Skupščina ŠOS je sprejela spremembe Študentske ustave

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je v kontekstu demokratičnega in odgovornega ravnanja pripravila spremembe Študentske ustave, ki so jih študentski poslanci in svetniki včeraj na 19. Skupščini ŠOS tudi izglasovali. S spremembami ima Nadzorna komisija ŠOS in Razsodišče ŠOS možnost boljšega nadzora nad porabo koncesijskih sredstev in sankcioniranje v primeru ugotovljenih kršitev. Odpravlja se možnost veta posamezne študentske organizacije, uvaja se razpisno programsko financiranje in zmanjšujejo se finančna sredstva ŠOU v Ljubljani.

Zaradi v javnosti očitanih nepravilnosti in netransparentni porabi sredstev ter okrnjenih možnosti, ki jih ima v tem trenutku Nadzorna komisija ŠOS pomenijo te spremembe pomemben korak k vzpostavitvi sistema študentskega organiziranja, ki je v večji meri zmožno učinkovitejšega nadzora nad lastnim delovanjem. To, da je študentsko organiziranje v Sloveniji zmožno priznanja in tudi odprave dokazanih nepravilnosti ter s tem tudi notranje katarze organizacije, je bilo dokazano že 4. decembra 2008, ko je ŠOS v primeru ogrožanja demokratičnosti študentskega organiziranja pri volitvah ŠOU v Ljubljani izbrisala ŠOU v Ljubljani iz registra organizacijski oblik ŠOS. S sprejetjem sprememb Študentske ustave, najvišjega akta študentskih organizacij v Sloveniji, so pripravljeni pogoji za temeljito prevetritev študentskih organizacij in njihovega delovanja.

Predlagane spremembe Študentske ustave se v veliki meri navezujejo na:
• Uveljavitev novih pogojev zagotavljanja demokratičnosti delovanja (odprava veta t.j. blokiranja katerekoli odločitve s strani katerekoli organizacijske oblike ŠOS);
• Povečana pooblastila Nadzorni komisiji ŠOS in Razsodišču ŠOS ter njuna pristojnost, da odločata na prvi in drugi stopnji v primeru ugotovljenih kršitev, izrekata sankcije brez možnosti blokiranja odločitve s strani organizacijske oblike proti kateri poteka proces;
• Spremenjeno financiranje organizacijskih oblik, s katerim se zagotavlja razpisno programsko financiranje projektov in dejavnosti organizacijskih oblik ŠOS;
• Uveljavljanje posameznih določil, ki zagotavljajo transparentno, racionalno ter sorazmerno porabo sredstev in se navezujejo na poslovanje vseh organizacijskih oblik.
• Nove sankcije lahko Nadzorna komisija ŠOS in Razsodišče ŠOS izrečeta tako organizacijskim oblikam tj. pravnim osebam kot tudi fizičnim osebam oz. študentskim predstavnikom.

Katja Šoba, predsednica ŠOS: »Vesela sem, da so študentski poslanci in svetniki izglasovali spremembe Študentske ustave, ki prinašajo pozitivne spremembe, ki so osnova za nov zagon delovanja študentskih organizacij z večjo zmožnostjo notranjega nadzora in sankcioniranja dejanj, ki so bila očitana v preteklosti. Pomembna je notranja trdnost in usmerjenost k ciljem, saj nam država pripravlja vroče poletje in naporno jesen.«

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.