Novosti socialne zakonodaje po 1. septembru

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon o socialno varstvenih prejemkih sta s 1. septembrom prinesla številne spremembe z namenom izboljšanja materialnega položaja vlagateljev.

Nekatere spremembe so se začele izvajati že s 1. januarjem 2014, druge pa sedaj s 1. septembrom. Spremembe socialne zakonodaje prinašajo predvsem poenostavitev postopkov. Centri za socialno delo pa pri dodeljevanju socialnih transferjev upoštevajo po novem bolj realni materialni položaj vlagatelja, kot je to bilo doslej.

 

Katere so novosti

Do državne štipendije so upravičeni državljani Republike Slovenije s statusom dijaka ali študenta ter udeleženci izobraževanja odraslih, ki izpolnjujejo ostale pogoje, določene z Zakonom o štipendiranju. Vlogo oddate na krajevno pristojni center kadar koli v letu. Če želite imeti pravico za obdobje celotnega študijskega leta, ste morali vlogo oddati en mesec pred začetkom študijskega leta; študentje torej septembra. Rok za oddajo vlog za dodelitev Zoisovih štipendij in za nadaljnje prejemanje je za študente 8. 10. 2014 in se odda na Sklad za razvoj kadrov in štipendije.

Pri pravicah, o katerih pristojni CSD odloča za eno leto, se pri vlagateljih, ki so upravičeni tudi do denarne socialne pomoči, upoštevajo tekoči dohodki in ne dohodki iz preteklega leta.

Od 1. 9. 2014 se upošteva tudi sprememba prejemanja periodičnega dohodka, ki ga je oseba prejemala v preteklem letu, če ga več ne prejema oziroma, če je eno vrsto periodičnega dohodka (npr. plačo) zamenjala za nadomestilo za brezposelnost. V tem primeru se upošteva nov periodični dohodek in ne tisti, ki ga sicer več ne prejema. Če družinski član, npr. začne prejemati denarno nadomestilo, se upokoji itd., lahko odda novo vlogo, CSD pa bo izdal novo odločbo na podlagi dejanske spremembe dohodka. Prej so se upoštevali podatki iz dohodninske odločbe za preteklo ali celo predpreteklo leto, kar je bilo bistveno slabše.

V dohodek družine se po novem ne upošteva celotni otroški dodatek, ampak le dodatek brez dodatka za enostarševsko družino, brez dodatka za otroka, ki ni vključen v vrtec (20 %) in dodatno znižan še za 20 % otroškega dodatka, ki pripada prvemu otroku v prvem dohodkovnem razredu.

Med premoženje, ki se ne upošteva, po novem sodi tudi znesek, ki ga banke kot bančni kredit nakažejo na račun posameznika, če je ta namenjen izključno nakupu ali gradnji hiše ali stanovanja.

Ugodnejši je tudi način upoštevanja dohodka od študentskega dela za socialno najbolj ogrožene družine, to je prejemnike denarne socialne pomoči. Pri njih se pri ugotavljanju dohodka za pravice na letni ravni (otroški dodatek, državna štipendija, plačilo vrtca) študentsko delo ne bo upoštevalo kot dohodek, pač pa le kot njihovi tekoči oziroma periodični dohodki.

 

Kje in kako

S temi ukrepi želijo izboljšati socialni položaj najbolj ogroženih skupin prebivalstva in povečati dostopnost do pravic iz javnih sredstev tistim, ki jih res potrebujejo. V času nove zakonodaje bodo po oddaji katere koli vloge po uradni dolžnosti (odloči CSD brez vloge stranke) na novo odločili tudi o pravicah, ki vam ob oddaji nove vloge še tečejo. Vloge oddate na krajevno pristojni center za socialno delo, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče. Upravičencu začne pravica teči s prvim dnem naslednjega meseca po oddaji vloge. 

Matej Glažar 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.