Nov predsednik ŠZ ŠOU v Ljubljani

Gregor Tim Grünfeld, študent 1. letnika podiplomskega študija na Pravni fakulteti, smer gospodarsko pravo, je novi predsednik Študentskega zbora Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠZ ŠOU v Ljubljani). Na današnji konstitutivni seji ŠZ ŠOU v Ljubljani na Študentskem kampusu je bil kot edini kandidat na ta položaj izvoljen s 33 glasovi ZA.

 

Na tajnih volitvah novega predsednika ŠZ ŠOU v Ljubljani je od 39 oddanih glasovnic 33 študentskih poslancev glasovalo ZA, 6 pa jih je bilo PROTI. V skladu s 133. členom Poslovnika ŠZ ŠOU v Ljubljani je za izvolitev predsednika zbora sicer potrebna večina vseh (45) poslancev, torej mora kandidat za izvolitev zbrati vsaj 23 glasov. Z izvolitvijo novega predsednika se je konstituiral tudi nov ŠZ ŠOU v Ljubljani za mandatno obdobje 2016 – 2018.

 

Gregor Tim Grünfeld je pred tem dve leti kot študentski poslanec zastopal interese študentov Pravne fakultete. Kot novoizvoljeni  predsednik ŠZ ŠOU v Ljubljani se je ob izvolitvi na položaj študentskim poslancem zahvalil za izkazano podporo. “Izredno sem vesel za izkazano podporo kolegov poslancev. Kot predsednik Študentskega zbora se bom zavzemal za dobrobit vseh študentov in študentk, ki spadajo pod okrilje ŠOU v Ljubljani. V središču moje pozornosti bo skrb za to, da bo vsak izmed poslancev lahko nemoteno zastopal interese študentov svoje fakultete. Pri tem se bom dosledno držal vseh aktov in pravilnikov Študentske organizacije Univerze v Ljubljani,” je še povedal Grünfeld.

 

V skladu z 8. členom Poslovnika Študentskega zbora je sejo odprl Patricij Maček, predsednik Razsodišča, ki je imenoval začasnega predsednika ŠZ ŠOU v Ljubljani. Vodenje ustanovne seje je po Poslovniku ŠZ ŠOU v Ljubljani tako pripadlo Marku Čipiču, študentskemu poslancu Fakultete za šport. Ustanovna seja ŠZ ŠOU v Ljubljani je v skladu s 5. členom Poslovnika Študentskega zbora vsebovala naslednji dnevni red: 1. Poročilo o volitvah v Študentski zbor, 2. Informacija o ŠOU v Ljubljani, 3. Zaključno poročilo ŠZ v prejšnjem mandatnem obdobju, 4. Volitve predsednika ŠZ ŠOU v Ljubljani.

 

Študentski zbor ŠOU v Ljubljani je najvišje zakonodajno telo ŠOU v Ljubljani. Sestavlja ga 45 študentskih poslancev, ki so predstavniki 30 višješolskih in visokošolskih zavodov, ki sodijo pod okrilje ŠOU v Ljubljani, in so za mandatno obdobje dveh let izvoljeni na študentskih volitvah. Volitve predsednika Študentskega zbora potekajo na konstitutivni seji, kandidature pa lahko predsedniku Volilne komisije vložijo izvoljeni poslanci ŠZ do pričetka točke dnevnega reda, ki se nanaša na volitve. Kandidat se lahko predstavi poslancem, le ti pa zatem tajno volijo z oddajo glasovalnega lista v volilno skrinjo. Izvoljeni predsednik zatem dobi dvoletni mandat vodenja Študentskega zbora, ki je  najvišje zakonodajno telo ŠOU v Ljubljani. ŠZ ŠOU v Ljubljani med študijskim letom običajno zaseda do štirikrat na mesec, njegovo delovanje pa urejajo Statut ŠOU v Ljubljani, Poslovnik ŠZ ŠOU v Ljubljani in Pravilnik o delovnih telesih ŠZ ŠOU v Ljubljani. Študentski poslanci delujejo v šestih delovnih telesih (DT): DT za študijsko problematiko in mednarodno sodelovanje, DT za socialo in zdravstvo, DT za obštudijske dejavnosti, druge stalne dejavnosti ŠOU v Ljubljani in resor ŠOVZ, DT za pripravo aktov, DT za področje ŠOS in družbeno-aktualne problematike v RS ter DT za spremljanje dela zavodov ŠOU v Ljubljani in drugih pravnih oseb, katerih (so)ustanovitelj je ŠOU v Ljubljani. Prav tako lahko v okviru ŠZ ŠOU v Ljubljani študentski poslanci oblikujejo poslanske klube. ŠZ ŠOU v Ljubljani je tudi sestavni del Skupščine Študentske organizacije Slovenije. Več o delovanju Študentskega zbora je na voljo na spletni strani (http://www.sou-lj.si/sl/vsebina/studentski-zbor).

 

Volitve novega predsednika ŠOU v Ljubljani bodo potekale na prvi redni seji ŠZ ŠOU v Ljubljani – ta bo po napovedi novega predsednika ŠZ ŠOU v Ljubljani predvidoma še ta mesec. Rok za oddajo kandidatur za predsednika ŠOU v Ljubljani se izteče v ponedeljek, 14. novembra 2016. Kandidatura mora vsebovati: ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva,  stalno in morebitno začasno prebivališče, telefonsko številko, elektronski naslov, potrdilo o statusu študentam program in terminski plan dela, predloge za imenovanje petih oziroma šestih vodij resorjev, predlog za imenovanje predstavnika v Predsedstvu ŠOS in  okvirni finančni načrt. Celoten razpis je objavljen na spletni strani ŠOU v Ljubljani pod zavihkom Javni razpisi. Predsednik Razsodišča bo pregledal vse prejete kandidature in pozval kandidate na dopolnitev, če bodo nepopolne. Popoldne kandidature bo nato posredoval predsedniku ŠZ ŠOU v Ljubljani.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.