ŠTUDENTSKO ORGANIZIRANJE

Že znameniti starogrški filozof Aristotel je rekel, da je človek družbeno bitje.
Študentje so večinoma znani kot zelo družabni in se tako radi vključujejo v različne organizacije, kjer preživljajo prosti čas z vrstniki na čim bolj zanimiv in kakovosten način.

ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE
Študentska organizacija so stanovska združenja študentov, ki se na različne načine trudi za lepši vsakdan študentov.
Krovna študentska organizacija v Sloveniji je Študentska organizacija Slovenije (ŠOS). Raven pod ŠOS so njene članice – to so študentske organizacije univerz – in sicer Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani), Univerze v Mariboru (ŠOUM) in Univerze na Primorskem (ŠOUP).
V okviru teh študentskih organizacij so na različne načine organizirane zelo raznolike aktivnosti – npr. športni tečaji, tečaji tujih jezikov, zabave, potovanja, izobraževanja in še in še.
Študentske organizacije so ‘doma’ tudi na samih fakultetah – njihovo delo pa je poskrbeti za čim bolj pestro obštudijsko življenje na fakulteti – (obvezni) žuri in (po navadi zelo zabavna) brucovanja in še in še.

ŠTUDENTSKI SVET

Študentski svet je s statutom predviden organ univerze – ravno tako kot senat, različne strokovne komisije – razlika je le v tem, da so v njem sami študentje. Določen je kot edini zastopnik študentskih mnenj in interesov znotraj strukture univerze.

Študentski sveti pa so tudi na članicah univerze – tam so izvoljeni z neposrednimi volitvami s strani študentov. Predsednik (včasih tudi podpredsednik) je tudi član študentskega sveta univerze.

Študentski svet je v primerjavi s študentsko organizacijo bolj ‘strokoven’ organ, katerega prioritetna usmeritev so študijska in neobštudijska problematika. Dejansko je študentski svet nekakšen posrednik med študenti in pedagoškim osebjem na fakulteti. Omogoča ustrezno komunikacijo med njimi, največ možnosti za delovanje v to smer pa ima zaradi pooblastila, da voli študentske predstavnike v preostale organe fakultete, ki med drugim odločajo tudi o študentskih pravicah in dolžnostih.

Za študente je zanimivo predvsem imenovanje študentskih predstavnikov v komisijo za študentske zadeve, saj ta odloča o prošnjah za izjemni vpis konec študijskega leta.

Študentski svet pa se seveda lahko angažira tudi na drugih področjih, kar pa je predvsem odvisno od agilnosti njegovih članov. Zanimiv in koristen projekt, ki se izvaja prek študentskih svetov, je npr. tutorstvo.

ŠTUDENTSKI KLUBI

Študentski klubi so rezultat lokalnega organiziranja študentov – prisotni so tam, kjer študentje prebivajo in ne tam, kjer se šolajo in so pomemben člen študentskega organiziranja in družbenega življenja lokalnih skupnosti.
Skrbijo za pestrost dogajanja za mlade in kakovostno preživljanje njihovega prostega časa. Praviloma članom nudijo različne ugodnosti, zanje prirejajo najrazličnejše kulturne in športne prireditve. Ker pa so odraz lokalnega organiziranja študentov, za vsak študentski klub veljajo določene posebnosti. Po navadi so tudi središče alternativnega in upornega študentskega duha.

Krovna organizacija študentskih klubov je Zveza Študentskih klubov Slovenije (ŠKIS). Med večje projekte ŠKIS spadajo ŠKISova tržnica (v maju), ŠKISova regata, Vsi na ŠKIs, malonogometna liga ŠKIS gol in festival ŠTUNF (v juliju).

ŠTUDENTSKA ‘STROKOVNA’ DRUŠTVA

Študentska društva so seveda najrazličnejših vrst, posebno zanimiva in koristna pa so tista, ki na mednarodni ravni združujejo študente istih ali podobnih študijskih programov, primera sta lahko Evropsko združenje študentov arhitekture (EASA) in Evropsko združenje študentov elektrotehnike in računalništva (EESTEC). Poiščite jih tudi na vaši fakulteti!

Posebna odlika takih društev je, da pomagajo vzpostaviti stik študentov s prakso njihovega strokovnega področja in istočasno vključujejo tudi mednarodni element z organizacijo najrazličnejših ekskurzij, seminarjev, študijskih praks, poletnih taborov, kongresov, izmenjav in še in še.

Ne pozabite – študentske organizacije in sredstva, ki jih država namenja zanje, so namenjene vam! Vi jih morate le poiskati in si izmed njihove ponudbe izbrati nekaj zase.

Blaž Božnar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.