Nepremičninska strategija

Na 32. redni seji Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani so študentski poslanci sprejeli sklepe glede nepremičninske strategije ŠOU v Ljubljani in prestrukturiranja Zavoda ŠOUhostel, ki ga je ŠOU v Ljubljani ustanovil leta 2003. Svojo osnovno dejavnost zavod udejanja z upravljanjem prostorov na Metelkovi 8, katere večinski lastnik je Mestna občina Ljubljana. Ker se konec avgusta izteče najemna pogodba med Zavodom ŠOUhostel in najemodajalcema (MOL in ŠOU v Ljubljani), je bilo potrebno sprejeti strateško odločitev v zvezi z izvajanjem dejavnosti, ki spadajo pod Zavod ŠOUhostel. Sklepe o prestrukturiranju Zavoda ŠOUhostel je Študentski zbor potrdil s 26 glasovi ZA, tremi proti in nič vzdržanimi.


Nepremičnina na Metelkovi 8, v kateri svoje dejavnosti opravlja Zavod ŠOUhostel, je trenutno še v 75 % lasti Mestne občine Ljubljana, ŠOU v Ljubljani pa je lastnik nepremičnine v 25 % deležu. ŠOU v Ljubljani se že nekaj let dogovarja z MOL v zvezi z zamenjavo lastniških deležev prostorov na Kersnikovi 4 in prostorov na Metelkovi 8, za kar je direktorja pooblastil Študentski zbor že v mandatu 2012-2014. Zamenjava se bo realizirala do septembra letos, omogočila pa bi izvajanje temeljnih dejavnosti ŠOU v Ljubljani na Kersnikovi 4, kot je na primer vzpostavitev novega študentskega doma. Petletna pogodba o najemu prostorov na Metelkovi 8 se v avgustu izteče, podaljšanje pogodbe pa bi potekalo pod bistveno drugačnimi pogoji. Do sedaj namreč ŠOU v Ljubljani za svoj 25 % lastniški delež najemnine ni zaračunaval, zato je bila ta bistveno nižja kot bo od septembra dalje, saj lahko predvidevamo, da bi MOL kot 100% lastnik zaostril pogoje najema in računal vsaj najemnino za celotno zgradbo.

Poslovanje Zavoda ŠOUhostel je bilo sprva zelo uspešno, v zadnjih letih pa so prihodki hostla iz naslova prenočišč padali. Narasla je namreč konkurenca ponudnikov storitev, ki jih izvaja zavod ŠOUhostel (na primer mladinski hostli, bed&breakfast, oddajanje zasebnih stanovanj preko spletnih portalov, ipd.), zato je pričakovan večji padec cen storitev na trgu, kar se pozna na višini prihodkov. Zavod ŠOUhostel je zaradi svoje lokacije imel višje stroške še zaradi dodatnega nočnega varstva, dotrajanost dela stavbe na Metelkovi 8 pa bi prinesla še vrsto dodatnih stroškov.

Izvajanje dejavnosti mladinskega hostla namreč ne spada med temeljne dejavnosti ŠOU v Ljubljani. Spomnimo, leta 2013 so se študentje na referendumu, ki je nastal na pobudo študentskega društva Iskra, odločili, da izvajanje dejavnosti ŠOUhostla ne spada med temeljne dejavnosti ŠOU v Ljubljani. Takrat je ŠOU v Ljubljani želel po zgledu ŠOUhostla vzpostaviti podobno dejavnost na Kersnikovi 4, vendar so študentje predlogu nasprotovali. Študentski zbor pa je v mandatu med 2012 in 2014 sprejel stališče, da dejavnost hotelirstva ni v širšem interesu ŠOU v Ljubljani. Dejavnost, ki jo izvaja Zavod ŠOUhostel,  je namreč tržna dejavnost, ki ni neposredno namenjena povezovanju in vključevanju študentov ŠOU v Ljubljani. ŠOU v Ljubljani tako na željo študentov izvajanja tovrstnih storitev, ki jih izvaja ŠOUhostel, ne šteje med svoje temeljne dejavnosti.

ŠOU v Ljubljani je izvedel interno cenitev, ki minimalno vrednost zavoda ocenjuje na 288.000 evrov. Zbiranje ponudb za nakup ustanoviteljskega deleža se bo izvedlo preko javnega razpisa, ki bo v kratkem objavljen na spletni strani ŠOU v Ljubljani. V primeru, da se kupec, ki ustreza razpisnim pogojem, ne bi našel, se zavod pripoji k ŠOU v Ljubljani, kar pomeni, da bo prišlo do razpustitve Zavoda ŠOUhostel in vključitve izvajanja njegovih dejavnosti v druge enote oz. zavode ŠOU v Ljubljani.

Študentski poslanci so se na osnovi izračunov ocene tveganja odločili, da je pristop k aktivnostim za odprodajo ustanoviteljskih deležev ali pripojitev zavoda k ustanovitelju ustrezna odločitev. Tako so na današnji 32. redni seji sprejeli sklep, s katerim so s 26 glasovi ZA in 3 proti potrdili načrt prestrukturiranja Zavoda ŠOUhostel.

Študentski zbor je prav tako potrdil in sprejel sklepa v zvezi s Strategijo upravljanja nepremičnin in nepremičninskih investicij Študentske organizacije Univerze v Ljubljani 2016 – 2017, v kateri je določil, katere lastniške lokacije ŠOU v Ljubljani so strateškega pomena. Med njih spadajo prostori Študentskega kampusa na Pivovarniški 6 ter prostori na Kersnikovi 4 in 6, kjer se nahajajo Hiša Srce, Zavod Študentska svetovalnica, Študentska menza, Info točka ŠOU šport, Galerija Kapelica, Klub K4, Zavod Kersnikova, Študentska čitalnica, načrtuje pa se tudi vzpostavitev novega študentskega doma.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.