Magisterij ni poceni!

Cene za podiplomski študij …

Šolstvo ni brezplačno, kaj brezplačno, niti poceni ni. Danes se vsak študent mora znajti po svojih najboljših močeh in z raznoraznimi študentskimi deli preživeti. Ključ v uspehu je seveda v ambicioznosti. Visoko zastavljeni cilji, motivacija in samospodbuda je nujna za uspehe na izobraževalnem področju. In ko se enkrat končno prebijemo do diplome, se pred nami pojavi vprašanje – kako pokriti visoke stroške podiplomskega študija?

Pridni študentje oproščeni šolnine!

Velikokrat šele prepozno ugotovimo, kako pomembna je ambicioznost in z njo povezani rezultati posameznih izpitov. Dejstvo je, da je tudi redni podiplomski študij financiran s strani države in študent sam prispeva le nekaj malega za stroške vpisnine – indeksa, študentske izkaznice, razoraznih obrazcev ipd. Tako, da redno vpisane študente študij na podiplomski ravni ne stane nič več kot redni dodiplomski študij.

Kar se tiče izrednega študija, pa so stroški kar precejšnji!

Šolnina se poravna tik pred vpisom v posamezni letnik, gibljejo pa se nad 2000 evri za posamezen vpis. Stroške šolnine študent navadno poravna v enkratnem znesku.

Študentu pa je na voljo tudi nekaj bolj realnih možnosti kot poravnava zneska v enkratni vrednosti, in sicer:

• v dveh obrokih se prizna 2 % popust (t. j. 52,88 EUR; prvi obrok se plača ob vpisu v višini 1.321,99 EUR, drugi obrok pa v višini 1.269,10 EUR do navedenega datuma)
• v treh obrokih (prvi obrok se plača ob vpisu v višini 1.321,99 EUR, drugi v višini 660,99 EUR, tretji obrok v višini 660,99 EUR – oba do točno določenih datumov)

Finančne možnosti!

Ena izmed najboljših rešitev za finančno pomoč so še vedno naši dobri starši, toda če ti ne zmorejo takšnega zalogaja, se po pomoč lahko obrnete na banke, ki vam nudijo ustrezne študijske kredite. Na posameznih fakultetah pa obstajajo svetovalne službe glede tega problema, ki s pomočjo državnih subvencij pomagajo študentom pri finančnih težavah. Najbolje pa je, če si izredni študent pridobi finančno podporo bodočega delodajalca.

Študij stane – zato se moraš znajti!

Res je, da je veliko odvisno od pomoči, ki ti jo nudijo tvoji starši. Koliko so ti starši še pripravljeni pomagati? Velikokrat nam pomagajo, kolikor le morejo, toda študij je zares drag in nekateri enostavno niso kos takšnemu finančnemu bremenu. Torej, star/a si dovolj, študentskih del je na pretek, zato je treba zavihati rokava in za nekaj časa stisniti zobe. Usklajevanje študija in dela je nemalokrat naporno, toda ključ je v usklajevanju. Naredi si »plan« in se ga drži 100 %, to te bo pripeljalo do cilja – diplome oz. magisterija!

Možnosti financiranja in sofinanciranja podiplomskega študija?

Po Zakonu o visokem šolstvu je financiran redni dodiplomski (stari)
študij ter 1. in 2. bolonjska stopnja (redni študij) – 2. bolonjska stopnja
za tiste študente, ki še niso dosegli te ravni izobrazbe.

(Stari) podiplomski študij, torej magisterij znanosti in doktorat znanosti, ter 3. bolonjska stopnja pa sta sofinancirana na podlagi posebnega javnega razpisa, ki je objavljen vsako leto v mesecu juliju za prihajajoče
študijsko leto. Na spletni strani ministrstva je na ogled besedilo razpisa za tekoče študijsko leto, razpisni pogoji, sklepi o izbranih študijskih programih itd. Na razpis se prijavi univerza oz. fakultete s svojimi študijskimi programi. Programi, ki ustrezajo razpisnim pogojem, so izbrani za sofinanciranje. V okviru teh izbranih študijskih programov so potem sofinancirani tisti vpisani študentje, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih predvideva razpis. Takim študentom se v 1. oz.
2. letniku pokrije do 60 % šolnine, v 3. in 4. letniku pa do 80 % šolnine (na starih dodiplomskih študijskih programih), oziroma največ do 1.503,00 EUR (na študijskih programih 3. bolonjske stopnje), kakor je razvidno iz razpisa.

Tjaša Kržišnik

 

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.