Kako do sobe v dijaškem domu? (Posodobljeno 2023)

Teenager is using tablet in his messy room
Foto: denozy iz iStock

Namen dijaških domov je zagotavljanje urejenih življenjskih in učnih pogojev ter uspešna vzgoja dijakov, ki začasno bivajo izven domačega okolja. Pogoj za vpis v dom je seveda tudi status dijaka.

Postopek prijave

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  v začetku januarja izda razpis za sprejem dijakov v dijaške domove. Posamične domove si lahko ogledate na informativnih dnevih. Prijavite se lahko do začetka aprila, pri čemer velja izpostaviti, da datumi v zvezi s prijavami v dijaške domove sovpadajo z datumi za vpis v srednje šole. Maja izveste ali ste sprejeti v želeni dom ali ne, junija pa sledi še vpis. Konec avgusta sledi nastanitev dijaka v dom.

Bivanje v dijaškem domu ni brezplačno

Cene se med domovi nekoliko razlikujejo. Na podlagi sklepa komisije za oblikovanje cen v dijaških domovih izhodiščna cena oskrbnine znaša 232,81 evrov na mesec (cena za 22 dni prisotnosti). Posamezen dom jo sicer lahko spremeni za 10 %, sicer potrebuje soglasje ministra. V to ceno so všteti stroški, povezani s prehrano, in stroški nastanitve. Podrobnejše informacije najdete na spletnih straneh domov. Starši lahko ob vpisu v dom prosijo tudi za državno subvencijo – pogoj za subvencioniranje je, da sta v dijaških domovih vsaj dva otroka iz družine. V tem primeru Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport starejšemu otroku krije stroške bivanja.

Bivate lahko v dvoposteljnih in triposteljnih sobah

V dogovoru z domom je možno dijaku zagotoviti tudi svojo sobo – tu gre predvsem za primere športnikov ali glasbenikov, ki imajo s seboj različne rekvizite, zaradi katerih potrebujejo več prostora. Vsak dijak ima v sobi svojo pisalno mizo, posteljo in omaro. Omeniti še velja, da so dijaki in dijakinje v dijaških domovih ločeni

Ob vstopu pedagoški in svetovalni delavci novopečenemu dijaku namenijo posebno pozornost in mu pomagajo pri vključevanju v dom.

Poleg bivanja tudi vzgoja dijakov

Naloge dijaškega doma so zagotavljati bivanje in vzgojo dijakov v času bivanja v njem v skladu s standardi bivanja in vzgojnim programom. Dijaki morajo spoštovati domska pravila in hišni red.

Vzgojna obravnava dijakov v dijaškem domu poteka v okviru celovite vzgojno-izobraževalne dejavnosti dijaškega doma. Zajema pa izvajanje vzgojnega programa in vzgojno ukrepanje po načelu največje koristi dijaka.

Pravice dijaka v dijaškem domu

Dijak ima v dijaškem domu pravico do uporabe sobe in opreme v sobi ter drugih pogojev bivanja, prehrane, učenja in prostega časa ter vzgojne obravnave, zagotovitve zasebnosti in osebne varnosti, uporabe materialnih sredstev, namenjenih vzgoji in izobraževanju, nočnega počitka in miru ter drugih pogojev za učenje, delovanja pri organiziranih skupnih dejavnostih, udeležbe in sodelovanja na vseh prireditvah in drugih aktivnostih, prilagoditve pogojev bivanja glede na posebne potrebe, pravočasne in objektivne informacije v zvezi z njim, varnosti in zaščite pred nasiljem in spoštljive obravnave.

Dolžnosti dijaka v dijaškem domu

Dolžnosti dijakov so, da upoštevajo določila pravilnika in domska pravila, redno in pravočasno obiskujejo učne ure in druge oblike organiziranega dela, redno in pravočasno opravljajo svoje obveznosti, določene z domskimi pravili, dijakov in delavcev dijaškega doma ne ovirajo in ne motijo pri delu, ravnajo v skladu z navodili in odločitvami vzgojiteljev in drugih pristojnih organov dijaškega doma, skrbijo za lastno zdravje in varnost in ne ogrožajo zdravja in varnosti ter telesne in duševne integritete drugih, upoštevajo navodila in pravila za zagotavljanje požarne varnosti in zdravja pri dejavnostih, pri katerih sodelujejo, pri svojem ravnanju upoštevajo predpise, medsebojne pravice in obveznosti ter spoštujejo splošna pravila vedenja in civilizacijske vrednote, se spoštljivo vedejo do dijakov, vzgojiteljev in drugih oseb, skrbijo za urejenost in snažnost sobe, dijaškega doma in domskega okolja ter sooblikujejo ugled dijaškega doma in okolja, v katerem bivajo.

Za storjene kršitve se lahko dijaku izrečejo vzgojni ukrepi in določi povrnitev povzročene škode.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.