Študentsko delo in davki

Študentsko delo, kot ga poznamo danes, je občasno ali začasno delo, ki ga študent opravlja preko posrednika, študentskega servisa, na podlagi študentske napotnice. Višina zaslužka pri tem ni omejena!

Temeljni pogoj za opravljanje študentskega dela je status študenta. Dodaten pogoj je, da študent ni zaposlen ali vpisan v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu. Osebe brez statusa (t. i. pavzerji), osebe, ki izgubijo status med letom (npr. pri diplomiranju), ne morejo opravljati dela preko študentskega servisa.

 

Napotnice

Pravna podlaga za študentsko delo je podjemna pogodba, ožje gledano pa študentska napotnica. Poznamo dve vrsti napotnic, in sicer stalno napotnico (ki velja največ eno leto od izdaje) in je namenjena študentom, ki delajo pri istem delodajalcu dlje časa (lahko s prekinitvami), novo napotnico je potrebno izdati ob vpisu v višji letnik ali ob ponovnem vpisu. Druga vrsta je navadna napotnica, ki je namenjena za dela, ki se opravljajo krajši čas. Napotnico je potrebno pred začetkom dela posredovati delodajalcu, kar stori študent sam ali to zanj opravi študentski servis. Ob začetku dela študent prejme en izvod potrjene napotnice (napotnica je sicer v štirih izvodih). Po opravljenem delu delodajalec namreč to napotnico žigosa in s tem potrdi, da je študent delal zanj.

V primeru neplačila dela se je dobro obrniti na študentski servis, ki bo delodajalca opomnil, naj denar nakaže na njihov račun, v skrajnem primeru lahko celo vloži tožbo pred sodiščem. Študent lahko vloži tožbo na Delovno in socialno sodišče tudi sam.

Če veliko delate preko študentskega servisa, je dobro, da poznate vsaj osnove davčne ureditve na tem področju.

Dohodnina

V primeru višjih zasluženih zneskov mora študent del le-teh plačati kot dohodnino.

 

Koliko lahko študent zasluži, da mu ne bo treba plačati dohodnine?
–    Če študenta kot vzdrževanega družinskega člana prijavijo starši, je ta vsota za leto 2015 3.587,16 evrov (upoštevana posebna osebna davčna olajšava in 10 % normirani stroški).
–    Če ga ne prijavijo, je ta vsota lahko enkrat višja (7.081,36 evrov). Poleg tega je ta znesek lahko še višji, če študent sam izpolnjuje pogoje za posebno osebno davčno olajšavo (zasluži lahko do 10.622,06 evrov pa mu še ni treba plačati dohodnine).

 

Če študent vseeno preseže ta znesek, je v večini primerov obdavčen po 16-odstotni dohodninski lestvici.

Poleg tega je potrebno biti pozoren, da znesek na napotnico ne preseže 400 EUR. V nasprotnem primeru se odvede 22,5 % dohodnine (ki se sicer konec leta vrne, če študent ne preseže letnega limita).

Pri izračunu je pomembno vedeti, da so obdavčljivi dohodki tudi dohodki iz premoženjskih pravic (avtorski honorar …), dobiček iz kapitala, katastrski dohodek, dohodki iz premoženja (dividende, obresti, najemnine), pokojnina po starših in različne nagrade, kar pri izračunu ni bilo upoštevano. Štipendije v to kvoto ne štejejo.

Če je vaš primer bolj zapleten in ne uspete iz prispevka dobiti ustrezne razlage, se lahko obrnete npr. na Študentsko svetovalnico ŠOU.

Blaž Božnar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.