Po Konferenci rektorjev in študentskih predstavnikov jugovzhodne Evrope

Pripravljen načrt ukrepov za dosego učinkovitejšega sodelovanja na področju visokega šolstva v jugovzhodni Evropi

Med 19. in 22. oktobrom je v Ljubljani na pobudo in v organizaciji Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) in Univerze v Ljubljani (UL) potekala Konferenca rektorjev in študentskih predstavnikov jugovzhodne Evrope. Rektorji in študentski predstavniki Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije, Bolgarije, Romunije in Slovenije so na konferenci razpravljali o prenovi študijskih programov in mobilnosti v tej regiji ter skupnih projektih na področju visokega šolstva.
Med konferenco je bilo podpisanih devetnajst memorandumov in dva sporazuma o sodelovanju med UL in univerzami jugovzhodne regije ter ustanovljen štipendijski sklad. Njegova soustanoviteljica družba BTC d. d. bo že v letu 2007 omogočila izmenjavo šestdesetim študentom iz jugovzhodne Evrope. V razpravah so sodelovali tudi predstavniki pristojnih ministrstev, ki so prisluhnili glavnim problemom oz. oviram pri mobilnosti v tej regiji – zapletenim formalnim postopkom pridobivanja viz in začasnih dovoljenj za bivanje ter priznavanja izobrazbe.
Rezultat tega srečanja rektorjev in študentskih predstavnikov je načrt ukrepov, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu sodelovanju na področju visokega šolstva v regiji.

Naj spomnimo, da je februarja letos v Ljubljani že potekalo mednarodno srečanje študentskih predstavnikov JV Evrope. Razpravljali so o sodelovanju študentskih organizacij JV Evrope, analizirali administrativne in institucionalne ovire pri mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev med državami JV Evrope ter podpisali pisma o sodelovanju. Takrat je bila tudi zasnovana ideja o prvi rektorski in študentski konferenci v Ljubljani, ki se  je osem mesecev kasneje tudi uresničila.
Ker je mobilnost eden od temeljnih pogojev uresničitve Bolonjskega procesa, je bil cilj rektorske in študentske konference prispevati k rešitvam na področju mobilnosti v tej regiji.

Udeleženci konference so med zaključki na področju mobilnosti izpostavili intenzivnejše sodelovanje univerz in študentskih organizacij regije pri evropskih programih Tempus; povečanje podpore obstoječim programom mobilnosti; vzpostavitev kakovostnih storitev za tuje študente v okviru mednarodnih pisarn univerz; vzpostavitev oz. okrepitev vloge pisarn ENIC/NARIC ter uskladitev postopkov priznavanja izobrazbe; zagotovitev enakosti tujih in domačih študentov pri plačevanju šolnin; zagotovitev predavanj v tujih jezikih in tečajev učenja jezika države, v kateri tuji študentje študirajo;  zagotovitev prenosljivost štipendij in dotacij; zagotovitev tutorstva tujim študentom; zagotovitev namestitev tujim študentom oz. pomoči pri iskanju namestitev; vplivanje na poenostavitev postopkov pridobivanja zdravstvenih dovoljenj, viz, in dovoljenj za bivanje.

Sprejeti zaključki s področja zagotavljanja kakovosti na univerzah in drugih visokošolskih institucijah so razvoj kulture kakovosti;  vzpostavitev sistema notranjega zagotavljanja kakovosti; oblikovanje kriterijev kakovosti; oblikovanje skupine strokovnjakov in študentov, ki bodo do ustanovitve agencij za zagotavljanje kakovosti v regiji izvajali strokovne preglede in vrednotenje kakovosti; sodelovanje z vsemi partnerji v visokem šolstvu; zgledovanje po dobrih primerih univerz oz. drugih visokošolskih institucij na tem področju; zagotovitev razmer, v katerih študentje in drugi partnerji v visokem šolstvu sodelujejo v nacionalnih evalvacijskih in akreditacijskih organih kot enakovredni partnerji.

Na področju visokošolske zakonodaje (v povezavi s študentskim organiziranjem) so udeleženci konference sprejeli ugotovitve oz zaključke, da sedanja organiziranost visokošolskih institucij ovira dosledno implementacijo bolonjskega procesa, zato se mora preoblikovati v skladu z izzivi bolonjskega procesa, ter da morajo biti vsi partnerji v visokem šolstvu vključeni v implementacijo reform na nacionalni ravni, v vse pristojne visokošolske organe ter v načrtovanje in pripravo študijskih programov.

 Rektorica UL prof. dr. Andreja Kocijančič in minister za mednarodno sodelovanje ŠOU v Ljubljani Borut Čeh sta ob zaključku konference izrazila zadovoljstvo z opravljenim delom, saj so bili uresničeni nameni srečanja. V prihodnosti bo sodelovanje z jugovzhodno Evropo ostalo ena od prioritet Resorja za mednarodno sodelovanje ŠOU v Ljubljani in UL. Z vse več podobnimi iniciativami, v katere bodo vključene univerze, državni organi in druge institucije, pa je v bližnji prihodnosti v jugovzhodni regiji mogoče pričakovati sodoben visokošolski prostor, ki bo omogočal prosto mobilnost  študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.