V Sloveniji načrtujemo 7 do 10 univerz

Ob načrtu vladnih reform, ki zadevajo študente, se marsikdo sprašuje, kakšen jutri čaka slovenske študente. Svoj pogled na nekaj najbolj aktualnih vprašanj nam je razkril minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, politik z diplomo iz fizike in doktoratom iz kvantne kemije, dr. Jure Zupan.

Za Vami je obsežna akcija obveščanja bodočih študentov o zaposljivosti diplomantov posameznih študijskih usmeritev. Kakšno bo stanje na trgu dela čez pet let, ni znano. Je bila v zvezi s tem morda opravljena kakšna analiza?
Seveda, pravilno ste ugotovili, tega ne more nihče vedeti, lahko pa naredimo projekcije in se zgledujemo po državah, ki jim želimo slediti. Narejena je bila analiza, kakšna je porazdelitev diplomantov po državah Evropske Skupnosti, in pri predpostavki, da naša država zaostaja za nekaterimi najbolj razvitimi vsaj 5 do 10 let, domnevamo, da želimo imeti tako podobno porazdelitev diplomantov. To je bilo naše glavno izhodišče. Drugo izhodišče je bilo to, da smo gledali, kakšna je bila struktura študentov pred desetimi leti in kako se je ta struktura gibala doslej. Ugotovili smo, da se pri nas še vedno povečuje število družboslovnih poklicev in da nas ta trend ne pelje tja, kamor želimo, torej proti razvitim skandinavskim državam. Glede na to smo se odločili, da na tehničnih in naravoslovnih fakultetah povečamo število mest, na družboslovnih fakultetah pa ga nekoliko zmanjšamo.

V zadnjih mesecih smo priča nastajanju številnih novih fakultet. Iz načrta vladnih reform izhaja, da naj bi v Sloveniji imeli 7-10 univerz, vsaj polovica pa naj bi bila zasebnega značaja. Kaj pa ostale – od kod boste vzeli sredstva zanje?
Najprej, to ni čisto res. Mislim, da je nastala ena sama in še ta je zasebna, v Novi Gorici. V načrtu vladnih reform je seveda napisano, da predvidevamo nastanek sedmih do desetih univerz, vendar sem že večkrat pojasnil, da besedo univerza razumemo v širšem smislu, torej kot neko inštitucijo na področju terciarnega izobraževanja, ki je, teoretično gledano, lahko visoka strokovna šola, višja šola, univerzitetni program, karkoli. Gre bolj za zametke univerz. Zelo bi bili veseli, če bi iz teh v prihodnje nastale univerze. Na vsakem področju je za dosego tega cilja potrebna povezava z okoljem, torej z mestnimi, lokalnimi oblastmi, ki morajo zagotoviti potrebno infrastrukturo in z regionalnim gospodarstvom, ki mora zagotoviti določeno finančno podporo in absorpcijo kadrov.

Se torej od države nadejate dodatnih sredstev, glede na to, da je projektov – novih programov in fakultet – kar precej v pripravi, vsaj sodeč po poročanju medijev?
Država bo podprla vse tiste projekte, za katere lokalne skupnosti menijo, da so potrebni. In to do te mere, da bi jih imeli tudi, če jih država ne bi sofinancirala. Ko bomo videli, da neko področje želi imeti visoko šolstvo in ga namerava tudi financirati ter se povezati z vsemi dejavniki na lokalni ravni, ki lahko pripomorejo k razvoju le-tega, bo tudi država pomagala s sofinanciranjem. Za to so predvidena sredstva iz evropskih strukturnih skladov. Tudi sedaj država v določenem, celo v večinskem delu, novih fakultet ne financira v celoti, ampak jih sofinancira.

V lanskem letu se naše univerze ponovno niso uvrstile na šanghajsko lestvico najboljših 500 univerz. Sicer smo lahko prebrali, da naj bi bila merila ocenjevanja pisana na kožo velikim institucijam, pa vendar – kako komentirate ta slovenski “neuspeh”? Kakšni konkretno bodo Vaši ukrepi?
Kriteriji niso bili pisani samo na kožo velikih, saj je med fakultetami, ki so se na lestvico uvrstile, kar precej majhnih –  na primer, Karolinski inštitut, ki je zelo zelo majhen. Poleg tega so bili kriteriji uravnoteženi glede na število profesorjev in študentov. Dejstvo je, da sta med kriterije šteli odličnost in raziskave. Dobra univerza je namreč pedagoška in raziskovalna univerza. V Sloveniji so univerze relativno zaprte in ne sodelujejo najbolje z mednarodnimi inštitucijami. Specifičen je tudi način kadrovanja profesorjev in visokošolskih učiteljev. Profesorji in študentje so premalo mobilni, saj zadnja raziskava Evro študent kaže, da se je udeleževalo mobilnosti le okoli šest odstotkov študentov, kar je zelo malo. Tudi raven samoevalvacije je po našem mnenju nekoliko prenizka, kar pomeni, da smo v Sloveniji prehitro zadovoljni s svojimi dosežki.

Dr. Peter Jambrek, predsednik Sveta za visoko šolstvo, predlaga, da bi Svet poleg treh senatov – za akreditacijo, za evalvacijo in za habilitacijo – imel kot celota še od ministrstva neodvisno strokovno službo. Kdaj bo to uresničeno, kako se na ministrstvu na to pripravljate?
O tem smo se pogovarjali, pripravljeni so že predlogi sprememb zakona v tej smeri. Na vsak način bo to telo oblikovano, kakorkoli pač se že bo imenovalo. Dejstvo je, da mora biti telo, ki odloča o akreditaciji, evalvaciji in habilitaciji, neodvisno od tistih, o katerih odločajo. Služba, ki nudi tehnično podporo temu telesu, pa je lahko kjerkoli. Predvidoma bo delovala v okviru ministrstva.

