Podiplomski študij doma ali v tujini?

Study Abroad; Wooden blocks with "STUDY ABROAD"  text of concept, a pen, and plane toys.
Foto: Seiya Tabuchi iz iStock

Marsikateri študent si želi pridobiti znanje in izkušnje v tujini. Oblik podiplomskega študija v tujini je veliko in so zelo raznolike. Lahko študiraš na slovenski izobraževalni ustanovi in se podaš v tujino le za določeno obdobje ali pa opraviš v tujini celoten študij.

Študij doma

Magistrski študij ali podiplomski študij 2. stopnje traja pri nas 1 ali 2 leti, odvisno od trajanja programa na prvi stopnji. Vsak letnik je ovrednoten s 60 kreditnimi točkami. Na Univerzi v Ljubljani je akreditiranih okrog 220 magistrskih študijskih programov druge stopnje. Vsi študijski programi niso razpisani vsako leto. Razpisani programi so za posamezno študijsko leto objavljeni v razpisu za vpis, ki se objavi najpozneje 1. junija za naslednje študijsko leto.

Doktorski študij 3. stopnje na Univerzi v Ljubljani združuje 21 študijskih programov. Traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk.

Redni študij na 1. in 2. stopnji je na javnih zavodih pri nas brezplačen. Šolnina se za enkrat plača pri študijskih programih izrednega študija, za redni študij pa plačajo tudi tujci, ki niso državljani EU (razen državljanov Črne gore, Makedonije in Hrvaške) ter vsi tisti (slovenski in tuji državljani), ki se vpisujejo z že doseženo oziroma priznano 2. stopnjo izobrazbe. Ob vpisu na zasebni zavod pa se je treba pozanimati, ali je izbrani program koncesioniran. V nasprotnem primeru je redni študij plačljiv. Doktorski študij pa je plačljiv. Šolnine znašajo v grobem od 2.700 do 4.400 EUR za en letnik.

Predvidene novosti

Sicer pa se tu obetajo številne novosti. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v predlogu Zakona o visokem šolstvu navaja, da bo študij brezplačen na prvi in drugi stopnji (do največ 360 kreditnih točk) in plačljiv za tiste, ki bodo že porabili kredite (ECTS) oz. ne bodo izpolnjevali drugih pogojev za nadaljevanje študija. Izredni študij, kot ga poznamo danes, naj ne bi bil več mogoč. Fakultete bodo lahko razpisale plačljiv študij, le ko bodo vsa mesta za brezplačen študij zapolnjena. Plačljiv študij naj bi se izvajal v največ 40 % od števila vpisnih mest, ki so za študente brezplačna. Predlog zakona se lahko vsebinsko še spremeni ali dopolni.

Študij v tujini

Za študij v tujini so potrebno predhodne priprave, ki vam bodo vzele vsaj nekaj mesecev, morda celo leto. A ne obupajte, saj vam bodo izkušnje pridobljene v tujini dale širino in drugačen pogled na svet.

Pri študiju v tujini je velika razlika med tem, ali se odpravljate na magistrski ali doktorski študij. Velike so tudi razlike, ali se za študij odločate znotraj Evrope ali pa za Avstralijo/Kanado/ZDA. V Evropi so nižji stroški šolnin in nižji potni stroški. Šolnine so za državljane EU v Evropi razmeroma nizke, v določenih državah (npr. Nemčija ali Avstrija) je za nekatere študijske programe podiplomski študij za državljane EU brezplačen. Če želiš tekom študija občasno obiskati domače in prijatelje, je potrebno všteti tudi te stroške.

Študentje se za študij v tujini odločajo navadno zato, ker je v večjih državah (npr. Anglija, Nizozemska, Nemčija, Francija in druge) veliko dobrih fakultet, ki pomenijo dobro izobrazbo pa tudi dobro referenco za prihodnost. Vendar pa je študij na prestižni univerzi lahko tudi zelo velik strošek, ki si ga večina ne more privoščiti, če zanj ne prejema dovolj visoke štipendije.

V tujini je večja izbira specializiranih študijev, ki pri nas niso na voljo, več sredstev za raziskovanje, na voljo je več in bolj specialno izkušenih mentorjev, bolj priznani sodelavci itd. To ne velja na splošno in za vse fakultete. Tudi v Sloveniji velja, da je podiplomski študij nadgradnja in zato bolj kvaliteten od študija na prvi stopnji.

Matej Glažar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.