Študenti športniki

Predstavniki Študentske organizacije Slovenije in Slovenske univerzitetne športne zveze (SUSA) skupno prepoznavajo problematiko neurejenega položaja študentskega športa kot tudi statusa študentov športnikov v Sloveniji.

Opredelili so se do potrebnih dopolnitev predlaganega Zakona o športu, ki bo omogočil delovanje SUSE kot nosilke univerzitetnega športa ter financiranja udeležbe študentov na športnih tekmovanjih. V naslednjem koraku  želijo v Zakonu o visokem šolstvu jasno definirati status študentov športnikov ter njihove pravice. Poleg tega sta ŠOS in SUSA na srečanju opredelila tudi druge skupne aktivnosti, namenjene spodbujanju športnega udejstvovanja – na tekmovalni  in rekreativni ravni – med študenti.
 
ŠOS na več ravneh podpira študentski šport. S stalnim zagotavljanjem finančnih sredstev za delovanje SUSE omogočajo udeležbo študentov športnikov na mednarodnih tekmovanjih in univerzijadah. Poleg tega  so pomembne tudi športne dejavnosti, ki jih v okviru zagotavljanja obštudijskih dejavnosti izvajajo njihove organizacijske oblike – bodisi v obliki brezplačnih dejavnosti, bodisi v obliki subvencioniranja različnih vadb, smučarskih kart in podobno. Poleg prehrane je tudi gibanje eden od ključnih dejavnikov zdravstvene preventive, o kateri bodo v prihodnjih mesecih še aktivneje ozaveščali študente v razširjeni akciji »Živim zdravo, študiram s polno paro!«.
 
Kot posebno skupino študentov, ki jim želijo nuditi vso podporo, prepoznavamo študente športnike. Tukaj bodo s poglobljenim sodelovanjem s SUSO omogočali udeležbo športnikov na državnih in meddržavnih univerzitetnih tekmovanjih v želji, da bi povečali število slovenskih študentov na tovrstnih prvenstvih. Organizaciji bosta sodelovali tudi pri oblikovanju ustreznih zakonskih podlag za izboljšanje statusa študentov športnikov v Sloveniji; na ŠOS pričakujejo, da bo poseben status študentov športnikov urejal novi zakon o visokem šolstvu.
 
Trenutno je v obravnavi predlog sprememb Zakona o športu. Znotraj tega si SUSA prizadeva za jasno in nedvoumno opredelitev za  nosilko univerzitetnega športnega gibanja v Sloveniji in dela mednarodnega univerzitetnega gibanja. Pri tem SUSO podpirajo vse slovenske univerze (Rektorska konferenca RS) in krovna študentska organizacija – ŠOS. Takšna opredelitev univerzitetnega športa in SUSE je bila že podana v zadnji javnosti znani različici Zakona o športu (junij 2016), ki jo je podprla skupščina Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) in ne nazadnje tudi predlagatelj,  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). V zadnjem  predlogu, ki je v obravnavi, so organizacijo SUSA izpustili.
 
SUSA si prizadeva za dopolnitev zakona tudi v delu, ki se nanaša na financiranje dejavnosti in sicer tako, da bo omogočeno tudi sofinanciranje »udeležbe na univerzijadi oziroma evropskih univerzitetnih igrah ter svetovnih in evropskih univerzitetnih prvenstvih, katerih nosilec je Slovenska univerzitetna športna zveza.« Letni program športa že zdaj pokriva to tematiko in vključuje del o financiranju udeležbe slovenskih študentov na mednarodnih tekmovanjih. Če Državni zbor ne bo upošteval predlaganih sprememb, bo to pomenilo konec financiranja, posledično pa bo na mednarodnih tekmovanjih lahko nastopilo manjše število slovenskih študentov, ki bi zastopali Slovenijo.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.