Spremembe socialne zakonodaje

Vlada RS je lani v začetku oktobra sprejela spremembe in dopolnitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter spremembe in dopolnitve Zakona o socialno varstvenih prejemkih. S tem želijo izboljšati položaj socialno najbolj ogroženih skupin prebivalstva in povečati dostopnost do pravic iz javnih sredstev za tiste, ki jih najbolj potrebujejo. To je šele prvi, a pomemben korak, ki naj bi vodil k spreminjanju socialne zakonodaje, naslednji pa naj bi šel v smeri poenostavitve postopkov. Večina sprememb je začela veljati s 1. januarjem 2014, druge pa bodo zaradi prilagoditve informacijskega sistema začele veljati s 1. 9. 2014. Vloge za pravice iz javnih sredstev, ki so bile oddane lani decembra, bodo obravnavali že po spremenjeni, novi zakonodaji.

 

Nekatere ključne spremembe

Upoštevanje prihodkov in premoženja. Upošteval se bo bolj realen materialni položaj vlagatelja, kot je bil doslej, ko so se upoštevali podatki iz dohodninske odločbe za preteklo oziroma predpreteklo leto. Po novem se bo upoštevalo bistveno več sprememb. Ne bodo se več upoštevali periodični dohodki, ki jih je oseba v preteklem letu prejemala, če jih ne prejema več, če je eno vrsto periodičnega dohodka zamenjal nov, se bo upošteval nov periodični dohodek. V dohodek družine se ne bo več všteval celoten otroški dodatek. Med premoženje, ki se ne upošteva, bo po novem sodil tudi znesek, ki ga banke kot bančni kredit nakažejo na račun posameznika, če je to namenjeno izključno nakupu ali gradnji.

Otroški dodatek. Zaradi uvedbe državne štipendije za mladoletne dijake se bo temu ustrezno znižal otroški dodatek za dijake, pri čemer bodo dijaki vseeno prejeli več kot po veljavnem zakonu.

Denarna socialna pomoč. Razširil se bo krog upravičencev do denarne socialne pomoči, obenem pa se bo zvišal znesek premoženja, ki se ne upošteva za pridobitev denarne socialne pomoči. Denarne socialne pomoči in izredne denarne socialne pomoči ne bo več potrebno vračati, če jo je oseba prejela za 12 ali manj mesecev.

Štipendije. Ponovno se uvajajo štipendije za dijake do 18. leta starosti. Zaradi novega Zakona o štipendiranju, ponovne upravičenosti do polovičnega zneska državne štipendije za mladoletne dijake in črtanja dveh višin otroškega dodatka od rojstva do 18. leta starosti, se ponderji oziroma minimalni dohodki za otroke izenačujejo oziroma ne razlikujejo več med otroki, ki so dijaki in otroki, ki to niso.

Sofinanciranje šolske in dijaške prehrane. Ohranil se bo sedanji sistem sofinanciranja šolske in dijaške prehrane. Odločb ne bodo več izdajali centri za socialno delo, upravičenost do subvencije malice in kosila bodo ugotavljale šole, in sicer glede na podatke iz odločbe o otroškem dodatku.

 

Prihodnje leto naj bi sledila celovita prenova socialne zakonodaje

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Anja Kopač Mrak, je pred poslanci poudarila, da so spremembe, ki jih prinašata noveli zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in zakona o socialno varstvenih prejemkih, le prvi in najnujnejši korak k prenovi socialne zakonodaje. Ministrstvo bo v prihodnjem letu pripravilo celovito prenovo, ki bo šla v smeri poenostavitve postopkov pri uveljavljanju pravic. Upoštevali bodo predvsem bolj realen gmotni položaj vlagateljev.

Matej Glažar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.