Osnovno in dodatno zdravstveno zavarovanje za študente

Zdravstveno zavarovanje v RS je obvezno za vse državljane, plačilo predpisanega prispevka pa je vezano na vir, ki zavarovancu zagotavlja osnovno socialno varnost.

Obvezno zdravstveno zavarovanje študenta do 26 let
Študent je lahko obvezno zdravstveno zavarovan kot družinski član preko staršev do konca rednega šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta. Zavezanec za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje je delodajalec starša. S tem je obvezno zdravstveno zavarovan kot vzdrževan družinski član. Vsako leto mora delodajalcu svojega starša oddati potrdilo o vpisu.
Če študent prekine oziroma dokonča študij in ostane brez statusa, več ne more biti zavarovan kot vzdrževani družinski član. Zdravstveno zavarovanje si mora urediti sam. Starši študenta morajo delodajalcu po prenehanja statusa oziroma po dopolnjenemu 26. letu le to takoj sporočiti, da ga odjavi iz obveznega in dopolnilnega zavarovanja.
Študent prav tako ne more biti več zavarovan kot vzdrževan družinski član, če se zaposli oziroma odpre s. p. Če se zaposli, stroške zanj krije delodajalec, če odpre s. p., pa mora v 8 dneh na izpostavi ZZZS vložiti prijavo v zdravstveno in invalidsko ter pokojninsko zavarovanje.

Študent brez statusa oziroma študent, ki je že dopolnil 26 let
Če študent nima nobenih dohodkov ali živi sam, njegov povprečni mesečni dohodek v zadnjih treh mesecih ne dosega 50 % minimalne plače, če živi z ožjimi ali širšimi družinskimi člani v skupnem gospodinjstvu in njihovi povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 25 % minimalne plače, razen kadar ima sam ali njegovi ožji ali širši družinski člani prihranke oziroma premoženje, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka, v vseh teh primerih se lahko zavaruje kot občan. Zavaruje se na občini v kraju stalnega bivališča. Vsaka občina ima svoje določbe, ki se nanašajo na maksimalne prihodke. Ponekod je obvezno, da je prijavljen na zavodu za zaposlovanje. Za več informacij se torej obrni na občino v kraju stalnega bivališča.
Lahko pa se zavaruje tudi kot samostojni zavezanec. Če ima študent brez statusa dohodke, ki so višji kot jih določa njegova občina v kraju stalnega bivališča, da bi bil zavarovan kot občan, se mora zavarovati kot samostojni zavezanec. Obvezno zdravstveno zavarovanje si tako plačuje sam.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je prostovoljno in obsega razliko med celotnimi stroški zdravstvenih storitev in stroški teh storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje po zakonu, ki ureja obvezna zdravstvena zavarovanja.
Študentom s statusom do dopolnjenega 26. leta ni treba plačevati dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Zakon določa, da je zavarovanje treba skleniti v roku enega meseca po poteku statusa. V nasprotnem primeru te doleti trimesečna čakalna doba, kar pomeni, da je treba za zdravstvene storitve doplačevati kljub temu, da taka oseba plačuje premijo in zavarovanje sicer že velja.
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko sklene le oseba, ki ima veljavno obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji in je zavezanec za doplačila. Premija je skladno z zakonom enotna pri vseh zdravstvenih zavarovalnicah (trenutno 22,66 EUR na mesec). Nekatere zavarovalnice ponujajo popust, če skleneš zavarovanje prek spletne strani ali trajnega naloga, običajno v višini 3 %.

Ksenija Gider

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.