Študenti za študente

V študentskih klopeh je še vedno nekaj prostora za medštudentsko solidarnost in pomoč. Konkretno se to kaže tudi v obliki tutorstva.

Beseda tutor v študentskem jeziku pomeni študenta višjega letnika, ki študentom nižjih letnikov (ali tujim študentom, študentom s posebnimi potrebami) pomaga z nasveti glede študija in siceršnjega študentskega življenja. Tutor je lahko tudi visokošolski učitelj, ki študentom svetuje o študiju, študijskih smereh, kariernih možnostih in podobnem.

V praksi je zaživelo predvsem študentsko tutorstvo

Poznamo štiri osnovne oblike študentskega tutorstva, in sicer uvajalno tutorstvo, predmetno tutorstvo in tutorstvo za tuje študente ter tutorstvo za študente s posebnimi potrebami.


Uvajalno tutorstvo je namenjeno študentom 1. letnika. Ti študentje se – sploh če se preselijo v kraj študija – znajdejo v novem življenjskem okolju, ki v njihovo življenje prinaša vrsto sprememb. Da se nanje lažje privadijo, so jim lahko v pomoč uvajalni tutorji. Vprašanja glede količine in načina študija, knjižnic in drugih informacijskih virov, opravljanja izpitov, študentskih bonov, študentskih domov so tista, s katerimi se študentje pogosto obračajo na uvajalne tutorje.


Predmetno tutorstvo je namenjeno študentom vseh letnikov, v praksi pa pride v poštev predvsem za študente nižjih letnikov. Način izvajanja tutorstva je po fakultetah različen, namenjen je predvsem odpravljanju vsebinskih dilem študija pri posameznih predmetih, informacijam o priporočeni količini in načinu študija za izpite.


Tutorstvo za tuje študente je oblika tutorstva, ki pomeni svetovanje študentom na študijskih izmenjavah, študijskih praksah in drugih oblikah mobilnosti tujih študentov v naši državi. Predvsem študentom, ki del svojih študijskih obveznosti opravljajo v tujini, je seveda kakršen koli nasvet glede študija na fakulteti, na kateri gostujejo, dobrodošel. Prav tako ti študentje potrebujejo nasvete glede študentske prehrane, bivanja in podobno. Tutor za tuje študente lahko „gostom“ pomaga vzpostaviti tudi kulturni in družabni stik z novim okoljem.

Zelo pomembna oblika študentskega tutorstva je tutorstvo za študente s posebnimi potrebami. Odveč je pripomniti, da se študentje s posebnimi potrebami neredko soočajo s še večjimi problemi kot drugi študentje, na nekaterih fakultetah pa zanje sploh ni dobro poskrbljeno. Tutor za študente s posebnimi potrebami naj bi študentom pomagal pri takšnih in drugačnih dilemah in težavah, s katerimi se srečujejo tekom študija.


Vloga študentskega sveta

Tutorstvo je običajno skrb študentskega sveta posamezne članice univerze, ki tutorje izbere, včasih pa tudi izobražuje. Študentski svet se študentom običajno predstavi v okviru uvodnega študijskega dneva oz. dni na začetku študijskega leta. Če glede tutorstva ali študentskega sveta ne boste dobili nobenih informacij, povprašajte v referatu članice. Za Univerzo v Ljubljani lahko nekaj več informacij najdete na njeni spletni strani.

Na začetku študija boste nedvomno veseli pomoči starejših kolegov, kasneje pa tutor morda postanete tudi sami!

Blaž Božnar

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.