Subvencije za stanovanja

Young man working at his desk in his bedroom.
Foto: SeanZeroThree iz iStock

Čeprav študijskega leta še ni konec, pa marsikdo od nas že razmišlja o njem, predvsem o sobi. S Špelo Lipošek, sekretarko za socialna in zdravstvena vprašanja pri ŠOUM-u, smo se pogovarjali o subvencijah za stanovanja.

Subvencija zabivanje

„Do subvencije za bivanje pri zasebniku so upravičeni študentje, ki izpolnjujejo merila za sprejem v študentski dom. Za uveljavljanje subvencije pri zasebniku morata pogoje, določene v Pravilniku o subvencioniranju bivanja, izpolnjevati tako zasebnik kot študent,“ pravi Špela Lipošek, sekretarka za socialna in zdravstvena vprašanja pri ŠOUM-u. Pogoji za zasebnika, ki želi oddajati sobo/stanovanje so: opremljena soba, vzdrževanje stavbe, opreme in napeljav po sanitarno-tehničnih predpisih, električna energija za razsvetljavo, kuhanje napitkov in jedi, hladna in topla voda ter ogrevanje prostorov v skladu s predpisi.

Študent mora izpolnjevati splošna merila in pogoje za subvencionirano bivanje, in ti pogoji so:

  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • status študenta in izobraževanje po študijskih programih; študent ne sme biti v delovnem razmerju ali samozaposlen,
  • status študenta in izobraževanje po študijskih programih, ki se izvajajo kot izredni študij najmanj tri dni v tednu; študent ne sme biti v delovnem razmerju ali samozaposlen,
  • povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne sme presegati 150 % povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,
  • stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija,
  • študent ne sme biti izključen iz študentskega doma.

„Izjemoma se lahko subvencija dodeli tudi za študenta, katerega stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km, če ima do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali če živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih razmerah,“ je pojasnila  Špela Lipošek, sekretarka za socialna in zdravstvena vprašanja pri ŠOUM. Dodala je še, „da je do subvencije upravičen oziroma se jo dodeli tudi spremljevalcu študenta invalida, če je do njega upravičen v skladu s posebnimi predpisi. Subvencija se dodeljuje tudi za partnerico ali partnerja študentke ali študenta z otrokom. Subvencija se dodeljuje tudi za otroka študentke ali študenta.“

 

Subvencija se zagotavlja za 10 mesecev. Trenutno subvencija za bivanje pri zasebnikih znaša 40 EUR.

 

Tripartitno pogodba za stanovanje, pogodbo za subvencijo za bivanje pri zasebnikih, sklenejo študent (najemnik), zasebnik (najemodajalec) in Študentski domovi. V pogodbi se določijo podrobnosti glede višine subvencije ter časa trajanja subvencije. Študent pa z najemodajalcem sklene še najemno pogodbo.

 

 

Na kaj moramo biti pozorni pri najemu študentskega stanovanja, sobe?

„Če najemaš stanovanje pri zasebniku, moraš paziti na pogoje, ki jih nemalokrat postavlja lastnik stanovanja. Velikokrat se zgodi, da lastniki stanovanj sklenejo s študenti pogodbo v neformalni obliki ali samo ustno, dogovorijo se za plačevanje najemnine v evrih, nekateri pa si omislijo tudi varščino za predčasen odhod iz stanovanja ali za poškodovanje inventarja (obraba tal, razbita posoda …). Vse to in še več je danes možno, saj so študenti zaradi svojega položaja v slabši poziciji, lastniki stanovanj pa njihovo neizkušenost in mladost izkoristijo. Zato te v primeru, da najemaš stanovanje opozarjamo, da skrbno izbereš ponudnika stanovanja in se z njim natančno pogovoriš o najemnem razmerju,“ nam je za konec povedala Špela Lipošek.

Mojca Buh

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.