Podiplomski študij v tujini

Two female graduates taking a photograph
Foto: XiXinXing iz iStock

Marsikateri študent si želi pridobiti znanje in izkušnje v tujini. Oblik podiplomskega študija v tujini je več in so zelo raznolike. Lahko študiraš na slovenski izobraževalni ustanovi in se podaš v tujino le za določeno obdobje ali pa opraviš v tujini celoten študij.

Poiskati čim več informacij
Pred odhodom v tujino se je treba dobro pripraviti in zbrati čim več informacij o univerzah in programih, postopku in rokih prijave, možnostih za financiranje študija, življenju v državi, kamor odhajaš. Pri študijskih programih bodi pozoren, ali posamezna fakulteta ponuja le splošen študijski program ali bolj specializirane, ki so namenjeni poglabljanju ožjega področja. Priporočljivo je preveriti tudi seznam predavateljev.

Izberi pravi program
Veliko programov študija v tujini nudi Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS). V sklopu programa Vseživljenjsko učenje ERASMUS lahko podiplomski študenti, ki so vpisani na slovenske izobraževalne institucije na terciarni ravni del študija ali prakso opravijo v tujini. V programu sodeluje 27 držav članic EU, Norveška, Lihtenštajn, Islandija in Turčija. Pogoj je status študenta in da študent možnosti mobilnosti v programu Erasmus še ni izkoristil na dodiplomski stopnji. Traja 3 do 12 mesecev.

Regionalni program CEEPUS (srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev) vzpostavlja in spodbuja mobilnosti študentov in profesorjev med visokošolskimi institucijami iz Avstrije, Bolgarije, BIH, Češke, Hrvaške, Madžarske, Poljske, Romunije, Slovaške, Slovenije, Srbije, Albanije, Makedonije, Črne Gore in Kosova. Deluje na osnovi mrež posameznih univerz, fakultet ali njihovih oddelkov za določena področja. Študent ima možnost izmenjave znotraj mreže (Mobility) ali izven mrež (Freemover). Izmenjava traja od 1 do 12 mesecev, lahko je tudi večkratna.

Evropski program ERASMUS MUNDUS ponuja študentom vpis v skupne (»joint«) mednarodne magistrske in doktorske programe. V vsakem študijskem programu, ki ima različne roke in pogoje vpisa, je na voljo tudi določeno število štipendij. Prednost programa je, da študijske obveznosti študent opravlja na najmanj treh evropskih, lahko tudi neevropskih univerzah in da ob zaključku študija prejme skupni magisterij oziroma doktorat. Pogoj je zaključena prva stopnja študija. Na spletni strani Izvajalske agencije za kulturo, izobraževanje in avdiovizualno politiko (EACEA) so objavljeni Erasmus Mundus študijski programi. Študent lahko izbere vsebinsko ustrezen študijski program in se prijavi neposredno na univerze, ki ta program izvajajo. Podiplomski študenti slovenskih univerz lahko pridobijo Erasmus Mundus štipendijo tudi za krajše mobilnosti. Pogoj je članstvo domače in gostujoče institucije v partnerstvu. Podrobnosti o tovrstnih mobilnostih podiplomski študentje dobijo v mednarodnih službah fakultet in univerz ter na spletni strani http://www.em-a.eu/.

Kaj potrebuješ
Potrebuješ prijavnico, overjeno in prevedeno potrdilo o dosedanjem šolanju, znanju jezika (če to zahteva fakulteta, na katero se želiš prijaviti), opravljenih izpitih oziroma povprečni oceni, priporočila profesorjev, druga potrdila in izjave (kratek življenjepis, pismo o nameri za vpis na izbrani podiplomski študij, potrdilo o oddani prošnji za sprejem na podiplomski študij na izbrani univerzi, dokaz o državljanstvu, izjavo o rednih dohodkih).
Ker študij v tujini lahko predstavlja velik finančni zalogaj, si poišči informacije o možnostih financiranja študija. Ponekod velja sistem oprostitve šolnine, drugod dobiš popust. Če želiš uveljavljati pravico do dodatkov k štipendiji, moraš priložiti dokazilo oziroma potrdilo za otroke oziroma zakonca ali partnerja. O možnostih štipendij za študij v tujini najdeš več informacij na spletni strani Univerze v Ljubljani.

 

Ksenija Gider

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.