Pripravništvo v socialnem varstvu: Je dve leti premalo časa za ureditev?

Pripravništvo v socialnem varstvu je obvezno za opravljanje strokovnega izpita, ki je pogoj za zaposlitev v socialnem varstvu. Volontersko pripravništvo je na tem področju zakonsko prepovedano. Sedaj nekateri študentje že od aprila 2013 (ko je bil razpisan zadnji razpis na tem področju) čakajo na pripravništva. Število čakajočih študentov iz leta v leto narašča in sedaj znaša že približno 500 diplomantov. Na tem področju se zaposlujemo predvsem socialni delavci, v manjšem številu pa še približno 10 drugih strok. Na Fakulteti za socialno delo se je tako z namenom ureditve pripravništva v socialnem varstvu samoiniciativno organizirala skupina študentov.

Področje pripravništva v socialnem varstvu je bilo do aprila 2013 urejeno preko Socialne zbornice Slovenije, od takrat dalje pa razpisa na tem področju še ni bilo. Že dve leti se predstavniki iz Študentske skupine za ureditev pripravništva v socialnem varstvu obračamo na MDDSZ in do nedavnega več kot dveh odgovorov, sestanka na ministrstvu in praznih besed o ureditvi situacije nismo dobili. Pred kratkim smo se odločili, da imamo dovolj in tako smo ministrici Anji Kopač Mrak poslali dopis s katerim zahtevamo, da do 17. 4. 2015 poravnajo svoj dolg in omogočijo pripravništva za čakajoče diplomante in magistre ter pripravijo shemo ureditve področja pripravništva vnaprej, v nasprotnem primeru bomo 21. 4. 2015 organizirali protest pred ministrstvom. Naša osnovna zahteva je, da se za teh približno 500 čakajočih diplomantov in magistrov iz večjega števila strok zagotovi finančna sredstva za izpeljavo zakonsko določenega pripravništva, ki po naših izračunih znašajo skupno 9 301 000 evrov. Po opozorilu o morebitnem protestu, smo bili na dan pred iztekom roka za ureditev situacije, v četrtek, 16. 4. 2015, povabljeni na sestanek na MDDSZ. Na včerajšnjem sestanku nam je državna sekretarka Martina Vuk povedala, da v tem trenutku ne moremo skleniti dogovora o številu pripravništev ter tudi ne o tem, kdaj bo to področje urejeno ter da bo njihov prvi korak izvedba analize, ki mora biti zaključena do 2. 5. 2015, rezultate pa pričakujejo konec istega meseca. Analiza bo nato predstavljena državnemu zboru v juniju 2015, prvi razpis za pripravništva v socialnem varstvu pa naj bi bil, po besedah sodelavcev na MDDSZ, najhitreje šele septembra 2015.

Naše mnenje je, da bi moralo MDDSZ to področje urediti že aprila 2013, ko je bil izdan do sedaj zadnji razpis za pripravništvo. Če bi se te problematike lotili že v času pred iztekom zadnjega razpisa ali vsaj takoj po izteku slednjega, tako kot smo študentje že takrat opozarjali, vendar s stvari pristojnega ministrstva nismo dobili nobenega odgovora, bi bilo področje pripravništva v socialnem varstvu urejeno sproti in tako ne bi prišlo do situacije v kateri smo se znašli sedaj.

Kot smo izvedeli na včerajšnjem sestanku, namerava MDDSZ po dveh letih neurejenega pripravništva v socialnem varstvu sedaj to rešiti na neustrezen način – s krajšanjem časovnega poteka pripravništva v socialnem varstvu, za katerega bodo razpis pripravili najhitreje v roku petih mesecev. S tem dejanjem lahko, brez predhodnih uskladitev in dopolnitev študijskega sistema ter priprave celostne strategije na teh področjih, ogrozijo stroko ter kvaliteto storitev, ki jih prejemajo naši uporabniki. Enoletna oblika pripravništva je ob trenutni ureditvi in strukturi študijskega procesa pomembna, saj se delavci na področju socialnega varstva srečujemo z različnimi socialnimi stiskami ljudi, ki so v današnjem času vse bolj kompleksne.

Na sestanku smo izvedeli, da imajo na MDDSZ na voljo le 25 milijonov evrov za financiranje pripravništev v naslednjih osmih letih, kar zajema vsa področja pripravništva pod okriljem MDDSZ in ne samo področje socialnega varstva. Po naših izračunih pa je samo za 500 pripravnikov, ki so se v času od zadnjega razpisa do sedaj v socialnem varstvu nabrali, potrebno 9 301 000 evrov, tako da 25 milijonov evrov predstavlja občutno premalo denarja, zaradi česar je še posebej pomembno, da bo shema, ki bo zagotovila pripravništva že čakajočim diplomantom in magistrom ter urejala to področje vnaprej korektno, konkretno ter čim hitreje pripravljena.

Z izidom sestanka na MDDSZ nismo zadovoljni, saj od zadnjega sestanka pred skoraj pol leta niso pripravili nobenega konkretnega predloga, kako imajo namen urediti problem pripravništva v socialnem varstvu.

MDDSZ mora sprejeti odgovornost za dvoletno zavlačevanje problematike pripravništev v socialnem varstvu in razumno, sistemsko ter moralno nesporno rešiti problem nastalega dolga in pripravništva, ki je na področju socialnega varstva pogoj za samostojno in profesionalno delo vseh strok iz 69. in 70. člena Zakona o socialnem varstvu.

Naša prizadevanja so veliko več kot le boj za pripravništva. Gre za celotno stroko socialnega varstva in ohranitev strokovnosti, gre za organizacije, društva in centre, da ne bodo pokali po šivih od preobremenjenosti in da zaposleni ne bodo pregoreli. Najpomembneje pa je, da gre za ljudi, ki koristijo različne programe in storitve socialnega varstva, da dobijo to, kar jim pripada. To je strokovna podpora in pomoč v izvirnih individualnih delovnih projektih pomoči za posameznika, skupino in skupnost.

Se vidimo 21. 4. 2015 ob 8. uri pred Fakulteto za socialno delo ter nato kasneje pred MDDSZ, kjer bodo z nami izbrani govorci, protest pa bodo s svojimi rimami pospremili tudi znani slovenski raperji!

 

Študentska skupina za ureditev pripravništva v socialnem varstvu

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.