Študijsko posojilo tudi za študij v Sloveniji

Recruitment of people. Applicant man at the interview in the office.
Foto: Lacheev iz iStock

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je na spletnih straneh www.sklad-kadri.si in v Uradnem listu objavil spremembo javnega razpisa študijskih posojil, ki jih lahko kandidati po novem pridobijo ne le za študij v tujini, ampak tudi za študij v Slo
»Možnost pridobitve posojila za plačilo šolnine je prvenstveno namenjena izrednim študentom, ki plačujejo študij in v ta namen najemajo kredite pri drugih poslovnih bankah po višjih obrestnih merah in drugih stroških posojila, kot je naš kredit. Pridobitev kredita tudi v ničemer ne izničuje prizadevanj ŠOS-a o sistemskih rešitvah financiranja študija v Sloveniji. Kredit, ki ga podeljuje sklad v sodelovanju z Deželno banko Slovenije, je del prizadevanj, da pomagamo študentom, ki morajo svoj študij plačati tudi v Sloveniji. Projekt, ki smo ga začeli v letu 2004, je bil namenjen študentom, ki študirajo v tujini zaradi visokih stroškov bivanja, v zadnjem času pa se je pokazala potreba po tovrstnem financiranju tudi v Sloveniji, saj je čedalje več mladih vpisanih na izredni študij, ki je plačljiv.« Metka Novak, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije.

Kandidati za posojilo se lahko prijavijo na skladov razpis do 2. julija 2010 oziroma do porabe sredstev. Študijska posojila so izjemno ugodna, saj se v skladu z razpisom podeljujejo v primeru zavarovanja s kreditno sposobnimi poroki brez stroškov odobritve v višini od 4.000 do 21.000 evrov s fiksno letno obrestno mero 4,9 odstotka, po koncu študija pa imajo kreditojemalci možnost enoletnega odloga vračanja, dodajajo pri skladu. Če kandidat ne more zagotoviti kreditno sposobnih porokov, je zavarovanje možno tudi z drugimi načini zavarovanja v skladu s poslovno politiko banke.

Kako do posojila?
Za pridobitev posojila se je treba prijaviti na razpis. Vsa dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu http://www.sklad-kadri.si. Ko sklad ugotovi, da je dokumentacija popolna, jo posreduje Deželni banki Slovenije, ki v največ desetih delovnih dneh odloči o višini kredita. Ta je odvisna od višine šolnine in življenjskih stroškov. Kandidat mora priložiti še dokazila o vpisu oziroma sprejemu na izobraževalno institucijo ter potrdilo o višini letne šolnine in drugih stroških študija.

Ali lahko študent dobi posojilo za študij? Kakšna posojila za študente poznamo?
Blaž Jamšek, Študentska svetovalnica, pravno svetovanje: »Posojila za študij obstajajo. Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je na primer 4. decembra 2009 na svojih spletnih straneh www.sklad-kadri.si in v Uradnem listu RS št. 98/09 objavil spremembo javnega razpisa študijskih kreditov, ki jih lahko kandidati po novem pridobijo ne le za študij v tujini, ampak tudi za študij v Republiki Sloveniji. V Študentski svetovalnici sicer že pripravljamo manjšo analizo o tem, koliko je ta kredit za študenta v resnici sploh ugoden. Prepričani smo namreč, da so štipendije in študentsko delo še vedno boljša možnost od kreditov, vendar pa pri nekaterih študentih:
• ta (dva) vir(a) ne zadošča(ta) ali
• študent ni upravičen do štipendije in nima toliko časa/možnosti delati prek študentskega servisa, da bi zadosti zaslužil.

Ker so krediti za študij zelo občutljiva tema, velja o njej zapisati tudi stališče Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Jelena Štrbac, resor za študijsko problematiko ŠOU v Ljubljani: »V ŠOU v Ljubljani opozarjamo, da kredit za študij ni rešitev, lahko je le zares skrajni izhod v sili. Prav tako smo presenečeni, ko država kot ”rešitev” navaja kredite, medtem ko je obljubila več in višje štipendije. Krediti za študente gotovo niso in ne smejo biti sistemska rešitev. V študentski organizaciji še vedno zagovarjamo idejo, da mora biti študij dostopen vsem, stroški, ki nastanejo ob študiju, pa zmerni. Za pokritje teh stroškov morajo dobiti vsi socialno najšibkejši študentje dovolj visoke štipendije, razliko pa lahko prislužijo s pomočjo študentskega dela. To sta nujna socialna korektiva, ki omogočata dostopnost študija vsem družbenim slojem. Vsakršno poseganje v te socialne korektive, ki bi posledično pomenilo poslabšanje socialnega položaja študentov, je v posmeh ”socialni državi”.«

In še to – kredit, ki ga je možno pridobiti preko sklada, je pripomoček za tiste, ki morajo študij plačevati in v ničemer ne posega v financiranje rednega študija in prizadevanj ŠOS-a in ostalih, da se sistem študija uredi na primeren način – od štipendij in ostalih pomoči. Prav tako je pomembno povedati, da kreditov ne podeljuje država, ampak banka.

Mojca Buh

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.