Študentske izmenjave

Po vstopu v EU se je predvsem v novih članicah in na poslovnih študijskih programih povečalo število študentov, ki si želijo izmenjav in tudi pri nas se za študentske izmenjave odloča vse več študentov.
V zadnjih letih pa je opaziti tudi porast študentov, ki prihajajo na izmenjavo na naše fakultete iz tujine.

Na izmenjavo se lahko prijavijo vsi vpisani študenti, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji. V pol leta v tujini pridobijo 30 kreditnih točk in oceno svojega dela, ki je pogoj za priznanje študija na matični inštituciji. Odzivni čas nekaterih inštitucij je včasih malo daljši, zato naj si študetje čim prej ogledajo spletne strani izbrane inštitucije in poiščejo informacije za tuje izmenjalne študente. Skoraj povsod bodo našli tudi prijavne obrazce za izmenjavo in za nastanitev ter vsa navodila.

Obrazci tujih inštitucij so po navadi sestavljeni iz:
Application Form (osebni podatki);
Learning Agreement (predmeti, ki jih želite opravljati v tujini in jih vam mora matična fakulteta ob prihodu domov priznati);
Accommodation Form (nastanitev je ponekod v študentskih domovih, drugje vam pomagajo pri iskanju nastanitve, v nekaterih mestih si jo marate sami priskrbeti).

ERASMUS

Najbolj znana izmenjava pri nas je preko Erasmusa, kjer se vsako leto za izmenjavo študentov v sklopu VŽU Erasmus objavi razpis, za katerega so osnovni kriteriji za izbor študentov naslednji: ustrezna motivacija študenta; predpriprava študijskega načrta v tujini; poznavanje jezika; prednost bodo imeli kandidati, ki se bodo na tuji inštituciji vključili v pedagoški proces.

Praksa v tujini

Od študijskega leta 2007/2008 se študentje v okviru programa Erasmus lahko odločijo za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. Minimalni kriteriji, ki jih mora izpolnjevati študent, so formalni status v RS in status študenta v času študijske prakse v tujini. Dodatne zahteve so lahko zadostna motiviranost študenta, primernost prakse, znanje jezika države, v katero odhaja na prakso. Vsak študent bo lahko le enkrat v času študija opravljal Erasmus prakso in enkrat Erasmus izmenjavo. Erasmus študijska praksa bo predvidoma lahko potekala tudi v kombinaciji z Erasmus študijsko izmenjavo. To pomeni, da lahko študentje opravijo del ali celotno študijsko prakso v podjetjih oz. centrih izobraževanja ene od držav članic EU, EFTA/EEA ali v Turčiji. Obdobje študijske prakse je časovno omejeno in traja najmanj 3 in največ 12 mesecev. Štipendija za opravljanje študijske prakse je 450-480 €/mesec.

BASILEUS

Izmenjave študentov in učiteljev z univerzami zahodnega Balkana je nov program v okviru projekta Erasmus Mundus External Cooperation Window. Projekt je namenjen študentom in učiteljem iz dvanajstih univerz z območja nekdanje Jugoslavije ter Albanije in osmih univerz iz Evropske unije.

Comenius – šolsko izobraževanje

Comenius je namenjen dvigu kakovosti šolskega izobraževanja v Evropi, omogoča spoznavanje in razumevanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti ter mladim pridobivanje osnovnih spretnosti in kompetenc, potrebnih za njihov osebni razvoj, za prihodnje zaposlovanje in za aktivno evropsko državljanstvo. Prijavo lahko oddajo organizacije, ki delujejo na področju predšolskega in šolskega izobraževanja.

Comenius asistenti

Akcija Asistenti je namenjena bodočim učiteljem katerega koli predmeta, ki so končali vsaj dve leti študijskega programa za poklic učitelja in bodoči učitelji, ki so že končali študij, in še niso bili redno zaposleni kot učitelji. Pedagoško prakso opravljajo v izbrani šoli gostiteljici v tujini najmanj 13 tednov in največ 45 tednov.

Leonardo da Vinci – poklicno izobraževanje in usposabljanje

Program je namenjen razvoju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi. Sofinancirajo se projekti mobilnosti, ki podpirajo mednarodno usposabljanje dijakov, vajencev, oseb na trgu dela in strokovnih delavcev v poklicnem izobraževanju. Podpirajo tudi razvojne projekte, ki prispevajo h kvaliteti in privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja, prenos in razvoj inovacij ter razvoj evropske dimenzije v poklicnem izobraževanju ter usposabljanju. Program je med drugim namenjen strokovnemu usposabljanju mladih na trgu dela – diplomantom, ki lahko na ta način svoje prve delovne izkušnje pridobivajo v tujini.

CEEPUS

Je regionalni srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev. V programu sodelujejo visokošolske inštitucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.

FREE MOVERS

Študente, ki jih zanima študijska izmenjava izven EU ali s kakšno specifično fakulteto, se lahko udeležijo predavanj na različnih fakultetah, s katerimi ima univerza podpisane sporazume kot t. i. FREE MOVER.

Sanda Gajsar

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.