Rok za oddajo vlog za Zoisovo štipendijo se počasi izteka

Študenti lahko vlogo za dodelitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v študijskem letu 2014/2015 oddajo do srede, 8. oktobra 2014.

 

Študenti, ki so v študijskem letu 2013/2014 prejemali Zoisovo štipendijo ali jim je ta mirovala, v študijskem letu 2014/2015 pa se vpisujejo v višji letnik istega ali drugega izobraževalnega programa, morajo vložiti vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije. Vloga in ostali obrazci so objavljeni na spletni strani sklada http://bit.ly/ZS-poziv-2014.

Poleg splošnih pogojev morajo študenti izkazati povprečno oceno vsaj 8,50 ali uvrstitev med najboljših 5 % študentov ali izkazati vsaj en izjemni dosežek. Za te študente veljajo do zaključka trenutnega izobraževalnega programa določbe starega Zakona o štipendiranju (ZŠtip). Po novem Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1) bodo ti študenti uveljavljali dodelitev pravice do štipendije šele ob prehodu na višjo raven izobraževanja. O vlogah teh študentov se odloča sproti, vendar bo zaradi velikega števila vlog o vseh vlogah študentov odločeno predvidoma do konca meseca decembra.

 

Študenti, ki nameravajo v študijskem letu 2014/2015 uveljavljati pravico do Zoisove štipendije, morajo vložiti vlogo za dodelitev Zoisove štipendije. Navedeno velja za:

 

  • vlagatelje, ki bodo prvič uveljavljali pravico in
  • vlagatelje, ki so štipendijo v preteklem šolskem oziroma študijskem letu že prejemali oziroma jim je ta mirovala, pa v študijskem letu 2014/15 prehajajo na višjo stopnjo izobraževanja in so torej letos vpisani v 1. letnik.

 

Razpis in vsi potrebni obrazci so objavljeni na spletni strani sklada http://bit.ly/ZS-razpis-2014. Poleg splošnih pogojev morajo vsi vlagatelji izkazati vsaj en izjemni dosežek in vsaj eno drugo merilo; povprečna ocena v lanskem letu 4,10 oziroma 8,50, zlata matura ob prehodu iz srednje šole na študij ali uvrstitev med najboljših 5 % študentov v generaciji.

Če se na razpis za Zoisovo štipendijo prijavi več vlagateljev, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, se vloge rangirajo. Glede na višino razpisanih sredstev se štipendija najprej dodeli študentom, ki so prejeli več točk za izjemne dosežke. O vlogah bo odločeno v dveh mesecih od dneva popolnosti zadnje prispele vloge vlagateljev.

 

Vloge je potrebno oddati Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije. Priporoča se oddaja s priporočeno pošto, saj tako kot datum oddaje vloge šteje datum na poštnem žigu. Vsako leto namreč kar nekaj vlagateljev vlogo vloži prepozno in tako ostane brez možnosti za štipendijo, čeprav bi zanjo izpolnjevali pogoje.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.