Pozor: davčne novosti!

Z novim letom je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini, ki se dotika tudi študentskega dela in šolnin. Od 1.1. 2006 velja, da:

” delodajalcem ni potrebno poročati davčni upravi in delovnemu inšpektoratu o pričetku dela študenta ali dijaka na podlagi napotnic za opravljanje začasnih in občasnih del;

”  se dohodnina v višini 25% od davčne osnove obračuna za vsako izplačilo ne glede na višino vsem tistim, ki ne izpolnjujejo pogojev za posebno davčno olajšavo (imenovano tudi študentska olajšava) v višini 1,2 milijona SIT; to so:
˘ pavzerji (študenti brez statusa);
˘ osebe, ki so se vpisale na študij po dopolnjenem 26. letu in
˘ starejši od 26 let, pri katerih je od začetka študija minilo več kot 6 let na dodiplomski stopnji ali več kot 4 leta na podiplomski stopnji študija;

Davčna osnova je v tem primeru razlika med dohodkom, ki ga prejmete od študentskega servisa, in normiranimi stroški. To so stroški, ki vam nastanejo zaradi iskanja oziroma opravljanja dela (prevoz na delo, malica ipd.). Država tako domneva, da je višina teh stroškov 10% vašega zaslužka, zato se vam za ta znesek zmanjša davčna osnova. Kako bi izgledalo, če bi sodili v eno izmed treh navedenih kategorij in zaslužili 80.000 SIT?
Prvo se vam od zaslužka odštejejo normirani stroški. Tako izračunamo davčno osnovo. V našem primeru bi normirani stroški znašali 8.000 SIT (10% od 80.000 SIT), davčna osnova pa 72.000 SIT (80.000 SIT – 8.000 SIT). Pomembno: teh 8.000 SIT se ne odbije od zaslužka, ampak se nakažejo na osebni račun! Vendar je za končni znesek nakazila potrebno od izračunane davčne osnove (72.000 SIT) odšteti akontacijo dohodnine v višini 25%, kar je v našem primeru 18.000 SIT (25% od 72.000 SIT). To pomeni, da plačam akontacijo dohodnine v višini 18.000 SIT. Koliko pa bom na koncu leta plačal dohodnine, je odvisno od skupnega zaslužka. Spomnimo, da se dohodnina obračunava na podlagi podatkov, ki jih mora vsak davčni zavezanec poslati Davčni upravi Republike Slovenije (DURS) na posebnem obrazcu najkasneje do 31. marca.

Koliko dobim nakazano? Razliko med davčno osnovo (72.000 SIT) in akontacijo dohodnine (18.000 SIT) = 54.000 SIT + normirane stroške 8.000 SIT = 62.000 SIT.

Če pa ne sodite v zgoraj navedene izjeme, se akontacija dohodnine plača samo v primeru zaslužka nad 100.000 SIT po istem postopku:

“se za plačane šolnine in zneske za nakup učbenikov in strokovne literature v zvezi z izobraževanjem po javno priznanih izobraževalnih programih lahko uveljavi davčna olajšava v višini največ 2% letne davčne osnove zavezanca; če vas kot vzdrževanega otroka prijavijo vaši starši, lahko tudi oni uveljavljajo to olajšavo, vendar uveljavlja se lahko samo enkrat: ali študent ali starši. 

PAVZERJI – dodatni POZOR!
Če npr. v tem šolskem letu nimate statusa in ga boste oktobra spet pridobili, to pomeni, da boste v letu 2006 devet mesecev brez statusa (od januarja do vključno septembra) in tri mesece s statusom (od oktobra do vključno septembra). Na podlagi tega boste lahko uveljavljali študentsko olajšavo samo za te tri mesece: 3/12 od 1,2 mio SIT = 300.000 SIT, vendar le, če ne boste zaslužili več kot 3/12 od 1,6 mio SIT = 400.000 SIT!

Enako velja za redne študente, ki se boste sredi študijskega leta redno zaposlili (podpisali pogodbo o zaposlitvi): če boste imeli status npr. prve tri mesece letošnjega leta, boste lahko uveljavljali olajšavo le v višini 3/12 od 1,2 mio SIT = 300.000 SIT (in ne celotne), vendar le, če boste zaslužili manj kot 3/12 od 1,6 mio = 400.000 SIT. Za preostale mesece pa boste obravnavani kot zaposleni davčni zavezanec; plačilo dohodnine bo tako odvisno od višine vaše plače.

Kaj se zgodi, če ima redni študent obdavčljive prihodke nad 1,6 mio SIT?
To pomeni, da ne more uveljaviti posebne študentske olajšave v višini 1,2 mio SIT. Uveljavi lahko samo splošno olajšavo v višini 564.400 SIT in olajšavo za posebne namene (šolnina, učbeniki,…) v višini 2% davčne osnove, vendar le, če ga starši ne prijavijo kot vzdrževanega člana.

Valentina

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.