Štipendije in sofinanciranje podiplomskega študija

Money for education placed in a glass jar
Foto: nirat iz iStock

Študentje dodiplomskega študija imajo na voljo precej štipendij. Državne štipendije se podeljujejo le za študij na prvi in drugi bolonjski stopnji. Kako pa je s financiranjem podiplomskega študija in kakšne so možnosti štipendiranja podiplomskih študentov?

Tudi za podiplomski študij obstaja več vrst štipendij in razna sofinanciranja študija. Vendar je potrebnega malce več informiranja in iskanja.

Klasične oblike štipendij

Do državne štipendije so upravičeni študenti, ki izpolnjujejo pogoje glede povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana. Te štipendije se podeljujejo le za študij na prvi in drugi bolonjski stopnji.

Do Zoisove štipendije so ob izpolnjevanju zakonskih pogojev upravičeni študentje, ki imajo status študenta ali so udeleženci izobraževanja odraslih. Ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja oziroma ob prvem vpisu na prvo, drugo ali tretjo stopnjo izobraževanja so lahko stari največ 26 let. Pomembno je, da študent ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti ter ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje. V primeru, da se vlagatelj izobražuje v tujini, mora biti izobraževalna ustanova akreditirana v skladu s predpisi države, v kateri se izobražuje, za izvajanje javno veljavnega izobraževalnega programa. Poleg splošnih so potrebni še posebni pogoji, ki so različni za posamezne skupine vlagateljev.

Tretja oblika pa so kadrovske štipendije, ki povezujejo študente in potencialne delodajalce v času študija.

Štipendije Ad futura za izobraževanje v tujini

V okviru štipendij Ad futura so možne različne oblike štipendij za mednarodno mobilnost študentov v tujino. Podeljujejo se za izobraževanje, kratkotrajne študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja. Vsako leto so razpisane za študij v tujini na področju naravoslovja, tehnike ali medicine na vseh stopnjah oziroma za podiplomski študij na področju družboslovja ali humanistike. Po zaključku študija se mora štipendist zaposliti v Sloveniji za obdobje, ki je enako obdobju štipendiranja.

Sofinanciranje doktorskega študija

Javni skald RS za razvoj kadrov in štipendije sofinancira doktorsko izobraževanje na EUI – European University Institute. Višina sredstev, pogoji, merila oziroma razmejitvena merila se določijo z javnim razpisom, ki določa tudi rok za prijavo in dokumentacijo, ki jo mora vlagatelj predložiti.

Za tiste, ki želijo podiplomski študij nadaljevati v tujini, nudijo posebna sofinanciranja oziroma štipendije tudi določene tuje vlade.

Na voljo so tudi razne raziskovalne štipencije, tako letne kot krajše, delovna bivanja, bilateralne izmenjave znastvenikov in ponovna povabila za nekdanje štipendiste.

Tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti nudi v sklopu Sklada donatorjev za podiplomski študij štipendij za doktorski študij (3. bolonjska stopnja). Razpis je treba podrobneje proučiti, saj je lahko omejen le za določene študijske programe, ki jih pdopira.

Povezave, na katerih boste našli veliko informacij o štipendijah in sofinanciranju podiplosmkega študija in druge oblike sofinanciranja:

Obstajajo tudi štipendije oziroma financiranja različnih zasebnih ali javnih fundacij. Namen je financiranje nadarjenih, kriteriji podeljevanja pa so različni. Prebrskajte o tem:

–          štipendije državnih organov,

–          občinske štipendije,

–          Fundacija Leona Štuklja (tudi za podiplomske študente iz socialno šibkih okolij, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe),

–          Fundacija Parus (za podiplomski študij prava in pravno-ekonomskih znanosti na priznanih univerzah v tujini),

–          štipendije Fundacije Rochus in Beatrice Mummert (za študij ekonomskih in inženirskih znanosti nove generacije bodočih top menedžerjev iz držav srednje in jugovzhodne Evrope),

–          štipendije Fundacije Bogliasco (za arheologijo, arhitekturo, antične študije, ples, film ali video produkcijo, zgodovino, krajinsko arhitekturo, književnost, glasbo, filozofijo, gledališče, vizualno umetnost),

–          Fulbright program (namenjen je raziskovalcem in doktorskim študentom),

–          Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,

–          Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,

–          CMEPIUS in druge.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.