. vzpostavijo dodatne možnosti študentskih izmenjav in sodelovanja med visokošolskimi učitelji oziroma znanstvenimi delavci;
3. vsem študentom ponudi dodatna možnost izbire študija;
4. splošno – koristna dejavnost Cerkve prenese tudi na področje visokega šolstva;
5. zaključi vertikala katoliških izobraževalnih inštitucij v Sloveniji;
6. vzpodbudi izobraževanje posameznikov za potrebe splošno – koristne dejavnosti Cerkve na karitativnem, vzgojno – izobraževalnem, kulturnem, gospodarskem in civilno – družbenem področju.

Katoliško univerzo bodo ob ustanovitvi predvidoma sestavljale 3 fakultete in sicer s širšega področja humanistike in družbenih ved. Kasneje bodo skladno z možnostmi nastajale nove fakultete, tudi s področja naravoslovja in tehniških ved. Sedež univerze bo v Ljubljani, kjer se bodo izvajali tudi vsi študijski programi. Posamezni študijski programi se bodo najbrž odvijali tudi v ostalih večjih mestih Slovenije.

Na Tiskovnem uradu SŠK so nam povedali, da si bo katoliška univerza prizadevala v izvajanje študijskega procesa vključiti čim več uglednih predavateljev iz tujih univerz, kot so npr. Harvard, Georgetown, Boston College, Oxford in Cambridge, Navarra, Katoliški inštitut v Parizu, Leiden, Leuven itd. Hkrati pa si bodo prizadevali za odličnost izobraževalnega in raziskovalnega dela; za izvajanje interdisciplinarnih študijskih programov; za povezovanje znanja in vrednot; za medsebojno spoštovanje v odnosu visokošolski učitelj – študent in dostopnost učiteljev in sodelavcev študentom; za dejavno vpetost v mednarodne visokošolske in znanstveno – raziskovalne povezave; za sodelovanje z ostalimi slovenskimi univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi; in za utrjevanje človekovih pravic in družbene (predvsem socialne in okoljske) odgovornosti. Učni načrti vseh študijskih programov pa bodo vsebovali filozofsko – etične vsebine. Na projektu ustanavljanja katoliške univerze so bile izvedene naslednje aktivnosti:
1. oblikovani so bili cilji in kompetence študijskih programov;
2. oblikovani so bili predmetniki študijskih programov;
3. podpisan je bil dogovor Mednarodno zvezo katoliških univerz o izobraževalnem in raziskovalnem sodelovanju;
4. evidentirani so bili nekateri domači in tuji nosilci predmetov.

Ustanovitelj katoliške univerze načrtuje v letu 2008 zaključiti akreditacijo univerze in študijskih programov. V študijskem letu 2009/10 pa začeti z izvajanjem vsaj podiplomskih študijskih programov. V študijski in znanstveno – raziskovalni proces želi vključiti čim več tujih in domačih visokošolskih učiteljev, ki delujejo v tujini.
Ustanovitelj ocenjuje, da bo katoliška univerza obogatila slovenski visokošolski prostor, pripomogla k njegovi kvalitetni pluralizaciji in predvsem študentkam in študentom omogočila možnost izbire, kje in pod kakšnimi pogoji se želijo izobraževati. Katoliška univerza bo odprta za vse študentke in študente, ne glede na njihovo osebno prepričanje ali drugo osebno okoliščino.

Kakšen pa je odziv javnosti? Na to vprašanje nam je odgovoril mag. Andrej Naglič iz Tiskovnega urada SŠK: “Javnost se pozitivno odziva na prizadevanja za ustanovitev katoliške univerze v Sloveniji. Priča smo številnim pozivom študentk in študentov k čimprejšnji ustanovitvi. Tudi interes medijev je zelo močan, kar dokazujejo članki v vseh glavnih slovenskih medijih.”

Mojca Polc

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.