Svetovni dan beguncev – 20. junij

Slovenska filantropija ob letošnjem svetovnem dnevu beguncev poziva k odločni, hitri in učinkoviti integraciji beguncev v slovensko družbo in k dolgoročni spremembi evropske migracijske politike, ki se bo zavzemala za odpravo vzrokov begunstva. Ob tem pa slovensko vlado pozivamo k takojšnji odstranitvi ograje na meji s Hrvaško, k večji solidarnosti ob sprejemu beguncev ter temeljitemu a hitremu sistemu obravnave in podpore pri njihovem vključevanju. 

 

Pozivamo k ustreznejši ureditvi področja integracije beguncev in k delnem prenosu pristojnosti za njihovo vključevanje na lokalne skupnosti.

Izkušnje kažejo, da prenos določenih pristojnosti na lokalni nivo pospeši integracijo beguncev, kar je ključno za njihovo polnopravno vključitev v družbo in  končni cilj integracije.

 

Pozivamo  k ustrezni ureditvi stanovanjskega vprašanja za begunce.

Prakse številnih evropskih držav kažejo, da dolgoročno skupinsko nastanjevanje beguncev v različne institucionalne oblike in druge tipe skupinskega bivanja pogosto vodi v njihovo getoizacijo.

 

Pozivamo k vračilu enkratne pomoči osebam, ki pridobijo status mednarodne zaščite.

Ukinitev pomoči v praksi že kaže negativne posledice, na katere smo nevladne organizacije opozarjale ob sprejemanju novele Zakona o mednarodni zaščiti. Prosilci za mednarodno zaščito so namreč v večini primerov brez lastnih sredstev, od trenutka izselitve iz Azilnega doma pa so dolžni skrbeti sami zase. Nerealno je pričakovati, da si bodo osebe brez lastnih sredstev ta zagotovile same že takoj po pridobitvi statusa: npr. da se takoj zaposlijo in prejmejo prvo plačo, ob tem pa lahko denarno socialno pomoč, do katere so upravičeni tako kot slovenski državljani, dejansko prejmejo šele mesec ali mesec in pol od priznanja statusa. Osebe z mednarodno zaščito so tako v času, ko bi se morale intenzivno ukvarjati z vključevanjem v okolje, podvržene nevarnosti, da si ne bodo mogle zagotoviti niti osnovnih sredstev za življenje, vsaj ne po legalni poti.

 

Pozivamo k zagotavljanju posebne skrbi za najbolj ranljive skupine beguncev oz. tiste, ki se znajdejo v ranljivi situaciji s poudarkom na celostni obravnavi in oskrbi otrok brez spremstva.

Opozoriti želimo na še vedno neustrezno obravnavo otrok brez spremstva v Sloveniji. Ti so v Sloveniji še vedno v prvi vrsti obravnavani na podlagi njihovega priseljenskega statusa in šele nato kot otroci. Kljub temu da pristojne institucije iščejo nekatere rešitve glede nastanitve in celostne obravnave otrok brez spremstva, pa so ti še vedno nastanjeni v zaprtem, policijskem Centru za tujce, Azilnem domu, ki je prav tako neprimeren za njihovo nastanitev, v zadnjem času pa tudi v kriznih centrih za mlade, ki so namenjeni začasni nastanitvi otrok in mladostnikov, ki se znajdejo v stiski, ki je v domačem okolju ne morejo razrešiti, in kot taki prav tako niso primerni za nastanitev otrok brez spremstva. Neharmoniziran je tudi sistem zakonitih zastopništev in skrbništev za otroke brez spremstva, saj imajo otroci različne zakonite zastopnike in skrbnike glede na status. V mnogih primerih se dogaja, da državne institucije prelagajo odgovornost za skrb za otroke brez spremstva na skrbnike in zakonite zastopnike, ki pa so pogosto nemočni zaradi neobstoja ustreznega podpornega sistema.

 

Pozivamo k izboljšanju integracije migrantov v zdravstveni sistem.

Opozarjamo na še vedno omejene možnosti dostopanja do zdravstvenega varstva za prosilce za mednarodno zaščito. Predlagamo možnost vključitve prosilcev za mednarodno zaščito v sistem zdravstvenega zavarovanja.

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.