Projekt Absolvent, aktiviraj in zaposli se

“Aktiviraj in zaposli se!”
Zavod republike Slovenije za zaposlovenje je 4. septembra 2009 v Uradnem listu RS, številka 69/2009, objavil razpis, ki nosi naslov »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov/absolventov – Aktiviraj in zaposli se!«.
Javni razpis omogoča usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencijo za zaposlitev diplomantov, ki so kot absolventi pri delodajalcu uspešno opravili usposabljanje na delovnem mestu. Usposabljanje traja od enega do največ šest mesecev. Po zaključku usposabljanja in opravljeni diplomi pa se subvencionira tudi njihova zaposlitev za polni delovni čas za obdobje šestih mesecev. Delodajalcem se povrnejo upravičeni stroški za usposabljanje absolventov, subvencija 2.000 evrov pa se delodajalcem dodeli za zaposlitev diplomanta za polni delovni čas za najmanj šest mesecev. Razpis je namenjen študentom v absolventskem stažu, ki dokončujejo vsaj sedmo raven izobrazbe oz. drugo stopnjo bolonjskega študija.
S tem programom se študentom omogoči, da se vključijo v usposabljanje na delovnem mestu in si na ta način pridobijo čim več znanja, veščin in delovnih izkušenj za lažjo vključitev v delo, hkrati pa je to dobra motivacija in spodbuda zaposlovanja študentov s pomočjo subvencije. Program tako zapolnjuje vrzel, ki nastaja, ko študentje diplomirajo in ne najdejo zaposlitve. Na tak način se preprečuje prehod mladih diplomantov v brezposelnost in diplomante učinkovito vključuje na trg dela. Obenem je namen oz. cilj programa povezovanje gospodarstva in izobraževalne sfere, ustvarjanje in krepitev socialne mreže za diplomante ter tako posredno vplivati na krajši čas študija in hitrejšo vključitev mladih na trg dela.
Usposabljanje na delovnem mestu po programu iz razpisa poteka pod strokovnim nadzorom mentorja, lahko traja od najmanj enega do največ šest mesecev oz. do dneva, ko študent diplomira, obsega lahko do sto ur na mesec. Po uspešno končanem usposabljanju delodajalec študentu diplomantu izda tudi potrdilo o opravljenem usposabljanju na delovnem mestu, iz katerega je razvidno, katere veščine in znanja si je tekom usposabljanja pridobil.

Javni razpis je delno sofinanciran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za izvajanje programa, znaša skupaj 2.700.000,00 evrov, načrtuje pa se vključitev 600 oseb.

Na razpis se lahko prijavijo tržni ali netržni delodajalci, razen tistih, ki poslujejo v sektorju države. Pred prijavo na razpis delodajalec z izbrano osebo (študentom absolventom) sklene pogodbo, ki je priloga razpisne dokumentacije. Podatke o absolventih, ki se želijo vključiti v program, so na voljo v Študentski organizaciji – ŠOS, kjer je kontaktna osebaje Aleš Kramer. Absolventi, ki se želijo vključiti v program, lahko svoje prošnje posredujejo na elektronski naslov: ales.kramer@studentska-org.si. Kopijo podpisane pogodbe o vključitvi absolventa v usposabljanje mora delodajalec priložiti vlogi na razpis. Pogodba se sklene pod odložnim pogojem, da začne veljati le, če bo delodajalec izbran na javnem razpisu. Delodajalci lahko za potrebe konkretnega delovnega mesta usposabljo od enega do pet študentov absolventov, ki jih po uspešno opravljenem usposabljanju in diplomi zaposlijo s pomočjo subvencije.

Razpisna dokumentacija je delodajalcem na voljo na spletni strani, lahko pa jo dvignejo tudi v vložišču Centralne službe Zavoda v času uradnih ur. Vlagatelji svoje vloge oddajo osebno ali po pošti na Centralno službo Zavoda, na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana. Roki za oddajo vlog so 30. septembra 2009, 30. novembra 2009, 29. januarja 2010 in 31. marca 2010 do 12. ure.
Sanda Gajser

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.