Podaljšanje absolventa

Close up of row of students in black robes standing with traditional rolled up diplomas in hands at graduation ceremony. Happy graduates with honors in black togas celebrating their milestone event
Foto: Lacheev iz iStock

Imate status absolventa, ki se vam počasi izteka, niste pa še opravili vseh izpitov in diplome? Se sprašujete kakšne so možnosti, da bi podaljšali absolventa? V katerih primerih vam lahko podaljšajo?

Aprila leta 2008 je bil spremenjen 158. člen Statuta UL, ki po novem pravi: »Študent ima po zaključku zadnjega semestra dodiplomskega študija dvanajst mesecev absolventskega staža. Podiplomski študent ima po zaključku zadnjega semestra magistrskega študija dvanajst mesecev absolventskega staža, če ni izkoristil pravice iz prvega odstavka tega člena.«

Kaj to pomeni v praksi?
Po novem ima študent UL pravico, da koristi absolventski staž ali na dodiplomskem študiju ali na magistrskem študiju, ne pa na obeh. To pomeni, da se morate odločiti, ali boste 12 mesecev absolventskega staža koristili po zadnjem letniku/semestru dodiplomskega študija ali pa šele po koncu zadnjega semestra magistrskega študija. To velja le za študente Univerze v Ljubljani, ne pa za študente ostalih Univerz oziroma samostojnih visokošolskih zavodov.

Kako lahko študent obdrži status, če je absolvent?
V katerem primeru lahko podaljša absolventa? »Če je študent absolvent, ima status študenta. Pogoje za podaljšanje absolventskega staža ureja Statut posamezne univerze. Kljub temu velja zapisati, da bolonjski študentje ne morejo podaljšati absolventskega staža, razen v res izjemnih primerih. Pogoji za podaljšanje oz. zamrznitev statusa veljajo kot za čas med študijem (torej starševstvo, daljša bolezen …).« Blaž Jamšek, Študentska svetovalnica, pravno svetovanje.

Pri obravnavi prošnje Komisija za študijske zadeve upošteva naslednje upravičene razloge:
• hkratno izobraževanje študenta po dveh ali več študijskih programih, kar lahko dokažete s potrdilom o vpisu,
• status vrhunskega športnika, za kar potrebujete potrdilo Olimpijskega komiteja o statusu kategoriziranega športnika za obdobje tekočega letnika,
• izjemna aktivnost na kulturnem in humanitarnem področju, kot so nagrade oz. priznanja kulturnih oz. humanitarnih organizacij za izjemno aktivnost oz. dosežke na kulturnem in humanitarnem področju,
• materinstvo, izpisek iz rojstne matične knjige za otroka (za otroke, stare do 1 leta),
• bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov, za kar potrebujete zdravniško potrdilo za študenta ali otroka študenta, izdano po zaključku zdravljenja, iz katerega je razvidno trajanje bolezni, opis bolezni ter vpliv na študentovo zmožnost opravljanja študijskih obveznosti, ali poškodbeni list, odpustno pismo bolnišnice oz. drugo zdravniško potrdilo za študenta ali otroka študenta, iz katerega je razvidno zdravljenje in čas trajanja bolezni, in potrdilo o rizični nosečnosti spec. ginekologa o zdravstvenih težavah v času nosečnosti,
• vojaški rok,
• izjemne socialne in družinske okoliščine, odločba CSD za študenta ali za družinske člane v skupnem gospodinjstvu, policijski zapisniki oz. ukrepi, ki izkazujejo izjemne socialne in družinske razmere, izpisek iz matičnega registra o smrti (oče, mati, brat sestra, zakonec, otrok in skrbnik, v tekočem ali preteklem študijskem letu), odločba o invalidnosti za študenta ali za družinske člane v skupnem gospodinjstvu,
• izobraževanje v tujini, pogodba o izobraževanju v tujini v trajanju, daljšem od 90 dni v tekočem študijskem letu (ne velja za strokovne prakse),
• aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze, potrdilo rektorja ali dekana ali predsedujočega organa o članstvu ter aktivnem delu v organu univerze oz. članice univerze z izkazom prisotnosti,
• druge razloge, ki so po mnenju komisije relevantni.

Mojca Buh

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.