Prvo srečanje študentov in predstavnikov Vlade v letu 2010

Na 5. redni seji Sveta Vlade za študentska vprašanja (Sveta), ki je potekala v prostorih Vlade RS, so predstavniki Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) izpostavili odprta vprašanja na področjih visokega šolstva, sociale in zdravstva.

Predsednica ŠOS Katja Šoba je ob začetku prve letošnje seje ministru Gregorju Golobiču in vsem prisotnim zaželela srečno novo leto ter jim v branje podarila študentski časopis Tribuna, ki po 11 letih znova predstavlja kritičen glas študentov v družbi. V novi Tribuni bodo svoje mesto našli poglobljeni članki o aktualnih družbenih problemih in premikih. Ena izmed osnovnih nalog Tribune pa bo študente spodbuditi, da v javnosti zavzamejo svojo vlogo, pa ne samo do svojih, ampak tudi do problemov širše družbe.

Na seji so študenti izpostavili, da se s predlogi sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki so ga obravnavali na 4. delovni skupini Sveta, ne strinjajo, saj ne gredo v smeri dogovora, da se zakon vrne v obliko pred spremembo, ki zdravstveno zavarovanje veže na status študenta (in ne starost, kot to narekuje nova dikcija). Prav tako so znova predstavili kronologijo dogodkov in danih obljub ter zahtevali, da se ZZVZZ povrne v prvotno stanje, kot je že bilo obljubljeno in dogovorjeno z Ministrstvom za zdravje. Ob tem je tudi predsedujoči Svetu, minister Gregor Golobič, znova izrazil željo, da se zakon začasno vrne v stanje pred spremembo in poudaril, da bi bila širša obravnava področja zdravstvenega zavarovanja in sprememb za študente možna v sklopu celostnih sprememb področja študentskih socialnih tematik.

Na seji so se seznanili tudi s postopkom priprave aktov, ki urejajo področje mladinskega dela in mladinskih organizacij, a ta Svet ni organ, ki bi bil pristojen za obravnavo teh tem. ŠOS v tem primeru predlaga tudi jasno razmejitev in razdelitev pristojnosti med Svetom za študentska vprašanja in Svetom za mladino.

V nadaljevanju so se na Svetu pogovarjali o aktu o ustanovitvi Nacionalne javne agencije za kakovost visokega šolstva (NAKVIS), ki je bil sprejet 30. decembra 2009. Akt med drugim opredeljuje odgovornost direktorja agencije Svetu agencije in ustanovitelju, torej vladi. Tukaj so študenti izpostavili, da si želijo politično in od vsake oblasti neodvisno javno agencijo za kakovost visokega šolstva ter da se s predlagano dikcijo, kot je zabeležena v aktu o ustanovitvi, ne morejo strinjati. Zato si želijo, da bi se dikcija preoblikovala tako, da se jasno zabeleži, da je direktor odgovoren vladi le za področje rabe javnih sredstev in oddajo letnega poročila o delu. Na seji so potrdili tudi Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v dodiplomske študijske programe.

Ob poročanju 1. delovne skupine Sveta je ŠOS ponovno poudaril, da so izhodišča Zakona o malem delu že zavrnili in da sami že pripravljajo izhodišča, ki bodo celostno analizirala področje socialnega stanja študentov. ŠOS je tudi povedal, da želi ta izhodišča najprej predstaviti predsedniku vlade, Borutu Pahorju, ki je prvi odgovoren za njeno delovanje v dobrobit državljanov. Kot pomembna skupina se kažejo študenti, zato ŠOS upa, da bo predsednik Vlade prepoznal širšo problematiko študentov, ki jo je potrebno reševati na več ravneh kot tudi resorjih. ŠOS znova opozarja na nujno previdnost pri kakršnemkoli spreminjanju sistema študentskega dela. ŠOS zato še vedno čaka na obljubljeni sestanek z g. Pahorjem, kjer mu bodo predstavili celovito področje študentske socialne problematike in izhodišča morebitnih sprememb.

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.