Štipendije Milana Lenarčiča za nadpovprečno nadarjene študente Univerze v Ljubljani

Na Univerzi v Ljubljani so 8. decembra, ob zaključku Tedna Univerze, prvič podelili štipendije Univerzitetne ustanove ing. Lenarčič Milana. Desetim nadpovprečno nadarjenim študentkam in študentom Univerze v Ljubljani sta štipendije podelila rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič in predsednik uprave Univerzitetne ustanove ing. Lenarčič Milana Dino Bauk.

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je poudaril, da se želi z izročenimi štipendijami še posebej zahvaliti in spodbuditi prejemnike, da se še naprej potrjujejo v pridobivanju novega znanja in to znanje delijo s svojimi kolegi. »Odlika univerze in akademske skupnosti študentov je v čim boljši izvedbi študijskih programov ter osvojitvi znanja in kompetenc, ki jih programi ponujajo. Dodatna odlika pa je v preseganju zahtev in pričakovanj, ki izhajajo iz študijskih programov. Rezultat naj bo osebnostno dozorevanje, ki se kaže v odgovornem odnosu do dela, do ljudi in okolja.«

Predsednik uprave Univerzitetne ustanove ing. Lenarčič Milana Dino Bauk je izpostavil pomen demokratične družbe, izobrazbe in solidarnosti ter na kratko predstavil Univerzitetno ustanovo in inštitut UDESIN, projekt Univerzitetne ustanove ing. Lenarčič Milana, ki spodbuja medresorski in medgeneracijski dialog o družbeno-socialnih temah. »Univerzitetna ustanova ing. Lenarčič Milana je nastala na osnovi oporoke, ki jo je ing. Lenarčič napisal 3. oktobra 1943, in ima dve osnovni postavki: prva je ustanovitev in vzdrževanje inštituta UDESIN, ki bo duhovno središče slovenskega demokratskega in socialnega življenja s šolo za vzgojo govornikov oziroma bo na druge načine izpolnjeval voljo ustanovitelja ustanove, izraženo v oporoki, druga pa podeljevanje štipendij slovenskim študentom Univerze v Ljubljani z nadpovprečno nadarjenostjo, v skladu z voljo ustanovitelja, izraženo v oporoki.«

 

Štipendije Milana Lenarčiča so podelili za obdobje enega leta, z možnostjo ponovnega kandidiranja v naslednjih študijskih letih. Letos se je na razpis prijavilo 32 študentk in študentov Univerze v Ljubljani. Vloge je  ovrednotila univerzitetna komisija, ki ji je predsedovala prof. dr. Smiljana Komar. O izboru štipendistov je povedala: »Upravi Ustanove smo zato predlagali, da razdeli vsa razpoložljiva sredstva za študijsko leto 2017/2018, kar znaša 60.000 evrov. Vrednost posamezne štipendije, ki jo prejme deset študentov, znaša 6.000 evrov. Dva od prejemnikov sta vpisana na doktorski študij, ostalih osem pa na magistrski študij. Štipendije so namenjene kritju stroškov študija, člankov v strokovnih in znanstvenih publikacijah, udeležbe na študentskih seminarjih in srečanjih ter drugih študentskih aktivnostih, povezanih s študijem, ter kritju življenjskih stroškov.«

 

V imenu prejemnikov se je ob zaključku dogodka zahvalil Rok Smrdelj s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki štipendije ne dojema le kot nagrado, čast in obliko podpore, temveč tudi kot enega izmed mehanizmov zagotavljanja enakih možnosti. »Študenti se danes vse bolj razslojujemo na tiste, ki se lahko zgolj in samo posvečajo študijski in obštudijski dejavnosti, ter na tiste, ki jim to ni omogočeno, saj morajo del svojega časa delati za preživetje. Če k temu dodamo še težnje po uvedbi šolnin, lahko stanje zelo hitro postane še slabše. V takšnem položaju lahko tovrstne štipendije blažijo razredno neenakost in tudi najboljšim socialno deprivilegiranim študentom omogočijo, da razvijajo svoje potenciale.«

 

 

Prejemniki štipendij Univerzitetne ustanove ing. Lenarčič Milana za študijsko leto 2017/2018 so:

TAJDA KLOBUČAR, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

ESTER PREMATE, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

PETER MIKLAVČIČ, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

NINA VIDIC, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

ŽIGA KRAJNIK, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

MIJA BON, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

ROK SMRDELJ, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

URŠKA SMOLIČ, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

KATJA STARE, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

MARTINA MEDVED, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.