Matura 2010

Gimnazijci se ob koncu šolanja srečajo z zrelostnim izpitom – maturo – na katero se pripravljajo skozi vsa leta šolanja in je pogoj za nadaljevanje študija na univerzitetnih programih.
Ravno tako lahko, poleg teh, ki so uspešno končali gimnazijo ali maturitetni tečaj, maturo opravljajo tudi »21-letniki«, to so kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev za pristop k splošni maturi in so ali bodo v letu, v katerem opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let.

Roki
Splošna matura vsako leto poteka v dveh rokih, prvi je spomladanski, v maju in juniju, drugi je jesenski, avgusta in septembra. V marcu dijaki četrtih letnikov opravljajo predmaturitetni preizkus, šole morajo obvezno izvesti PMP iz enega predmeta skupnega dela splošne mature, ki ga vsako leto določi državna komisija za splošno maturo. 13. marca 2010 bo potekal PMP iz tujega jezika. Kandidati se k opravljanju splošne mature in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku prijavijo na svoji šoli do 27. marca 2010.

Kandidati opravljajo maturo v enem izpitnem roku. Maturo v dveh delih, v dveh zaporednih rokih, lahko opravljajo le kandidati s posebnimi potrebami, »21-letniki«, udeleženci izobraževanja odraslih ter kandidati, ki jim opravljanje mature v dveh delih na podlagi utemeljene vloge dovoli državna komisija za splošno maturo (športniki, kandidati, ki opravljajo sprejemne izpite na univerze v tujini).

Matura se opravlja iz petih predmetov, skupni, obvezni del sestavljajo materinščina, matematika in tuji jezik. V izbirnem delu kandidati izberejo dva predmeta, lahko pa izberejo še tretji izbirni predmet (šesti predmet). Matematiko, angleščino, nemščino, francoščino, italijanščino kot tuji ali drugi jezik, španščino, ruščino, latinščino in grščino je mogoče opravljati na osnovni ali višji ravni zahtevnosti, na višji ravni se lahko opravlja največ dva predmeta.

Do 26. aprila 2010 je možno zamenjati izbirni predmet ali raven zahtevnosti. Pri nekaterih predmetih je treba na šoli oddati tudi seminarsko nalogo ali vaje, rok za to je 19. april 2010.

Kdaj je kaj …
4. maja 2010 se začne pisni del mature, in sicer z esejem iz materinščine. Od 18. junija do vključno 24. junija 2010 poteka ustni del mature. 14. julija 2010 se kandidati seznanijo z uspehom pri splošni maturi, od 20. julija do 7. avgusta 2010 pa imajo možnost vpogleda v izpitno dokumentacijo. V primeru, da maturantje niso uspešno opravili mature, jo lahko ponovno opravljajo v jesenskem roku, prijava kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli je možna do 15. julija 2010 oz. poznejša prijava iz upravičenih razlogov do 15. avgusta 2010.

Sanda Gajsar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.