Podiplomski študij

Odločil si se za nadaljevanje študija oziroma za podiplomski študij. Kaj je pred vpisom treba vedeti, na kaj biti pozoren?

Razpisani podiplomski programi
Treba je upoštevati, da vsi akreditirani magistrski študijski programi niso razpisani vsako leto. Akademije in fakultete Univerze v Ljubljani razvijajo pestro ponudbo podiplomskih študijskih programov. Pogosto so akreditirani tudi interdisciplinarni magistrski študijski programi, ki jih izvaja in razvija več fakultet hkrati. Obstajajo pa tudi skupni programi, ki jih razvijajo in izvajajo z drugimi domačimi in tujimi univerzami.
Za posamezno študijsko leto so objavljeni podiplomski programi v razpisu za vpis, ki mora biti objavljen do 1. junija za naslednje študijsko leto. Informativni dnevi na akademijah in fakultetah za vpis v magistrske podiplomske študijske programe so v mesecu juniju.

Prijava za vpis
V razpisane podiplomske študijske programe se lahko vpišeš oziroma prijaviš neposredno na članicah Univerze v Ljubljani (fakultete in akademije). Ob prijavi oziroma naknadno je treba predložiti dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev. Prijavne obrazce dobiš na sedežih fakultet. Rok za prijavo je do septembra (določen je točen datum), lahko pa je za posamezen študijski program določeno drugače. Po poteku roka se lahko prijaviš le še na študijske programe, kjer so še prosta razpisana mesta, vse do zapolnitve le-teh. Vpis v magistrske študijske programe se lahko opravi v dveh tednih po začetku študijskega leta, če so za to podani utemeljeni razlogi, pa najpozneje do konca oktobra. Potek vpisa je opisan v Pravilniku o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, kjer dobiš vse potrebne informacije.
Razpis vsebuje skupen del s pomembnimi informacijami za branje razpisa ter za razumevanje postopkov pri prijavi in vpisu in poseben del, v katerem so akreditirani magistrski študijski programi razvrščeni po članicah, ki jih izvajajo. Navedeni so naslovi članic, na katerih je mogoče pridobiti dodatne informacije, ter obrazci za prijavo. Ob imenu posamezne članice Univerze v Ljubljani v razpisnem besedilu so navedeni kontakti.
Podrobnejša pojasnila o vpisnih pogojih in stroških študija dobiš na posameznih fakultetah.

Izbor kandidatov
Kadar je prijavljenih preveč kandidatov kot študijski program predvideva, odloča o izbiri prijavljenih kandidatov akademija ali fakulteta glede na merila, opredeljena pri posameznem programu. Pri določenih programih je potreben tudi preizkus posebnih nadarjenosti. V tem primeru je praviloma rok za prijavo krajši. V primeru različnosti strokovnega področja opravljene izobrazbe v primerjavi s programom, na katerega se prijavljaš, je v določenih primerih potrebno opraviti dodatne izpite, in sicer pred vpisom v študijski program.

Vpis v višje letnike, prehod med programi
V višji letnik magistrskih študijskih programov druge stopnje se ob izpolnjevanju vpisnih pogojev vključiš po merilih za prehod med programi. Pogoje in postopek ti bodo razložili na posamezni fakulteti. Informacije o merilih za prehode med programi so v obliki zbornikov objavljene na spletnih straneh fakultet. Tudi za vzporedni študij je potrebno izpolniti določene pogoje.

Po vpisu v podiplomski študijski program lahko študent na ustrezni komisiji članice zaprosi za priznanje znanj in spretnosti, ki jih je pridobil v drugih okoljih. Postopke in način priznavanja določa Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti.

O pogojih in postopkih za vpis po merilih za prehode se kandidati pozanimajo na posamezni fakulteti.
Informacije o merilih za prehode med programi so del študijskih programov, ki so v obliki zbornikov objavljeni na spletnih straneh fakultet.

Ksenija Gider

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.