Posredovanje strokovnega in praktičnega znanja

Fakulteta za poslovne vede je prva fakulteta nastajajoče katoliške univerze. Njen ustanovitelj je Katoliški inštitut, ki ga je kot nosilca ustanavljanja katoliške univerze ustanovila Slovenska škofovska konferenca.

Posebnost programa Poslovne vede, katerega cilj je posredovanje strokovnega in praktičnega znanja, je pristop celostnega humanizma, ki skrb za strokovnost in posredovanje praktičnega znanja nadgrajuje z vzgojo za vrednote, resnico, osebno in družbeno odgovornost. Cilj fakultete je študentom vzgojiti občutljivost, da je dobra poslovna odločitev le etična odločitev in zavedanje, da vsaka poslovna odločitev vpliva na različne deležnike.

Z dekanom Fakultete za poslovne vede, red. prof. dr. Lovrom Šturmom, smo se pogovarjali o fakulteti, o dogajanju na fakulteti in možnostih zaposlitve po končanem študiju.

Kaj vse vsebuje Katoliški inštitut?
Dejavnost Katoliškega inštituta obsega raziskovalno in razvojno dejavnost na področju družboslovja in humanistike. V prvi vrsti to pomeni ustanavljanje visokošolskih zavodov (fakultet) na najrazličnejših študijskih in raziskovalnih področjih, visokošolskih knjižnic, raziskovalnih centrov in študentskih domov, ki se bodo povezali v univerzo. V okviru inštituta delujejo Fakulteta za poslovne vede, Studia slovenica (centralna knjižnica in arhiv projekta slovenske katoliške univerze) in Inštitut za pravo človekovih pravic.

Ali je status študenta na vaši fakulteti enak statusu študentov drugih fakultet?
Pravni status študentov ljubljanske FPV je povsem enak kot status študentov drugih (državnih) fakultet z vsemi pravicami in bonitetami, kot so npr. zdravstveno zavarovanje, boni za študentsko prehrano, bivanje v študentskih domovih, štipendije itd. Poleg navedenih običajnih ugodnosti za študente pa našim študentom aktivno pomagamo preko našega štipendijskega sklada ter omogočamo nastanitev v katoliških študentskih domovih, različne oblike financiranja šolnine, tutorstvo in možnost prostovoljstva.

So na vaši fakulteti možnosti tudi za mednarodno izmenjavo in za študij za izredne študente?
Fakulteta je preko Katoliškega inštituta že navezala stike s priznanimi visokošolskimi in znanstveno-raziskovalnimi ustanovami v Evropi ter Severni in Južni Ameriki. Poleg tega dejavno sodelujemo z Mednarodno zvezo katoliških univerz, ki ima sedež v Parizu. Fakulteta je zavezana stalni izmenjavi profesorjev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev. Študentom omogoča vključevanje v programe tujih univerz in fakultet, predvsem pri opravljanju študijskih obveznosti. Del programa v okviru seminarskega dela izvedemo tudi s pomočjo EU inštitucij in tujimi predavatelji v Bruslju. Povezava s prakso teče od prvega letnika naprej. Študijski program poslovne vede je sicer razpisan samo kot redni študij, vendar je oblika študija prilagojena tudi zaposlenim: udeležba na predavanjih ni obvezna, saj vsa predavanja snemamo, video posnetke pa objavimo na spletnem portalu, ki je dostopen izključno našim študentom. Tako si je možno vsa predavanja ogledati od doma, tudi določeno drugo gradivo je dosegljivo preko spleta, poleg tega so profesorji zelo dostopni za konzultacije.

Kakšne so zaposlitvene možnosti po diplomi in nadaljevanje študija?
Študijski program omogoča diplomantom nadaljnji študij na podiplomskem magistrskem študiju poslovne vede na vseh treh predvidenih smereh (podjetja, finančne inštitucije in javni sektor) in na drugih visokošolskih zavodih – fakultetah s podobnim programom doma in v tujini. Druga možnost je zaposlitev. Na podlagi razgovorov z vodstvi največjih in najuglednejših slovenskih podjetij, ki so izrazile pripravljenost po zaposlovanju diplomantov univerzitetnega programa poslovne vede, lahko trdimo, da je začetek študija na Fakulteti za poslovne vede v Ljubljani začetek poklicne kariere. Program diplomantom namreč omogoča izvedbo prakse in zaposlitev v vseh inštitucijah zasebnega, javnega, pridobitnega in nepridobitnega sektorja – banke, zavarovalnice, podjetja, javna uprava, zavodi, inštitucije civilne družbe idr. Strokovno in znanstveno kariero bodo diplomanti lahko udejanjali na vodstvenih mestih v pridobitnih in nepridobitnih inštitucijah ter v državni upravi; finančnem sektorju; v svetovalnih organizacijah kot analitiki in svetovalci za različna področja, kot revizorji, davčni svetovalci itd.; v malih podjetjih; kot gospodarski raziskovalci in analitiki v bankah, javni upravi, raziskovalnih inštitutih itd.; in na podobnih delovnih mestih v inštitucijah EU.

Katere prednosti vaše fakultete bi lahko izpostavili?
Kot prednosti naše fakultete in programa, ki ga izvajamo, bi lahko izpostavili: razvoj svobodnega razmišljanja ter oblikovanje veščin za samostojno poslovno pot, podajanje celovitega znanja s področja poslovnih ved, majhno število študijskih predmetov, kakovostni prostori v ljubljanskem mestnem jedru, moderen način izvajanja učnega procesa (delo v majhnih skupinah, osebni pristop k poučevanju, fleksibilnost učnega procesa), povezovanje s prakso (gostje iz prakse, dejaven stik s predstavniki slovenskih podjetij, študije primerov in raziskovanje), kritični pogled celostnega humanizma, mednarodna primerljivost, mednarodno sodelovanje s priznanimi tujimi univerzami in neodvisnost financiranja od javnih sredstev. Ob tem bi opozoril še na možnost, ki jo ima v primerjavi z drugimi univerzami v Sloveniji edino Fakulteta za poslovne vede v Ljubljani: za svoje delo lahko uporabljamo tudi poslovne prostore v glavnem mestu Evropske unije, v Bruslju. Tam imamo možnost organizirati neposredne stike z ustanovami Evropske unije ter prirejati študijske seminarje in delavnice tudi za obdobje nekaj tednov z zelo ugodnimi možnostmi za prevoz in nastanitev. V Bruslju ima namreč Slovenska škofovska konferenca lastne prostore.

Ali morajo biti bodoči študenti verni, da se lahko vpišejo na fakulteto?
Ne, pri študiju na Fakulteti za poslovne vede verska (ne)pripadnost ne igra nobene vloge. Seveda sta Katoliški inštitut in Fakulteta zasnovana na katoliških vrednotah, vendar je potrebno poudariti, da je katoliška univerza vseslovenski projekt, tako geografsko kot idejno. Vanj želimo vključiti vse, ki si prizadevajo za dobro, lepo in resnično.

Mojca Buh

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.