Oblike podiplomskih študijev

Podiplomski študij je po bolonjski reformi razdeljen na drugo magistrsko stopnjo in tretjo doktorsko stopnjo.

Druga, magistrska stopnja, strokovni magisterij
Bolonjski proces je uvedel novo vrsto magisterijev, ki jih prej v slovenskem visokem šolstvu ni bilo. To so t. i. strokovni magisteriji, kjer študenti poglobijo znanje iz prve stopnje in se pripravljajo na nadaljnje samostojno raziskovanje. Izobražujejo se za raziskovalno delo v stroki in nadaljevanje raziskovanja v okviru študija tretje, doktorske stopnje. Izvaja se skupinsko v obliki predavanj, vaj in seminarjev. Če je skupina manjša, lahko poteka tudi v obliki individualnega študija pod vodstvom profesorjev.
Diplomant druge stopnje je pripravljen za nadaljevanje študija in samostojno raziskovanje na doktorski ravni ali za vstop na trg dela. Traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk.

Tretja, doktorska stopnja
Študente doktorske stopnje se obravnava kot raziskovalce, ki ustvarjajo novo znanje. Zato imajo na univerzah in raziskovalnih institutih možnost zaposlitve kot raziskovalci. S predmetnikom študijskega programa se določijo vsebinska področja in kreditno ovrednotijo obveznosti, ki se lahko razporejajo v študijski in raziskovalni program posameznega študenta (skupinske oblike študijskega dela, skupinsko ali individualno raziskovalno delo). Vpiše se lahko, kdor je končal študijski program druge stopnje ali študijski program, ki je reguliran z direktivo Evropske unije, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami ali najmanj štiriletni dodiplomski študijski program z ustreznega strokovnega področja ter izkazuje vidne uspehe pri raziskovalnem ali strokovnem delu, ki jih je mogoče ovrednotiti s 60 kreditnimi točkami.
Doktorski študij traja 3 leta in prinaša 180 kreditnih točk.

Izjeme
Izjeme k strukturi 3 + 2 + 3 (prva + druga + tretja stopnja) so študijski programi, ki izobražujejo za poklice, regulirane z direktivami Evropske unije. Ti študiji izobražujejo za 9 reguliranih poklicev: magister farmacije, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica, zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine, doktor dentalne medicine specialist, veterinar in odgovorni projektant arhitekture 1,2. Tu sta prva in druga stopnja združeni v eno stopnjo, ki traja 5 let. Shema takega študija je 5 + 0 (+ 3). Diplomant dobi direktno naziv magister stroke. Če študent prekine študij, ne dobi priznane nikakršne kvalifikacije.

Študij medicine
Izjema k izjemam je študij medicine, ki v večini evropskih držav traja 6 let. Diplomant po zaključku študija dobi naziv doktor medicine. Gre za strokovni naziv, ki ni enakovreden znanstvenemu. Če želi diplomant pridobiti znanstveni naziv, mora vpisati doktorski študij, ki temelji na raziskovalnem delu in ne na usposabljanju za stroko. Shema študija je tako 6 (+3).
Diplomanti študijev, ki izobražujejo za regulirane poklice, ter študentje medicine morajo po diplomi in pred začetkom dela opraviti obvezno prakso ter strokovni izpit, ki je pogoj za zaposlitev na teh strokovnih področjih.

Informacije o podiplomskih študijih
Povezave na spletne strani z razpisi javno veljavnih podiplomskih študijskih programov v Sloveniji so dostopne na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (www.mvzt.gov.si). Na spletnih straneh posameznih univerz in fakultet pa najdeš podrobnejše informacije o vpisnih pogojih, prijavnih rokih, vpisih in razpisih, šolninah, financiranju oziroma kreditiranju šolanja, nastanitvi in prehrani, urnikih in predmetnikih.

Ksenija Gider

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.