Pomoč študentom

Finančno stanje študenta nikoli ni bilo blesteče, v zadnjih mesecih pa se je situacija tako med delavci kot tudi med študenti zaostrila. Manj študentskega dela, manj denarja … kako prebroditi krizo, ki je nastala?
Ste res vse poskusili, pa je vseeno vaš žep prazen? Vam nihče ne more pomagati? Ste pomislili, da bi zaprosili za denarno socialno pomoč?

Na straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS je zapisano: Po Zakonu o socialnem varstvu se z denarno socialno pomočjo upravičencem zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Šteje se, da je preživetje omogočeno, če so upravičencu zagotovljeni dohodki, ki so po plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost v višini minimalnega dohodka. Od 1. julija 2009 osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 226,80 evrov.
»Vlogo lahko sicer poda vsak. Verjetno vas zanima, kdo je upravičen. Upravičeni so vsi tisti, ki nimajo minimalnih sredstev za preživetje, oziroma si preživetja ne morejo zagotoviti z delom ali s pravicami iz zavarovanja ipd. Postopek pa je takšen, da oseba poda na pristojnem CSD (glede na stalno bivališče osebe) vlogo, kjer dobi vse potrebne nadaljnje informacije.« Ana Skvarča, CSD LJ-Šiška
Izredna denarna socialna pomoč
Ta se lahko dodeli v izrednih okoliščinah. Dodeli se jo lahko tudi v primerih, ko upravičenec sicer presega “cenzus” za dodelitev denarne socialne pomoči, a se je iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, znašel v položaju materialne ogroženosti. V vlogi mora vlagatelj natančno navesti, za kakšen namen potrebuje pomoč in natančno opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje, upravičenec pa je dolžan prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega mu je bila ta dodeljena. Prav tako pa je upravičenec pomoči v 15 dneh po prejetju pomoči dolžan predložiti centru za socialno delo dokazila o porabi sredstev. V nasprotnem primeru ta ni upravičen do enkratne izredne pomoči.
Vloga za denarno socialno pomoč
Vlogo je treba vložiti na pristojnem centru za socialno delo na posebnem obrazcu. Poleg nje je treba priložiti dokazila, ki so navedena na koncu obrazca. Obrazce lahko najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS.
Mojca Buh

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.