Univerza v Novem mestu vabi k vpisu na programe 2. in 3. stopnje

Univerza v Novem mestu ponuja atraktivne in sodobne študijske programe. Vse študente vabijo k pregledu programov s področja ekonomije, informatike, poslovnih in upravnih ved, strojništva, tehniške in proizvodne tehnologije ter zdravstva in sociale. Informativni dnevi za drugo in tretjo stopnjo bodo potekali 24. 5. ob 16:30.

Fakultete ustanoviteljice Univerze v Novem mestu se ponašajo z 20-letno tradicijo visokošolskega izobraževanja v Jugovzhodni regiji. S sodobnimi in individualiziranimi pristopi poučevanja ter potrebam trga prilagojenimi študijskimi programi prve, druge in tretje bolonjske stopnje so se znale pravočasno odzvati na potrebe gospodarstva in negospodarstva ter tako pomembno prispevale h gospodarski aktivnosti regije in Slovenije kot celote. Glede na gospodarski razvoj in demografske prognoze je Univerza v Novem mestu s sodobnimi in trgu prilagojenimi programi nepogrešljiv partner tudi v prihodnje.

 

Študij na programih Univerze v Novem mestu je v celoti osredotočen na pridobivanje kompetenc, ki jih sodobni čas zahteva od prihodnjih zaposlenih. Fakultete namreč nudijo obstoječim in bodočim študentom programe s študijskih področij, ki so zanimivi za študente, in sicer programi s področij ekonomije, informatike, poslovnih in upravnih ved (Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko ter Fakulteta za poslovne in upravne vede), s področij strojništva, tehnike in proizvodne tehnologije (Fakulteta za tehnologije in sisteme) ter področij zdravstva in sociale (Fakulteta za zdravstvene vede). Programi zavodov so aktualni tudi za gospodarski in negospodarski sektor JV Slovenije in širše, s katerimi fakultete intenzivno sodelujejo. Spodbudni trendi zaposlovanja so napovedani tudi za prihodnost. Glede na gospodarske in demografske trende ter vse večjo digitalizacijo poslovanja bo veliko priložnosti za zaposlovanje na področjih informatike, strojništva, financ ter zdravstvenih ved.

 

Največja prednost študija na Univerzi v Novem mestu je delo v manjših skupinah, možnost mednarodnih izmenjav, povezovanje z gospodarstvom prek okroglih miz in gostujočih predavanj strokovnjakov iz prakse, vključevanje študentov v inovacijske projekte in karierno usmerjanje prek kariernega centra.

 

Diplomanti fakultet univerze so zaposleni na srednjih in višjih vodstvenih delovnih mestih v najuspešnejših slovenskih in tujih podjetjih ter v negospodarstvu, s čimer novoustanovljeno Univerzo v Novem mestu postavljajo ob bok uglednih mednarodnih izobraževalnih institucij.

 

Univerza v Novem mestu bo še naprej vzpostavljala kakovostne povezave z domačimi in tujimi visokošolskimi institucijami in subjekti z gospodarstva in negospodarstva. Glede na potrebe slednjega pa bo posodabljala obstoječe študijske programe ter razvijala nove. Članice Univerze v Novem mestu z izvajanjem pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela pomembno prispevajo h krepitvi in usposobljenosti državljanov za osebni razvoj, poklicno kariero in aktivno državljanstvo.

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.