Spremembe Študentske ustave

ŠOS pripravlja spremembe Študentske ustave s katerimi se predvidevajo večja pooblastila Nadzorni komisiji in Razsodišču ŠOS.

Študentska organizacija Slovenije pripravlja spremembe Študentske ustave, s katerimi se predvidevajo večja pooblastila Nadzorni komisiji in Razsodišču ŠOS, s katerimi se zagotavlja boljši nadzor nad porabo koncesijskih sredstev in sankcioniranje v primeru ugotovljenih kršitev, odpravlja se možnost veta posamezne študentske organizacije in zmanjšuje finančna sredstva ŠOU v Ljubljani. Dokončno bo o spremembah glasovala Skupščina ŠOS na svoji naslednji seji.

Zaradi v javnosti očitanih nepravilnostih in netransparentni porabi sredstev ter okrnjenih možnosti, ki jih ima v tem trenutku Nadzorna komisija ŠOS, pomenijo te spremembe pomemben korak k vzpostavitvi sistema študentskega organiziranja, ki bo v večji meri zmožno učinkovitejšega nadzora nad lastnim delovanjem. To, da je študentsko organiziranje v Sloveniji zmožno priznanja in tudi odprave dokazanih nepravilnosti ter s tem tudi notranje katarze organizacije, je bilo dokazano že 4. decembra 2008, ko je ŠOS v primeru ogrožanja demokratičnosti študentskega organiziranja pri volitvah ŠOU v Ljubljani izbrisala ŠOU v Ljubljani iz registra organizacijski oblik ŠOS. S spremembo Študentske ustave, najvišjega akta študentskih organizacij v Sloveniji, so pripravljeni pogoji za temeljito prevetritev študentskih organizacij in njihovega delovanja.

Predlagane spremembe Študentske ustave se v veliki meri navezujejo na:

• Uveljavitev novih pogojev zagotavljanja demokratičnosti delovanja (odprava veta t.j. blokiranja katerekoli odločitve s strani katerekoli organizacijske oblike ŠOS);
• Povečana pooblastila Nadzorni komisiji ŠOS in Razsodišču ŠOS ter njuna pristojnost, da odločata na prvi in drugi stopnji v primeru ugotovljenih kršitev, brez možnosti blokiranja odločitve s strani organizacijske oblike proti kateri poteka proces;
• Spremenjeno financiranje organizacijskih oblik, s katerim se zagotavlja bolj programsko financiranje projektov in dejavnosti organizacijskih oblik ŠOS;
• Uveljavljanje posameznih določil, ki zagotavljajo transparentno, racionalno ter sorazmerno porabo sredstev in se navezujejo na poslovanje vseh organizacijskih oblik.

Katja Šoba, predsednica ŠOS: »V teh viharnih časih, ki nas še čakajo je izjemnega pomena tudi notranja trdnost in usmerjenost k pravim ciljem. Sedaj predlagane spremembe so osnova za nov zagon delovanja študentskih organizacij z večjo zmožnostjo notranjega nadzora in sankcioniranja dejanj, ki so bila očitana v preteklosti. Upam, da bodo študentski poslanci in svetniki te predloge podprli, saj gre za pomembno spremembo v delovanju študentskih organizacij. Vsekakor pa tudi pričakujem, da bomo na ta način tudi bolj enotni in povezani, ko bo prišla že napovedovana vroča jesen in z njo neprijetne vladne reforme.«

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.