ŠOS dobil novo vodstvo

Na letni 23. Skupščini Študentske organizacije Slovenije so člani študentskih zborov za predsednika Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) za enoletno obdobje imenovali Žigo Schmidta, dvoletni mandat generalnega sekretarja ŠOS pa so podelili Domnu Kosu. Poleg tega so se na skupščini seznanili tudi s poročili dosedanjega predsednika ŠOS Mitje Urbanca, Nadzorne komisije ŠOS in Razsodišča ŠOS.

 

Mitja Urbanc se tako po več kot dveh letih aktivnega vodenja krovne študentske organizacije poslavlja s te funkcije, njegovo mesto pa je z današnjim dnem prevzel Žiga Schmidt, študent ekonomije. Tudi Schmidt ima za seboj že aktivno delovanje na področju študentskega organiziranja, saj je bil nenazadnje dve leti (od 2009 do 2011) predsednik Študentske organizacije Univerze v Mariboru, član sveta Nacioanlane agencije za kakovost v visokem šolstvu, Sveta Vlade RS za študentska vprašanja in stalnega zbora Mladinskega sveta Slovenije. Njegovo kandidaturo so podprle vse štiri organizacije oblike ŠOS, saj v njem vidijo dobrega vodjo in sposobnega zagovornika pravic študentov.

 

V svoji predstavitvi je poudaril, da spadamo študenti v ranljivejšo socialno skupino, zato je treba zagotaviti dostopno javno izobraževanje in omogočiti čim hitrejši in kakovosten študij ter človeka dostojno življenje, predvsem pa moramo mladi postati prioriteta pri pripravi politik z namenom zagotavljanja stabilnosti družbe kot take. Delovanje ŠOS je po njegovem mnenju treba nujno širiti tudi na druga področja, ki so logična posledica zaključka študija, to je zaposlovanje mladih, reševanje stanovanjskega problema in spodbujanje mladih za osamosvajanje in ustvarjanje družine. Na področju socialnih pravic se bo tako zavzemal za njihovo nadaljnje dosledno izvajanje, predvsem na področju štipendij, bivanja, študentske prehrane in prevoza ter nadaljeval začete aktivnosti za dokončno sistemsko in celovito ureditev področja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov. V svojem programu je posebno pozornost namenil tudi študentom s posebnimi potrebami – to so študentske družine in študenti invalidi – konkretneje za rešitev problematike vrtcev, stanovanjske problematike in da bi se pravice iz naslova študenta starša dotikale obeh staršev enako. Urediti namerava tudi problematiko študentov invalidov, saj pravilniki o tem zdaj niso poenoteni.

Na področju visokega šolstva se bo tako kot njegov predhodnik zavzemal za aktivno participacijo študentov v samem procesu spremljanja in spreminjanja visokošolskega zakona, spremljanje prevetritve bolonjske prenove ter zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev za delovanje visokega šolstva, brez prelaganja bremen na študente v obliki šolnin ali višjih vpisnih stroškov. Vso potrebno pozornost pa bo namenil tudi mednarodnemu delovanju in razvoju obštudijskih dejavnosti.

 

Žiga Schmidt je na skupščini tako pojasnil svoje razloge za kandidaturo: »Želim, da v teh težkih časih ŠOS aktivno pristopi k reševanju problematike mladih in da unovči dolgoletno znanje in kredibilnost pri  oblikovanju boljše prihodnosti za vse mlade v Sloveniji. Prepričan sem, da lahko s svojimi dosedanjimi izkušnjami  pripomorem, da ŠOS še naprej uspešno zastopa študente napram državi in se bori za izboljšanje socialnega položaja mladih v Sloveniji. Prizadeval si bom za demokratično, transparentno, strokovno, predvsem pa učinkovito delovanje ŠOS v sodelovanju z vsemi štirimi organizacijskimi oblikami s skupnim ciljem po dvigu ugleda in prepoznavnosti ŠOS med študenti, ostalimi deležniki in širšo javnostjo.«

 

Mesto generalnega sekretarja ŠOS pa je od Aleksandra Jovanovića prevzel Domen Kos, študent doktorskega študija politologije. Kos je bil do nedavnega generalni sekretar ŠOU v Ljubljani, prodekan študent Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in član upravnega odbora omenjene fakultete, poleg tega pa tudi strokovni evalvator Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu.

 

Zaveda se, da mora kot zakoniti zastopnik krovne študentske organizacije skrbeti za njeno zakonito in učinkovito poslovanje ter namensko porabo sredstev. V času, ki prihaja, bo vodstvo ŠOS postavljeno pred mnoge izzive predvsem zaradi sprememb na področju visokega šolstva in reforme študentskega dela. Kos je prepričan, da lahko z znanjem, ki ga je pridobil z dosedanjim delom, in pridoblejnimi kompetencami vodi organizacijo tako, da bo spodobna odgovoriti na te izzive in vzpostavi pogoje za nemoteno delovanje in njen razvoj. Prav za potrebe slednjega bo treba organiizacijo usposobiti in pripraviti za črpanje sredstev iz posameznih razpisov. Ob zaključku svoje predstavitve pa je Kos tudi povedal: »Verjamem, da bom kot generalni sekretar pripomogel, da bodo slovenski študenti in njihova krovna organizacija v prihodnje resnično tisti temelj družbe, na katerega se bomo lahko vsi zanesli.«

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.