Obetajo se spremembe za študente

Group of a happy friends sitting on the floor
Foto: DeanDrobot iz iStock

V novem letu 2014 se obetajo spremembe na področju študija in študentskega dela.

V luči varčevalnih ukrepov pridejo na vrsto tudi študentje. Veliko je govora o tem, da se v prihodnjem letu obetajo različne spremembe na področju študentskega dela in študija. Kaj to pomeni za študente in študij?

„Predlog Zakona o visokem šolstvu“

Na Študentski organizaciji Slovenije opozarjajo na pozitivne spremembe predloga zakona. Študentom se še naprej zagotavljajo javna sredstva za študij na prvi in drugi stopnji, če študent še nima predhodno dosežene stopnje izobrazbe, ob tem pa še ni bil financiran iz javnih sredstev. Študent lahko na programu prve in druge stopnje ponavlja letnik, spremeni študijski program ali koristi „absolventski staž“.

Ob diplomiranju na prvi stopnji študija študent ohrani status do konca študijskega leta. Ob tem se lahko študent izobražuje po več študijskih programih hkrati, skladno s pravili fakultete. To pomeni, da je vzporedni študij za študenta financiran iz javnih sredstev.

Uvaja se tudi brezplačni delni študij, ki obsega 36 ECTS na leto, kar pomeni, da študent študira na prvi stopnji 5 let. Študij pa je po obsegu in zahtevnosti enak rednemu. Po končanem študiju študent pridobi enako stopnjo izobrazbe kot redni študent. Pravico do delnega študija lahko koristi študent, ki zaradi zaposlitve ni zmožen opravljati študija v polnem obsegu obremenitve. Ob tem pa mu ne pripadajo pravice iz statusa ali drugih okoliščin.

Sedanji predlog plačljivega rednega in delnega študija dopušča, da fakultete razpišejo plačljiv študij le, ko so vsa mesta za „brezplačen“ študij zapolnjena ter se plačljiv študij izvaja v največ 40 % od vseh vpisnih mest, ki so za študente brezplačna.

„Obetajo se novosti“

Za študente se obetajo tudi spremembe na področju študentskega dela. V letu 2014 naj bi v veljavo stopil nov zakon o študentskem delu. Ob tem je tudi veliko govora o sivi ekonomiji in o tem, kako jo učinkovito odpraviti.

V predlogu sprememb, ki se obetajo, je govora o predvideni višji skupni obdavčitvi študentskega dela za dve odstotni točki. Za štipendije naj bi bilo namenjeno manj denarja zaradi spremenjene strukture dajatev. Omejili naj bi se tudi pri starosti študentov. Starostna omejitev za študentsko delo naj bi bila 26 let. Zmanjšal naj bi se tudi obseg dela glede na število redno zaposlenih delavcev. Govora pa je tudi o možnosti prepovedi opravljanja študentskega dela za študente prvih letnikov in tistih s podaljšanjem statusa absolventa. S tem bi namreč lahko preprečili zlorabe in „fiktivne“ vpise študentov.

„Vsako delo šteje“

Ali kdaj pomislite na dejstvo, koliko različnih študentskih del ste že opravljali, pa se vam le-ta niso štela kot delovne izkušnje? Vlada namerava v prihodnje urediti vprašanje študentskega dela po načelu „vsako delo šteje“. Za študente to pomeni, da bi ta oblika preko plačila socialnih prispevkov povečala prihodke javnih blagajn. Študentje bi ob tem dobili ustrezno varnost in predvsem priznavanje delovnih izkušenj, da bi bili kasneje bolj zaposljivi.

Predlog je tudi, da naj bi v Sloveniji letos in prihodnje leto nadaljevali s programom prenove regulacij poklicev in dejavnosti. To bi pomenilo izboljšanje zakonodaje ter pogoje in postopke za odpravljanje dejavnosti in poklicev v smeri odprave administrativnih ovir in deregulacije.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.