Razpis za mesto odgovornega urednika

Za odgovornega urednika RŠ je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
• ima najmanj tri leta izkušenj iz novinarskega poklica v radijskem mediju in ustrezne izkušnje na redaktorskem ali uredniškem mestu
• ima izkazane organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti,
• ima poleg aktivnega znanja angleščine znanje še najmanj enega svetovnega jezika,
• predloži vizijo in program dela v skladu s programsko zasnovo Radia Študent
• pozna problematiko radijske dejavnosti
• ima stalno prebivališče v RS,
• da je poslovno sposoben,
• da mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja,
• da ni direktor ali član poslovodstva izdajateljev,
• da ni član političnih strank doma in/ali v tujini,
• da ni oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto,
• da nima lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z Zavodom RŠ ali ŠOU v Ljubljani,
• da ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije,
• ima praviloma visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri.
Prijave sprejemamo do 12. oktobra 2009 na naslov: ZAVOD RADIO ŠTUDENT, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana s pripisom: razpis za odgovornega urednika – NE ODPIRAJ!

K prijavi morajo kandidati priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev:
• overjena fotokopija dokazil o izobrazbi,
• dokazilo o aktivnem znanju dveh tujih svetovnih jezikov,
• fotokopija verodostojnih listin, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogoja najmanj treh let aktivnega dela v radijskem mediju,
• lastnoročno podpisana izjava kandidata, da ni oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto ter da ni član politične stranke doma ali v tujini,
• lastnoročno podpisana vizija in program dela za delovno mesto odgovornega urednika v skladu s programsko zasnovo Radia Študent,
• lastnoročno podpisana izjava, da nima trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z Zavodom RŠ ali ŠOU v Ljubljani.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.