Namenitev dela dohodnine za donacije

donate, love, button,High quality 3d render of a modern white keyboard with blue colored Donate button and copy space. Donate keyboard button has an icon and text on itself. Horizontal composition with selective focus. Great use for donation, chairity, crowdfunding related concepts.
Foto: abdoudz iz iStock

December je za mnoge najlepši mesec v letu. Je mesec, ko smo še posebej pozorni do najbližjih, prijateljev, sošolcev, sodelavcev.

Slovenska davčna zakonodaja nam omogoča, da majhen delež našega davka, ki ga moramo plačati in sicer pripada državi, namenimo za financiranje splošno-koristnih namenov, za financiranje političnih strank ali reprezentativnih sindikatov. Prav gotovo ste že zasledili pozive različnih organizacij (društva, zavodi), ki prosijo za donacijo. Čeprav donacije pogosto povezujemo s plačilom iz našega žepa, gre v tem primeru za plačilo iz državnega proračuna. Kdor nameni del svoje dohodnine za donacijo, s tem nič ne izgubi, organizacijam pa takšna donacija veliko pomeni. Upravičence do vaše donacije lahko izberete sami.

Pravna podlaga

Pravna podlaga za namenitev dela dohodnine za donacije je določena v 142. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-2). Rezident (kdor ima prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji) lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije (organizacij, ki imajo sedež ali poslovno enoto v Sloveniji), ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti (npr. društva, zavodi) in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali je določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.

Komu podeliti donacijo?

Vlada RS vsako leto sprejme sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za posamezno leto. Priloga letošnjega sklepa se torej imenuje »Seznam upravičencev do donacij za leto 2015«. Seznam lahko najdete na spletni strani Finančne uprave RS (http://www.fu.gov.si/) pod področjem »Davki in druge dajatve«, rubrika »Letna odmera dohodnine«, med zakonodajo. Upravičenci so razdeljeni glede na področja, s seznama pa lahko razberete vse podatke o upravičencu, ki jih potrebujete: ime oziroma naziv, naslov sedeža in davčno številko.

Kakšen je postopek?

Zavezanec za davek najde obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« na spletni strani Finančne uprave RS (http://www.fu.gov.si/) pod področjem »Davki in druge dajatve«, rubrika »Letna odmera dohodnine«, med obrazci. Zavezanec za davek lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki (kvalificirano digitalno potrdilo), pisno ali ustno na zapisnik pri Finančni upravi.

Za pravilno izpolnitev zahteve se vpiše:

–          ime, naslov in davčno številko zavezanca za davek,

–          ime oziroma naziv in davčna številka vsakega upravičenca, ki se mu namenja del dohodnine, ter del (odstotek) dohodnine, ki se mu namenja.

Zavezanec za davek lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine. Finančna uprava upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja.

Zahteva velja do trenutka, ko Finančna uprava prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve. Podatki o namenitvi dohodnine se štejejo za davčno tajnost in se smejo razkriti tretjim osebam samo na podlagi pisnega soglasja zavezanca za davek, ki je namenil del dohodnine za donacije.

 

Zaključek

Finančna uprava je objavila, da se je za namenitev dela dohodnine za donacije za leto 2015 odločilo 416.067 (27,5 %) zavezancev, za katere je bil pripravljen informativni izračun dohodnine, kar je za 6,7 % več kot leto poprej. Zavezanci so del dohodnine za donacije namenili 4.814 različnim upravičencem (lansko leto 4.591) v skupnem znesku 3.999.802,51 € (lansko leto 3.839.578,56 EUR).

Zato mladi, ki imate možnost nameniti del dohodnine upravičencem, to izkoristite. Brez donacij bi bilo delovanje marsikatere družbeno pomembne organizacije precej osiromašeno. Zato pomagajmo tistim, katerih pomoč nam je vse prevečkrat samoumevna.

Tomaž Kuralt

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.