Študenti si želimo biti slišani!

Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) smo na današnjem EVROzajtrku, skupaj s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) – predstavili projekt EVROŠTUDENT, ki pravkar poteka tudi v Sloveniji. Raziskava primerja podatke o študijskih razmerah, socialno-ekonomskem položaju in mobilnosti študentov iz skoraj 30 držav širšega evropskega visokošolskega prostora. Letos beležimo v Sloveniji še posebno dober odziv med študenti, kar priča o tem, da si študenti želijo izraziti svoje mnenje o študiju ter svojem socialnem položaju. Vse študente, ki še niso sodelovali, vabimo k izpolnjevanju vprašalnika, ki bo na spletu do 15. julija.

MIZŠ je pristopilo k šestemu ciklu izvajanja mednarodnega projekta EVROŠTUDENT. Pri nas raziskava pravkar poteka (aktivna bo še do 15. 7.), za izvedbo pa, poleg MIZŠ, skrbimo še ŠOS in Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS.

Na današnjem srečanju je raziskavo predstavil dr. Stojan Sorčan, direktor direktorata za visoko šolstvo MIZŠ. Poudaril je, da je “ključni cilj raziskave pridobiti vpogled v to, kaj danes pomeni biti študent.” Prav tako je poudaril pomen raziskave za oblikovanje nacionalnih politik na področju visokega šolstva ter drugih povezanih področij. Kot osrednje izzive, s katerimi se sooča MIZŠ, je izpostavil vključevanje (študentskega) dela v študijski proces, saj po podatkih raziskave kot tudi uradnih statistik sodeč v Sloveniji delata več kot dve tretjini študentov – večina zato, ker se s tem preživljajo in krijejo stroške študija oz. s tem povezane stroške. Študenti iz socialno šibkejšega okolja morajo delati več, kar lahko študijski proces še oteži ali upočasni. Prav tako pa je študentsko delo pomembno iz vidika vključevanja na trg dela. »Raziskava je pomembna tudi za izvajanje bolonjskega visokošolskega študijskega procesa, zlasti v povezavi z ukrepi, ki se nanašajo na spodbujanje zaposljivosti diplomantov, mobilnosti, priznavanje izobrazbe in kakovosti visokega šolstva,« je še dejal dr. Sorčan.

Jelena Štrbac Nemec iz ŠOS pa je, na podlagi rezultatov pretekle raziskave, identificirala 3 ključna področja: položaj študentov s posebnimi potrebami, ovire pri doseganju večje mobilnosti ter problematično Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK). ŠOS si prizadeva za sistemsko ureditev položaja študentov s posebnimi potrebami, kar bo eno izmed osrednjih prizadevanj ŠOS pri pripravi sistemskega Zakona o visokem šolstvu. Gre za eno najbolj občutljivih skupin študentov, ki nimajo jasno definiranega statusa in pravic. Na področju mobilnosti ŠOS izpostavlja nizek delež mobilnih študentov, ki izhaja iz nezadostnih finančnih spodbud za mobilnost, saj so študenti iz socialno šibkejšega okolja manj mobilni od vrstnikov. Zato pozdravljamo namero MIZŠ, da bo zagotovilo dodatne finančne spodbude za mobilnost študentov iz socialno šibkejših skupin. Kot tretji problem pa na ŠOS vidimo težave pri zaposlovanju diplomantov 1. stopnje, saj ti dosegajo nižjo raven izobrazbe kot “pred-bolonjski” diplomanti, študij pa se dojema kot zaključena celota šele po petih letih – torej 1. in 2. stopnji. To pa med drugim vodi v podaljševanje študija. Ker MIZŠ z Zakonom o SOK ni izkoristilo priložnosti za sistemsko ureditev, bo zdaj treba delati na drugem koncu in delodajalce, študente ter visokošolske zavode ozaveščati o pomenu pridobljenih kompetenc in zmožnosti prehoda na trg dela že po prvi študijski stopnji.

Na ŠOS vse študente, ki v raziskavi še niso sodelovali, pozivamo k izpolnjevanju ankete, ki je dostopna na strani http://www.evrostudent.si/. Le na podlagi dovolj zbranih podatkov lahko dobimo informacije o položaju študentov v posamezni državi kot tudi širšem evropskem prostoru, kar nam je v pomoč pri oblikovanju politik, ki se dotikajo študentov in pri pogajanjih za več pravic. Sodelovanje pa bomo tudi nagradili. V okviru raziskave poteka tudi nagradna igra z bogatimi nagradami za sodelujoče v raziskavi.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.