V pripravi pa je tudi enovit zakon za visokošolsko in raziskovalno področje. Čemu ste se odločili za ta korak in katere so tiste novosti, ki neposredno zadevajo študente?
Ker je v Evropi in tudi nasploh težnja po poenostavitvi, poenotenju tako raziskovalnega kot tudi visokošolskega izobraževalnega prostora, tako imenovanega ERA (European Research Area) in HEA (Higher Educational Area). Kot sem že prej omenil, dobre univerze, dobri visokošolski zavodi so tudi raziskovalni. V bistvu gre za eno sfero, ki jo moramo združiti tudi v vseh dokumentih, v Strategiji razvoja Slovenije, v Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu. Univerze in raziskovalni inštituti ter gospodarstvo se morajo povezati.

Zanimive pa so tudi novosti na področju študentske nastanitve. Potrebe so velike, do leta 2009 obljubljate 3760 novih postelj v študentskih domovih. Kje se jih bodo lahko veselili in kako boste ves projekt izvedli?
Projekt prenove študentskih bivalnih zmogljivosti smo v Mariboru zaključili že lani, letos ga zaključujemo v Ljubljani. Tako gradimo študentski dom FDV, pa Litostroj in Poljane, poleg tega imamo načrte s študentskimi bivalnimi zmogljivostmi na Primorskem. Poleg vseh teh, ki so načrtovani, pa se z Ministrstvom za šolstvo in šport dogovarjamo tudi o preureditvi določenega števila dijaških domov v študentske domove, ker se število dijakov zaradi nizke rodnosti zmanjšuje.

Govora je bilo tudi o tem, da naj bi študentje raje delali v okviru univerz kot pa izven njih. Kdaj bo to zaživelo v praksi, če bo, in kakšno je tudi sicer Vaše stališče do študentskega dela in do reform v zvezi z njim?
Zadnja anketa evro študenta leta 2005 je pokazala, da 60% študentov dela in da ena četrtina od teh študentov zasluži več kot 200.000 SIT na mesec, kar se nam zdi zelo veliko, ker pomeni, da so ob študiju zelo obremenjeni. Utrujeni ljudje pa težje in dalje študirajo – to ni v interesu države. Zato menimo, da je treba študentsko delo spremeniti, in sicer tako, da bi študentje delali tam, kjer bi bilo za njih najbolj primerno, to je na univerzah: kot demonstratorji, pomočniki pri eksperimentih in raziskavah, kot telefonisti, v administrativnem delu, računalniških centrih, kopirnicah, restavracijah. Menimo, da se bo ta akcija začela že naslednje šolsko leto. S tem nameravamo doseči dvoje: študentje bodo bolj povezani s tisto inštitucijo, na kateri študirajo, bolj se bodo spoznali s profesorji in študenti ter z delom, za katerega se izobražujejo. Naslednja dobra lastnost je, da bo država imela manj redno zaposlenih ljudi v administraciji, dejstvo pa je tudi, da bo fakulteta lahko sama ugotovila, kateri so najboljši. Skratka, menimo, da je to v vseh ozirih boljša rešitev.

Se študentje obračajo tudi na Vas direktno ali pa morda na Vašo PR službo? Si vzamete čas, da jim odgovorite, kako poteka ta komunikacija?
Seveda, kolikor le moremo. Stojimo na stališču, da je za vsako vprašanje potreben odgovor. Morda se včasih dogodi, da kakšno spregledamo, vendar, če se le da, odgovorimo na vsa vprašanja. Veseli me, če se študentje obrnejo na nas in smo načeloma veseli vsakega vprašanja, spodbude, predloga za izboljšavo našega dela.

Študentje se bodo/bomo za svoje pravice nedvomno borili še naprej. Za kaj si boste pa Vi prizadevali v prihodnjih mesecih?
V tem trenutku je najbolj aktualna priprava izhodišč za Nacionalni program visokega šolstva, sedaj jih pregleduje skupina, ki bo poskrbela, da bo formalno oblikovan in predstavljen na primeren način. Nato ga bomo konec marca dali v razpravo študentom, univerzam in tako naprej. Naslednja stvar, s katero se ukvarjamo, je Zasnova visokošolskih informativnih središč. Zavedati se moramo, da se z letom 2007 (pa do 2013) začenja nova finančna perspektiva v Evropski Skupnosti. Narediti moramo celotno politiko, kako bi evropsko pomoč, ki je ni malo, v določenem deležu pripeljali na področje visokega šolstva in znanosti, da bi kar se da veliko postorili za izboljšanje standarda raziskovalcev, študentov, profesorjev in raziskav v industriji. Glavni nosilci tega so: visokošolska inovativna središča, tehnološki centri, centri odličnosti, inkubacijski centri.

Želite za konec še kaj sporočiti študentom?
Predvsem to, da sedaj, ko se približujejo študijsko najbolj intenzivni meseci, študirajo. Želim jim čim več uspeha pri izpitih, tistim, ki delajo diplome, da bi čim prej diplomirali in dobili zaposlitev – to se mi zdi zelo pomembno. Skratka, študentom želim za pustni torek še malo zabave, potem pa čim več resnega dela.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.