Na maturo se je potrebno dobro pripraviti

Dijaki morajo na maturi v zelo kratkem času pokazati znanje, ki so ga pridobili v vseh letih srednješolskega šolanja. Zato se je treba nanjo zelo dobro pripraviti.

Poklicna in splošna matura

S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.

Splošno maturo lahko opravljajo kandidati, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj. 

Razlika med poklicno in splošno maturo je v možnosti nadaljnjega študija. Splošna matura omogoča vpis v vse študijske programe, poklicna pa le v višješolske in visokošolske, ne pa tudi v univerzitetne.

 

Organizirane priprave na maturo

Za uspešno opravljanje mature organizirajo določene institucije tako imenovane  priprave na maturo. Te so namenjene tistim, ki potrebujejo dodatno razlago oziroma vaje iz predmetov splošne mature. Potekajo lahko v klasični obliki s poukom ali preko spleta. Cilj je pridobivanje, dopolnjevanje in razširjanje znanja, potrebnega za uspešno opravljeno maturo.

Pri tem izvajalci upoštevajo  izpitne cilje ter merila za vrednotenje in ocenjevanje. Priprave potekajo na osnovnem in višjem nivoju, glede na predznanje in izbrano maturitetno raven kandidatov. Usklajene so z zahtevami in temami, predpisanimi s predmetnimi izpitnimi katalogi za maturo. Upoštevani so vsi izpitni cilji ter merila za vrednotenje in ocenjevanje.

Literatura, vaje in naloge so pogosto izdelane na podlagi dosedanjih maturitetnih izpitov in izpitnih katalogov aktualnega leta. Manjše skupine omogočajo več pogovora in individualni pristop.

 

Kaj sploh je maturitetni tečaj

Če nam spodleti, so na voljo tudi  maturitetni tečaji. To so posebni programi, ki kandidate skozi vse šolsko leto počasi in temeljito pripravljajo na ponovno srečanje z maturo. Zanj se odločajo tudi četrtošolci, ki z osvojenimi točkami niso sprejeti na želene fakultete in tisti, ki so uspešno zaključili srednjo tehniško, srednjo poklicno oziroma drugo srednjo strokovno šolo ali tretji letnik gimnazije ter prekinili šolanje najmanj za eno leto. Primeren je tudi za tiste, ki imajo zaključeno osnovnošolsko izobraževanje in opravijo preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije.

 

Prednosti organiziranih priprav

Organizirane priprave vodijo izkušeni in strokovno usposobljeni učitelji. Delo poteka redno, sistematično po ustaljenem urniku in v skladu s predmetnimi katalogi znanj. Učitelji sproti preverjajo znanje in omogočajo opravljanje predmaturitetnih preizkusov. Učenje v skupini  je za veliko ljudi prijetnejše in učinkovitejše. Z ostalimi udeleženci si lahko pomagate pri pridobivanju novega in utrjevanju že znanega gradiva ter izmenjujete izkušnje.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.