Spodbude za zaposlovanje mladih

Zavod RS za zaposlovanje nudi mladim številne ukrepe s ciljem spodbujanja zaposlovanja. Nanašajo se na zaposlovanje, samozaposlovanje pa tudi usposabljanje.

 

Ukrepi s področja zaposlovanja

Delodajalec, ki zaposli mlado osebo pod 30 leti starosti, ki je najmanj tri mesece prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje, je lahko v primeru zaposlitve te osebe za nedoločen čas upravičen plačila prispevkov za prvi dve leti zaposlitve. Oprostitev plačila se nanaša na prispevke delodajalca za socialno varnost (prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti).

Mlajšim od 30 let, ki so končali terciarno stopnjo izobrazbe in iščejo prvo zaposlitev ter so prijavljeni med brezposelnimi, omogoča Zavod RS za zaposlovanje enoletno prvo zaposlitev s programom izpopolnjevanja na konkretnem delovnem mestu. Z vključitvijo v ukrep Iz faksa takoj praksa pridobijo mladi prvo redno zaposlitev za najmanj eno leto, sistematično izpopolnjevanje za konkretno delovno mesto in opravljanje strokovnega izpita, če je to zahteva delovnega mesta, ter več praktičnega znanja in delovnih izkušenj, ki odpirajo nove zaposlitvene možnosti. Delodajalec po tej spodbudi prejme za vašo zaposlitev 6.000 evrov. 

Po ukrepu Vračilo prispevkov za prvo zaposlitev lahko delodajalci, ki prvič zaposlijo osebo, ki izpolnjuje pogoje za nedoločen čas, mlajše od 26 let ali mamo, ki skrbi za otroka do tretjega leta starosti, lahko uveljavljajo za to zaposlitev vračilo prispevkov. Zaposlitev morajo ohraniti najmanj dve leti neprekinjeno, pred tem pa oseba ne sme biti zaposlena za nedoločen čas pri drugem delodajalcu. Vračilo prispevkov delodajalca znaša za prvo leto  zaposlitve 50 odstotkov prispevkov, za drugo leto zaposlitve pa 30 odstotkov prispevkov.

Če v preteklih šestih mesecih nisi bil redno zaposlen, nimaš končane srednje strokovne ali srednje poklicne šole ali imaš status invalida, lahko delodajalec v primeru zaposlitve za najmanj eno leto uveljavlja povračilo prispevkov. Povračilo prispevkov za zaposlitev velja pri delodajalcih v občinah Hrastnik, Trbovlje, Radeče, Maribor z okolico, v Pokolpju in Pomurju.

Po šestih mesecih od prijave na Zavodu za zaposlovanje RS ti lahko ta pomaga z ukrepom Davčne olajšave za zaposlovanje brezposelnih, mlajših od 26 let, in jih delodajalec zaposli za nedoločen čas. Pri tem je pomembno, da vas delodajalec zaposli na novo, da v zadnjih 24 mesecih pred zaposlitvijo niste bili zaposleni pri istem delodajalcu ali pri njegovi povezani osebi. Delodajalci lahko uveljavljajo olajšavo kot znižanje davčne osnove v vrednosti 45 odstotkov plače novozaposlene osebe, vendar največ v vrednosti davčne osnove, za prvih 24 mesecev zaposlitve osebe v davčnem letu zaposlitve in naslednjih davčnih letih do poteka 24 mesecev.

Posebnih spodbud so deležni mladi v pomurski regiji. Če se zaposliš v pomurski regiji in sodiš v ciljno skupino, lahko delodajalec zate uveljavlja znižanje davčne osnove v vrednosti 70 odstotkov stroškov.

 

Samozaposlovanje in usposabljanja

Nudijo pa tudi spodbude s področja samozaposlovanja. Če se prvič samozaposliš, lahko uveljavljaš znižanje prispevkov. Ukrep izvaja DURS.

Z delovnim preizkusom lahko preizkusiš svoja znanja, veščine, navade in spretnosti ter si povečaš možnosti za zaposlitev.

Če si prijavljen med brezposelnimi že najmanj tri mesece, nudijo usposabljanje na konkretnem delovnem mestu. S tem pridobiš znanja, veščine in spretnosti ter si povečaš zaposlitvene možnosti.

Podrobnejše informacije in pogoje si oglejte na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje ali pri njihovih svetovalcih.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.