Štipendije za podiplomski študij

Štipendije se podeljujejo tudi za podiplomski študij. Če študentje prejemajo štipendijo že na dodiplomskem študiju in če izpolnjujejo zahtevane pogoje, se jim štipendija dodeli tudi na podiplomskem programu.
Razpisi
Če pa na dodiplomskem študiju študentje niso prejemali štipendije, lahko na osnovi razpisa in zahtevanih pogojev vložijo prošnjo za dodelitev štipendije na podiplomskem študiji. Tako kot na dodiplomskem tudi na dodiplomskem študiju obstaja več vrst štipendije: državne, Zoisove, kadrovske, občinske, za študij v tujini in ostale maloštevilne štipendije.

Kdo je upravičen?
Za dodelitev oz. ohranitev državne štipendije se upošteva prihodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge, in sicer ne sme presega 65 % minimalne plače v istem obdobju za tiste upravičence, ki študirajo v kraju svojega stalnega prebivališča in od 66 do 68 % minimalne plače za tiste upravičence, ki študirajo izven kraja svojega stalnega prebivališča ter 70 % minimalne plače na družinskega člana, če gre za kandidate iz enostarševskih družin, kandidate s posebnimi potrebami oziroma kandidate, katerih sorojenci so osebe s posebnimi potrebami.

Študentje, ki pa želijo pridobiti oz. ohraniti Zoisovo štipendijo, pa morajo v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju imeti povprečno oceno najmanj 8,5 ali več, oz. so glede na povprečno oceno uvrščeni med najboljših 5 % študentov v svoji generaciji ali pa so dosegli izjemne dosežke na posameznem področju družbenega življenja ne glede na letnik šolanja.

Kaj pa tujina?
V primeru, da se študentje odločijo za študij v tujini, pa lahko posežejo tudi po štipendijah institucij ali tujih vlad, ki namenjajo in podeljujejo štipendije, namenjene študentom, ki se odločijo, da bodo študij nadaljevali na tujih univerzah. Kadrovske in ostale vrste štipendij objavljajo tudi organi državne uprave, posebne fundacije in delodajalci samostojno, razpisi in pogoji za te štipendije pa so pogosto objavljeni tudi na spletnih straneh Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, na straneh Ministrstva za javno upravo ter na straneh posameznih delodajalcev.

Maloštevilne štipendije se podeljujejo tudi za posamezne študijske smeri, npr. za prevajalce, pravnike, naravoslovne ali tehnične študije ipd., za katere so razpisi in pogoji običajno objavljeni tudi na spletnih straneh fakultete oz. oddelka.

Ksenija Gider

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.