Tutorstvo – kaj je to?

Najprej pojasnimo samo zanimivo besedo – tutor – ta izhaja iz latinske besede tutor – oris, m. in pomeni varuh oziroma stražar. V študentskem jeziku pa beseda tutor pomeni nekaj drugega – pomeni bodisi študenta višjega letnika, ki študente nižjih letniko

V praksi je zaživelo predvsem študentsko tutorstvo, ki je zanimiv hibrid med študentsko solidarnostjo in spoznavanjem sovrstnikov, zato ga tu podrobneje predstavljam. Študentsko tutorstvo ima štiri osnovne oblike in sicer uvajalno tutorstvo, predmetno tutorstvo, tutorstvo za tuje študente in tutorstvo za študente s posebnimi potrebami.

Uvajalno tutorstvo

Začnimo z uvajalnim tutorstvom, ki bo za vas najbolj aktualno – to je namreč namenjeno študentom 1. letnika, oziroma brucem in bruckam, kot jim ljubkovalno rečemo. Ti študentje se znajdejo v povsem novem življenjskem okolju, ki za njih prinaša vrsto sprememb. Seveda se jim ob tem poraja veliko vprašanj in dilem in tu naj bi prišli na vrsto uvajalni tutorji. Vprašanja glede količine, načina študija, knjižnic in drugih informacijskih virov, opravljanja izpitov, študentskih bonov, študentskih domov in podobna so tista, s katerimi se študentje pogosto obračajo na uvajalne tutorje.

Predmetno tutorstvo

Ko se boste lotili študija posameznih predmetov, vam bo prav prišlo predmetno tutorstvo – to je sicer namenjeno študentom vseh letnikov, v praksi pa pride v poštev predvsem za študente nižjih. Način izvajanja tutorstva je odvisen od sistema na fakulteti (oz. visoki šoli ali akademiji), namenjen pa je predvsem odpravljanju vsebinskih dilem študija pri posameznih predmetih (seveda pa naj bi tutor posredoval tudi informacije o priporočeni količini in načinu študija, pa tudi opravljanja izpita – npr. zahteve profesorjev, pogosta vprašanja in naloge na izpitih in podobno). Dobrodošlo je, da ima študent predmetni tutor z zainteresiranimi študenti bolj ali manj redna srečanja, kjer ga lahko ti povprašajo, kar jih zanima v zvezi z dotičnim predmetom. Nadgradnja tega pa je seveda, da jim v okviru ponavljanja pred preverjanji znanja vprašanja postavlja on in tako preverja njihovo razumevanje izpitne snovi in tako ugotovi, na katerem področju se pojavljajo težave in jih študentom pomaga odpraviti.

Za tuje študente

Tutorstvo za tuje študente je oblika tutorstva, ki v praksi pomeni svetovanje študentom na študijskih izmenjavah, študijskih praksah in drugih oblikah mednarodnega prehajanja in izobraževanja študentov v naši državi. Študentom, ki del svojih obveznosti opravljajo v tujini, je seveda kakršen koli nasvet glede študija na fakulteti, na kateri gostuje, dobrodošla. Prav tako pa ti študentje potrebujejo nasvete glede študentske prehrane, bivanja in podobno – še ustrezno bolj kot ‘domačini’, ker se znajdejo v drugi državi, v okolju, ki je zanje novo. Tutor študentom lahko pomaga tudi vzpostaviti kulturni in družabni stik z novim okoljem.

Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami

Še ena oblika študentskega tutorstva je tutorstvo za študente s posebnimi potrebami. Odveč je pripomniti, da se študentje s posebnimi potrebami soočajo s še večjimi dilemami kot drugi študentje, saj je na različnih fakultetah zanje različno dobro poskrbljeno. Tutor za študente s posebnimi potrebami naj bi študentom pomagal pri dilemah (takšnih in drugačnih), s katerimi se srečujejo tekom študija.

Zdaj veste kar nekaj o oblikah tutorstva. Najpomembnejše vprašanje tu pa je seveda, kje najti te dobre osebe, ki so nam pripravljene pomagati. Tutorstvo je večinoma domena študentskega sveta posamezne članice univerze. Študentski svet se študentom običajno predstavi v okviru uvodnega dneva oz. dni na začetku študijskega leta. Če teh informacij ne boste dobili, vas bodo na njih lahko napotili v referatu članice. Za Univerzo v Ljubljani lahko nekaj več informacij najdete še na http://www.uni-lj.si/studij_na_univerzi/tutorstvo.aspx.

Blaž Božnar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.