Kot študent si upravičen do subvencije

Student aid sign with small graduation cap and money.
Foto: designer491 iz iStock

Študentje so upravičeni do več vrst subvencij, ki pa izhajajo izključno z naslova statusa študenta, kar pomeni, da študentje pavzerji niso upravičeni do teh subvencij.

Subvencionirano študentsko bivanje
Materialni cenzus za izpolnjevanje pogojev za bivanje v študentskih domovih je znašal za študijsko leto 2009/10 2.087,15 EUR bruto mesečno na družinskega člana. To je cenzus za samo pridobitev, točkovnik za prednostni seznam oziroma vselitev pa je sestavljen iz več različnih faktorjev, kot so: dohodki družinskih članov, študijska uspešnost, oddaljenost od kraja študija in posebne olajšave (otroci padlih v vojni, študentske družine, posebej ogrožen socialni položaj).
Izjeme – izjemoma se subvencija dodeli študentu, če ima podaljšan status študenta in predloži dokazila iz pristojnih organizacij oziroma organov (socialno skrbstvo, zdravnik specialist, invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem in zdravstvenem položaju (brez staršev oziroma skrbnikov, najmanj 80 % invalid, težak bolnik, težke socialne razmere, nezaposleni starši oziroma skrbniki), in sicer največ za eno leto. Subvencijo se dodeli tudi študentu, ki je končal višješolski študij in ga nadaljuje po visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem programu v skladu z merili za prehode. Izjemoma se lahko subvencija dodeli tudi študentu, katerega stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km, če ima do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 kilometre ali če živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razmerah.

###okvir###
Študentje so upravičeni do naslednjih subvencij:
• subvencija za prehrano
• subvencija za bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku
• subvencija za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi v mestnem in primestnem prometu
###okvir###

Subvencije za bivanje pri zasebnikih
Če izpolnjuješ pogoje za sprejem v študentski dom, pa v domu ne želiš bivati, lahko najameš stanovanje pri zasebnikih. Država je tudi tu poskrbela za študente s tem, da subvencionira bivanje študentov pri zasebnikih. Do subvencije ste tako upravičeni študenti, ki izpolnjujete merila za sprejem v študentski dom. Študent, ki želi prejemati subvencijo, mora oddati prošnjo za sprejem bivanja v študentskih domovih, ki velja tudi za zasebnike, ki te sobe oddajajo. Na obrazcu navedeš, da želiš bivati pri zasebnikih, ter tako zaprosiš za subvencionirano bivanje pri zasebnikih. Rok za oddajo prošnje je 10. avgust, ko se prvič prosi za subvencijo, oz. 20. avgust, če gre za podaljšanje bivanja pri zasebnikih. Če bo uvrščen na listo upravičencev, bo njegov najemodajalec dobil mesečno subvencijo v višini 40 €, vendar mora tudi najemodajalec izpolnjevati določene pogoje: stanovanjske razmere morajo biti ustrezne (ogrevanje, uporaba kopalnice in kuhinje), podpisati mora pogodbo s študentskimi domovi in s študentom ter prijaviti njegov začasni naslov.

Subvencionirani prevozi za dijake in študente
Znesek subvencije na ceno mesečnih vozovnic in kuponskih kart za posameznega upravičenca določi prevoznik, znesek subvencije na ceno prilagojenih prevozov pa zavod, kjer se upravičenec izobražuje. Znesek subvencije za posameznega upravičenca se določi na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v razrede. Pri tem se upošteva:
– bruto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno mesečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji,
– oddaljenost kraja šolanja od kraja stalnega prebivališča.
Za informacije o subvencijah se zahvaljujemo Maršenki Marksel, Oddelek za socialna in zdravstvena vprašanja.

Mojca Buh

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.