Dodatno študijsko leto

Starši študentje so tisti starši, ki imajo v času študija otroka.

Kdo sestavlja študentsko družino?
»Študentske družine so posebna vrsta družin, saj je mama (ali tudi oče) še študent, torej še nezaposlen/a in šele na poti do materialne samostojnosti in neodvisnosti. Položaj – status študentskih družin še vedno ni sistemsko urejen, nikjer ni natančno opredeljeno, kakšne so pravice, kakšne pomoči so deležni s strani države.« Špela Lipošek, predsednica Kluba študentskih in dijaških družin Maribor.

Pravice staršev študentov študentke:
• dodatno študijsko leto za mamo študentko (70. člen Zakona o visokem šolstvu pravi, da imajo študentke matere pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.)
• status mirovanja v času materinstva, očetovstva ali bolniške odsotnosti, daljše od enega leta
• 10 dodatnih bonov na otroka, ki jih lahko uveljavlja en starš študent
• leto pokojninske dobe – Republika Slovenija plačuje prispevke avtomatično vsem, ki so upravičeni do starševskega dodatka.
• Fundacija Solidarnostni sklad, ustanova za pomoč mladim – To je fundacija, ki podeljuje različne finančne pomoči. Ena teh (neposredna socialna pomoč) je namenjena tudi študentskim družinam.
Vir: Anja Kozina, Študentska svetovalnica, svetovanje za študentske družine

O pravicah študentski pravic nam je več informacij podala Špela Lipošek, predsednica Kluba študentskih in dijaških družin Maribor.

Bivanje v študentskem domu – na podlagi Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov imajo študentje z otroki nekaj ugodnosti pri sprejemu in bivanju v študentskem domu:
• Subvencija se dodeljuje tudi za partnerja študenta z otrokom. Subvencija se dodeljuje tudi za otroka študenta.
• Pri sprejemu v študentski dom se študentu z otrokom k skupnemu številu prišteje še 100 točk.
• Študentska družina lahko zaprosi za sprejem v študentski dom tudi po roku za oddajo prošenj, če se je otrok rodil po roku oz. je prišlo do drugih dejavnikov, ki vplivajo na socialni položaj družine.
• V skladu z dodatnim študijskim letom ima študentka mati pravico do podaljševanja bivanja v študentskem domu zaradi materinstva, in sicer eno leto ne glede na število otrok.
• Študentska družina lahko zaprosi tudi za bivanje pri zasebniku s subvencijo. Za pridobitev pravice do subvencije je postopek enak, kot postopek za pridobitev pravice do bivanja v študentskih domovih. Subvencija se dodeli za največ 10 mesecev v študijskem letu (od podpisa pogodbe do 31. julija).

Denarni prejemki
Pomoč ob rojstvu otroka – je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenčka. Namesto denarja je mogoče v enaki vrednosti izbrati opremo za novorojenčka v obliki zavitka.
Starševski dodatek – denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih razmerjih (brezposelne osebe, študentski ali dijaški status …).
Otroški dodatek – se staršem oziroma otroku zagotovi dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje. Njegova višina je odvisna od dohodka družine (kot dohodek se šteje tudi preživnina!).
Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo – je namenjena kritju povečanih življenjskih stroškov, ki jih ima družina zaradi vzgoje, nege in varstva otroka, ki je hudo bolan, telesno prizadet ali ima motnje v telesnem ali duševnem razvoju.
Državna štipendija – po Zakonu o štipendiranju se z rojstvom otroka ne upoštevajo več dohodki staršev študenta starša, ravno tako je študent starš upravičen do štipendije tudi v primeru ponovnega vpisa v isti letnik (če ponavlja zaradi starševstva).
Denarna socialna pomoč – do nje so upravičene osebe, ki zase in za svoje družinske člane ne morejo zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere ne morejo vplivati. Da kot študent starš lahko na pristojnem centru za socialno delo zaprosiš za denarno socialno pomoč, je potrebno: urediti preživljanje zase s strani svojih staršev (pod pogojem, da si mlajša/mlajši od 26 let) in preživljanje svojega otroka s strani njegovega očeta/matere, pod pogojem, da niste prijavljeni kot dvostarševska družina. Vloge za omenjene prejemke ter navodila za njihovo izpolnjevanje dobite na pristojnem centru za socialno delo, na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in na spletni strani E-uprave.

Mojca Buh

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.