Novosti v socialni zakonodaji

S 1. 1. 2012 je stopila v veljavo nova socialna zakonodaja. Glavne novosti Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev so enotna vstopna točka, saj vse pravice uveljavljate pri Centru za socialno delo, določen je tudi vrstni red uveljavljanja pravic.

Pravice uveljavljate na predpisani enotni vlogi, ki je dostopna na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, CSD-jev, na portalu e-uprava in v knjigarnah. Poglejmo si le tiste pravice, ki so za študente najbolj aktualne.

Otroški dodatek

Otroški dodatek so študentje lahko prejemali do dopolnjenega 26. leta starosti, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) v 22. členu pa zdaj določa, da ima pravico do otroškega dodatka eden od staršev oziroma druga oseba za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji do 18. leta starosti otroka, če izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke. Torej študentje niso več deležni otroškega dodatka.

Državne štipendije

Do državne štipendije so po novi zakonodaji upravičeni dijaki in študenti, ki so starejši od 18 let, so državljani Republike Slovenije, izpolnjujejo druge pogoje po 9. členu Zakona o štipendiranju, njihovi povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64 % neto povprečne plače na družinskega člana v istem obdobju (do šolskega leta 2013/14 je cenzus 53 % neto poprečne plače na družinskega člana). Tistim študentom in dijakom, ki so starejši od 18 let in jim je pravica do državne štipendije za šolsko leto 2011/12 že priznana, ni treba storiti ničesar. Štipendijo boste prejemali celo šolsko/študijsko leto, oziroma dokler vam je pravica priznana z odločbo. Lahko pa decembra oddate novo vlogo in v tem primeru bo center za socialno delo o državni štipendiji in hkrati tudi o drugih pravicah odločal na novo, skladno z novo zakonodajo. Dijaki, prejemniki državne štipendije, ki še niso dopolnili 18 let, po 1. 1. 2012 ne bodo več upravičeni do državne štipendije, oziroma jim bo ta pravica do dopolnitve starosti 18 let mirovala.

Prevoz

Zakon o visokem šolstvu določa v 73. členu, da Republika Slovenija subvencionira prevoz študentov, ki se izobražujejo v oddaljenosti pet kilometrov ali več od kraja stalnega prebivališča. Subvencija znaša največ 70 % polne cene mesečne vozovnice, odvisno od socialnega položaja in oddaljenosti kraja izobraževanja. Postopek in kriterije za subvencioniranje prevoza določi minister za visoko šolstvo v obliki pravilnika.

Več informacij o novem Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev si lahko preberete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. 

 

Sanda Gajsar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.