Posebni statusi študenta

Z vpisom na fakulteto si pridobiš status študenta, kot študent pa imaš pravico do posebnih statusov, če seveda izpolnjuješ pogoje zanje.

Status – olajšava
Pridobljeni statusi zate pomenijo olajšavo, ker si aktiven na različnih področjih in ti zato zmanjkuje časa za izpite. Invalidom in drugim študentom s posebnimi potrebami, ki zaradi bolezni ali drugih motenj ne morejo v roku opravljati študijske obveznosti, pa status omogoča enakovredno opravljanje študijskih obveznosti.

Poznamo več statusov študenta
Posebni status si lahko študenti pridobijo na različne načine. Najbolj pogosti razlogi, ki opravičujejo posebni status, se razlikujejo od univerze do univerze, saj vsaka v svojem pravilniku natančno uredi pravice in dolžnosti študentov s posebnim statusom. V osnovi so sicer ti razlogi isti, tako da se največkrat pojavljajo razlogi, kot so:
• študenti vrhunski športniki,
• študenti priznani umetniki,
• dolgotrajno bolni študenti,
• študenti invalidi, ki so tako ali tako urejeni že zakonsko, kot študenti s posebnimi potrebami
• študenti funkcionarji (prorektor študent, prodekani študenti in sekretar Študentskega sveta Univerze v Mariboru), na Univerzi na Primorskem so do posebnega statusa upravičeni študenti, z izjemnimi dosežki na obštudijski dejavnosti
• drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje (npr. izjemne socialne in družinske okoliščine, udeležba na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, vključenost v pomembne mednarodne raziskovalne projekte idr.).

Kako do posebnega statusa?
»Študenti, ki ustrezajo vsaj eni izmed zgoraj naštetih alinej, lahko zaprosijo za posebni status in sicer morajo predložiti ustrezna dokumente, ki izkazujejo resničnost navedb. Le te nato pošljejo na komisijo, pristojno za študijske zadeve na fakulteti, kjer študirajo, in ta nato odloča o prošnji.« Alen Brkič, oddelek za univerzitetno politiko in izobraževanje.

»Status študenta športnika dobi študent, ki ob vpisu v prvi ali višji letnik predloži potrdilo o kategorizaciji pri Olimpijskem komiteju Slovenije. Status študenta priznanega umetnika dobi študent, ki mu senat članice na njegov predlog, na temelju predloženih kritik, objavljenih v strokovnem in dnevnem tisku, s sklepom podeli ta status. Status študenta s posebnimi potrebami dobi študent, ki ob vpisu predloži ustrezno mnenje pristojne komisije za usmerjanje otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami ali mnenje invalidske komisije. Za status študenta s posebnimi potrebami zaprosijo študenti na svoji fakulteti. Vsaka fakulteta posebej pa tudi določi pravila za opravljanje obveznosti za študente, ki ta status pridobijo. Status študenta s posebnimi potrebami lahko študentje uveljavljajo že ob vpisu.« Brigita Grbin, Študentska svetovalnica, socialno svetovanje.

Mojca Buh

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.