Spremembe študentskega dela

Z reformo študentskega dela se obeta na področju študentskega dela precej sprememb. Ta naj bi študentom prinesla več socialne, pravne in ekonomske varnosti, delodajalci pa naj ne bi plačevali višjih stroškov študentskega dela. Je temu res tako?

 

Reforma študentskega dela

Po reformi študentskega dela bodo študentski servisi ostali. Ti naj bi zagotavljali večjo pravno, socialno in ekonomsko varnost ter prevzeli določene administrativne naloge delodajalcev. Posredovanje del bo še naprej potekalo na podlagi napotnice. Napotnica bo zagotavljala večjo pravno in ekonomsko varnost študentov, poslana na naslov delodajalca, je lahko po novem osnova za izterjavo izplačila.

Študentje bodo vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavarovanje za poklicne bolezni in poškodbe pri delu. Priznali jim bodo ustrezno pokojninsko dobo, zaslužki pa naj bi se vštevali v pokojninsko dobo.

Določena je tudi minimalna urna postavka, ki bo zagotavljala dostojno plačilo. Ta za občasno in začasno delo znaša 4,50 EUR bruto. Spremenil naj bi se tudi način vštevanja dohodka študentskega dela pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Predvidena je uvedba centralne evidence študentskega dela, ki naj bi preprečila podaljševanje izobraževanja in fiktivne vpise, prikrito brezposelnost ter nevključevanje v aktivno politiko zaposlovanja. Mladi bodo lahko ob iskanju prve zaposlitve izkazovali znanja in izkušnje, ki so jih pridobili s študentskim delom.

Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bodo plačevali študentje, vendar pa bodo deležni tudi pravic, ki izhajajo iz tega.

Nadzor nad študentskih delom bo izvajal inšpektorat za delo in davčna uprava.

 

Kaj pa menijo o študentskem delu na Študentskem servisu Maribor?

Anja Arko, marketing

 

Kakšna dela trenutno največ ponujajo delodajalci študentom?

„Trenutno ponujamo največ prostih del na področju strežbe, trženja, dela v proizvodnji, prodaje v trgovini in skladiščna dela.“

 

Se je z uvedbo različnih sprememb na področju študentskega dela število povpraševanj s strani delodajalcev po študentskem delu kaj zmanjšalo?

„Spremembe v zakonodaji, zvišanje dajatev, ki jih je delodajalec dolžan plačati za dijaka/ študenta, je vplivalo na ponudbo prostih del. Povpraševanje s strani delodajalcev po študentskem delu je upadlo.“

Glede na leta poprej (npr. pred 5 ali 10 leti) se povpraševanje po študentskem delu s strani študentov povečuje? Kaj pa s strani delodajalcev?

„V primerjavi s preteklimi leti opažamo, da se je razmerje med ponudbo in povpraševanjem po prostih delih spremenilo. Ponudbe del je bilo pred leti več, ob tem je bilo manj povpraševalcev. Zadnja leta se je povečalo število oseb, ki se izobražujejo (fakultete, zasebne šole, višješolski zavodi, izobraževanje odraslih), kar pomeni, da vedno več oseb želi izkoristiti status in ugodnosti, ki so jim na voljo. Prav tako je veliko študentov oziroma dijakov primorano poskrbeti za lasten vir dohodka oziroma prispevek k družinskemu proračunu. V zadnjih letih beležimo več povpraševalcev po prostih delih.
Zakonodaja na področju posredovanja dela dijakom in študentom je povišala strošek študentskega dela. Prav tako je gospodarska kriza vplivala na finančno stanje določenih podjetij. Vse skupaj je privedlo v zmanjšanje potrebe po študentskem delu.“

Kateri so največji problemi, s katerimi se študentje ubadajo v zvezi s študentskim delom?

„Kot največji problem, s katerim se ubadajo študentje v povezavi s študentskim delom, je premalo ponujenih prostih del.“

 

Katera študentska dela so najbolj iskana?

„Študentje največ povprašujejo po pisarniških delih, dnevnih fizičnih delih, promocijah, računalniških delih, delu na gradbišču in delih animatorjev.“

 

Kakšne so tarife študentskega dela: katera dela so najbolje in katera najslabše plačana?

„Najbolje so plačana strokovna dela, kot na primer računalniška dela (programiranje, grafično oblikovanje), hostesna in promotorska dela, anketiranje, poučevanje in lektoriranje, sodelovanje pri raznih raziskavah. Najslabše so plačana preprosta dela v ekspeditih, proizvodnji, preprosta vrtnarska dela in čiščenje.“

Matej Glažar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.